Ομοσπονδίας

eaps-poeyps-229x146

Αρ.Πρωτ. 98

Αθήνα, 15/04/2015

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  

                                                                                μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 ΘΕΜΑ : «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας »

                                                                            

Συνάδελφοι ,

          Σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  το ΑΔΑ: 7035465ΦΘΕ-5ΒΞ με  αριθ.  πρωτ. 2195 έγγραφο με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015».

          Στον ανωτέρω σχεδιασμό αποτυπώνονται, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όλες οι δράσεις και οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται από τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο ως προς την πρόληψη όσο και την  αντιμετώπιση των κινδύνων, που θα προκύπτουν κατά περίπτωση, από τις δασικές πυρκαγιές κατά την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους, η οποία βάση των ισχυουσών διατάξεων ξεκινά από την 01 Μαΐου και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου .

        Σας κοινοποιούμε το εν λόγω κείμενο προς ενημέρωσή σας .        

 

 

 

           ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   ΦΕΡΤΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

16/04/2015

Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

Αρ.Πρωτ. 98 Αθήνα, 15/04/2015 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                   μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.    ΘΕΜΑ : «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας »              […]
15/04/2015

Ενημέρωση για την εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσης στο Σ.Τ.Ε.

Αρ.Πρωτ. 97   Αθήνα, 14/04/2015       ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                   μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.       ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση σχετικά με την εκδίκαση της […]
09/04/2015

Ευχές από το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ για το Πάσχα

Ευχές από το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ για το Πάσχα                                  
08/04/2015

Προτεραιότητα στα μέσα ατομικής προστασίας των Πυροσβεστών

  Αθήνα 6-4-2015 Προτεραιότητα στα μέσα ατομικής προστασίας των Πυροσβεστών Συνάδελφοι Πραγματοποιήθηκε στις 31-3-2015 η συνεδρίαση του ανώτερου θεσμικού οργάνου του Π.Σ. του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, […]