Ομοσπονδίας

Αρ.Πρωτ. 218                                    Αθήνα, 25.10.2018

                                                                                               

                                                                                             ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                     ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την καταβολή των εκτός έδρας και τρόπος υπολογισμού των αναδρομικών».

 

Συνάδελφοι,

   σχετικά με την καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων, σας ενημερώνουμε ότι η εξόφληση του συνόλου των δαπανών του μηνός Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 13.11.2018 και εκτιμάται ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου  θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αποστολή των εκτός έδρας πυρκαγιών των μηνών Αυγούστου – Σεπτεμβρίου και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 13.12.2018.

    Σας ενημερώνουμε επίσης, προκειμένου να υπολογίσετε τα ποσά που αναλογούν στον καθένα από την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών από 01-08-2012 έως και 31-12-2016, μπορείτε να τα υπολογίσετε κατά προσέγγιση, χρησιμοποιώντας  το ποσό που αναγραφόταν στο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών σας και αντιστοιχούσε στην μηνιαία αποκατάσταση του 50%. Το ποσό αυτό αν ήταν για παράδειγμα 65,00 ευρώ θα πρέπει να αφαιρέσετε τις ασφαλιστικές κρατήσεις και την φορολογία, καθαρό λοιπόν 40,00 ευρώ. Το ποσό αυτό θα το πολλαπλασιάσετε με το 36, το γινόμενο θα το διαιρέσετε με το 23 και το πηλίκο θα το πολλαπλασιάσετε με το 53 και το τελικό γινόμενο είναι το ποσό επιστροφής. Δηλαδή 40Χ36:23Χ53=3.318.

    Αυτό θα πρέπει να είναι το ποσό επιστροφής που θα καταβληθεί σε περίπτωση που ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για επιστροφή εφάπαξ αναδρομικών αλλά πιστεύουμε ότι θα είναι αρκετά μικρότερο διότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κρατήσεις και αυτόματος συμψηφισμός με τυχόν φορολογικές οφειλές καθώς επίσης ότι το ποσό που θα επιστραφεί ανέρχεται σε 800 εκατομ. ευρώ σε καθαρή βάση (μετά τις κρατήσεις ή 1,2 δις ευρώ μικτά).

    Σημειώνουμε ότι ο παραπάνω υπολογισμός είναι πρόχειρος και απλοποιημένος διότι έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να γίνει κατανοητός προκειμένου να υπολογιστεί το καθαρό ποσό επιστροφής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κάποια επίσημη προσέγγιση.

    

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

25/10/2018

Ενημέρωση για την καταβολή των εκτός έδρας και τρόπος υπολογισμού των αναδρομικών.

Αρ.Πρωτ. 218                                    Αθήνα, 25.10.2018                                                                                                                                                                                              ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                      ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   […]
22/10/2018

Προκήρυξη διαγωνισμού Σχολής Αρχιπυροσβεστών

Αρ. Πρωτ.: 214                                                                                     Αθήνα, 22.10.2018                                                           ΠΡΟΣ:   1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη                                                                           κα Όλγα Γεροβασίλη         Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη                                                                            κα Κατερίνα […]
09/10/2018

Συνάντηση με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Αρ.Πρωτ. 204 Αθήνα, 09.10.2018                                                                                         ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                         Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Συνάντηση με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη ».   Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση […]
14/09/2018

Διαχείριση μετακίνησης των συναδέλφων στην πυρκαγιά της Σάμου.

  Αρ.Πρωτ.188                                                                                             Αθήνα, 14.09.2018                                                                                                ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                          ΜΕΛΗ  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Διαχείριση μετακίνησης των συναδέλφων στην πυρκαγιά της Σάμου».     […]