Ομοσπονδίας

logo-effua

titlosPoeypsNeo

 

Αρ.πρωτ.88                                                                                                                 Αθήνα, 22/04/2016

                     ΠΡΟΣ: European Fire Fighters

                                 Unions Alliance (EFFUA)

                                 mr.Kim Nikula, President                        

               ΚΟΙΝ: 1) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                2) Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

     Σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί του υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας, ανεξαρτήτως βαθμού. Ως δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση είμαστε μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που αποτελεί την κεντρική συνδικαλιστική οργάνωση των Δημοσίων Υπαλλήλων στη χώρα και κατ΄επέκταση είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών (E.P.S.U.)

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

     πρόσφατα η Ομοσπονδία μας έλαβε απόφαση να διερευνήσει το θέμα της εγγραφής της στην E.F.F.U.A. Αυτό γιατί θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό την ανάπτυξη των σχέσεών μας με σχετικούς φορείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανταλλαγή εμπειριών της τεχνογνωσίας.

     Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την εκ μέρους σας διαβίβαση του καταστατικού της E.F.F.U.A. ως και κάθε αναγκαίου σχετικού εγγράφου (αίτηση εγγραφής, διοικητικές και οικονομικές υποχρεώσεις), προκειμένου εν συνεχεία να λάβουμε την οριστική μας απόφαση.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με τη βεβαιότητα της συνεργασίας μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                        ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

22/04/2016

Ενέργειες ένταξης της ΠΟΕΥΠΣ στην EUROPEAN FIRE FIGHTERS UNIONS ALLIANCE.

  Αρ.πρωτ.88                                                 […]
21/04/2016

Επιτάχυνση διαδικασίας ολοκλήρωσης απονομής δικαιοσύνης (Ε.Δ.Ε.).

Αρ.πρωτ. 87                                                              Αθήνα, 21/04/2016                        ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                    ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Επιτάχυνση διαδικασίας ολοκλήρωσης απονομής δικαιοσύνης  (Ε.Δ.Ε.)». ΣΧΕΤ:   α) Tο υπ΄αριθμ. […]
20/04/2016

Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44 Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας […]
04/04/2016

Ενημέρωση μελών.

Αρ.πρωτ. 80                                                 […]