Ομοσπονδίας

titlos poeyps neo

Αρ. Πρωτ.: 284                                                                                                  Αθήνα 01/02/2017

                                                           ΠΡΟΣ: Αν.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  κ. Νίκο Τόσκα

                                                           ΚΟΙΝ:  Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο  κ. Βασίλειο Καπέλιο

 

ΘΕΜΑ: «Απαίτηση πλήρους εφαρμογής χορήγησης των γονικών αδειών & διευκολύνσεων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους»

 

Κύριε Υπουργέ,

η πολιτεία θεσμοθέτησε με πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση τις γονικές άδειες και διευκολύνσεις στο πυροσβεστικό προσωπικό, με την εφαρμογή του Π.Δ. 3/2014, αφού έως τότε δεν υπήρχε στην ουσία καθεστώς προσαρμοσμένο τόσο στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και στην Ελληνική νομοθεσία, στην οποία είχε βρει ήδη εφαρμογή στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.

Έκτοτε και μετά από συνεχείς οχλήσεις συν τοις άλλοις από το συνδικαλιστικό μας όργανο, επήλθαν τροποποιήσεις στην εφαρμογή του καθεστώτος, με το Π.Δ. 82/2016, το οποίο διόρθωσε ζητήματα όπως την εξάντληση της παροχής μέχρι την συμπλήρωση του τετάρτου (4) έτους του τέκνου και όχι των δεκατεσσάρων (14) μηνών αλλά και της εξόφθαλμης στρέβλωσης της χρήσης της για έναν (1) από τους δύο γονείς, της απαγόρευσης δηλαδή του δικαιώματος και στους δύο γονείς.

Επικροτήσαμε την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αλλά αντί να επιλυθούν τα ζητήματα προσαρμογής της νομοθεσίας στο σύνολό τους, προστέθηκε μια νέα εφεύρεση των νομοθετούντων, αυτή της αντικατάστασης του άρθρου 1 του Π.Δ. 3/2014 με την ακατανόητη διάταξη της ρητής μέν πρόβλεψης χορήγησης ως τεσσάρων (4) χρόνων του τέκνου, αλλά με την ρητή εξαίρεση στο ίδιο άρθρο διακοπής της άδειας το χρονικό διάστημα από 15/6 έως 15/9 έκαστου έτους λόγω αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών!!

Η εξαίρεση αυτή δεν υφίσταται ούτε στην ΕΛ.ΑΣ. (Π.Δ. 70/2011), ούτε στο Λ.Σ. (Π.Δ. 80/2015) και όπως είναι εύλογο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις οικογένειες των συναδέλφων που κάνουν χρήση του δικαιώματος, στο όνομα των υπηρεσιακών αναγκών που δεν φρόντισαν να επιλύσουν με τον ορθό τρόπο.

Δυστυχώς το Π.Σ. και το προσωπικό του απολαμβάνουν τελευταίοι εκ των ένστολων σωμάτων της κοινωνικής αυτής παροχής, που αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά υπολείπεται της ενιαίας εφαρμογής, στερώντας από τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους το δικαίωμα στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης του μέγιστου αυτού θεσμού της ελληνικής κοινωνίας.

Οι κανόνες πρέπει να είναι ενιαίοι για όλους γιατί αυτό εξασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη. Απαιτούμε την ισονομία και την ενιαία εφαρμογή των κοινωνικών παροχών γιατί απλά δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου θεού!

Απαιτούμε κατάργηση της εξαίρεσης όπως αυτή περιγράφεται στην τελευταία τροποποίηση του καθεστώτος των γονικών αδειών και προστασία του θεσμού της οικογένειας, που ήταν και θα παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας μας!

                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

01/02/2017

Απαίτηση πλήρους εφαρμογής χορήγησης των γονικών αδειών & διευκολύνσεων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

Αρ. Πρωτ.: 284                                                                                                  Αθήνα 01/02/2017                                                            ΠΡΟΣ: Αν.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  κ. Νίκο Τόσκα                                                            ΚΟΙΝ:  Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο  κ. Βασίλειο Καπέλιο   ΘΕΜΑ: «Απαίτηση πλήρους […]
27/01/2017

Κρίσεις 2017:Η κλήρωση του τζόκερ που έβγαλε λίγους τυχερούς…

Αρ.Πρωτ.282                                                                         Αθήνα, 27/01/2017   ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                     ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     Η κλήρωση του τζόκερ που έβγαλε λίγους τυχερούς……..   Με αφορμή την […]
24/01/2017

Άμεση απόσυρση του Σχεδίου για τροποποίηση του ΠΔ 170/96.

Αρ.Πρωτ: 280                                                            Αθήνα, 23/01/2017                                                                      ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                μέλη της ΠΟΕΥΠΣ   ΘΕΜΑ: «Άμεση απόσυρση του Σχεδίου για τροποποίηση του ΠΔ 170/96!»   […]
17/01/2017

Συνάντηση με τον Αρχηγό του Π.Σ.

Αρ.Πρωτ.269                                                        Αθήνα, 17/01/2017                                                                           ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                 ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Συνάντηση με τον  Αρχηγό του Π.Σ.». Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με τον Αρχηγό του […]