Ομοσπονδίας

 

Αρ.Πρωτ.185                                ιό    Αθήνα, 12.09.2018

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                     ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.ΥΠ.Σ.

ΚΟΙΝ:  Συμβούλιο Επιτελικού  

            Σχεδιασμού

 

      

ΘΕΜΑ: «Πρόταση Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την αξιοποίηση των δωρεών ιδιωτών προς το Π. Σ.».

 

Συνάδελφοι,

    μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική και την ανείπωτη τραγωδία που έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο, πολλοί φορείς και συμπολίτες μας εκδήλωσαν την επιθυμία υποβολής δωρεάς προς ενίσχυση του Π.Σ.

    Έτσι λοιπόν το Α.Π.Σ. προκειμένου να διαχειριστεί ενιαία και να συντονίσει το συντομότερο δυνατό τις ανωτέρω προτάσεις – δωρεές (που σημειωτέον μαζί με την προσφορά του Ι.Σ. Νιάρχος  μπορεί να ξεπεράσουν και τα 30 εκατομμύρια ευρώ), συγκρότησε επιτροπή με έργο την εκπλήρωση του προαναφερόμενου σκοπού, την συγκέντρωση και καταγραφή όλων των υποβαλλόμενων προτάσεων δωρεών, τον εντοπισμό και τις ελλείψεις σε εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή και την τεκμηριωμένη εισήγησή της προς το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού όπου είμαστε μέλη,  προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δωρεές.

     Την Δευτέρα 20 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε Σύγκληση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού με σκοπό την προκαταρκτική ενημέρωσή μας, σχετικά με τις υποβληθείσες προς το Π.Σ. προτάσεις – δωρεές και την ιεράρχηση των υφισταμένων υπηρεσιακών αναγκών που θα καλυφθούν μέσω αυτών, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση του έργου της επιτροπής.

    Για το σκοπό αυτό στις 27.08.2018 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και αποφάσισε να καταθέσει τις προτάσεις της, στο νέο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού  στις 04.09.2018 ώστε να αξιοποιηθούν οι παραπάνω προσφορές ως εξής:

Α. με την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας σε κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο αξίας 10.000.000,00 εκατ. ευρώ τα εξής: 1.στολή υπ΄αριθμ.9, η οποία περιλαμβάνει χιτώνιο και περισκελίδα, 2.κοντομάνικο μπλουζάκι, 3.υψηλά υποδήματα (μπότες), 4. κράνος επέμβασης πυρκαγιάς, 5.μάσκα δασοπυρόσβεσης, 6.γάντια πυροσβεστικά, 7. αντιπυρική κουκούλα πυρκαγιάς 8. άρβυλα δασοπυρόσβεσης, 9. μάσκα δασοπυρόσβεσης, 10. φίλτρα σωματιδίων, 11. καθώς και 3.000 αδιάβροχα ανακλαστικά χιτώνια και αδιάβροχες μπότες εργασίας.

Β. με την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οχημάτων και μηχανημάτων αξίας 10.000.000,00 εκατ. ευρώ ως εξής: 1.ελαστικά οχημάτων διαφόρων τύπων, 2. αναπνευστικές συσκευές, 3.υδροφόρα οχήματα 4. οχήματα μεταφοράς προσωπικού Van 4X4 και Pick–up 4Χ4 με διπλή καμπίνα 5. βυτιοφόρα οχήματα καυσίμων, 6. οχήματα αναπνευστικών συσκευών, 7. σωλήνες, αυλοί, δίκρουνα, συστολές, ανταλλακτικά, 8. αντλίες ηλεκτρικές και βενζινοκίνητες , 9.ορειβατικός και Χ.Β.Ρ.Π. εξοπλισμός.

Γ. Αναβάθμιση εκπαιδευτικών διαδικασιών και υποδομών καθώς και εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών και πληροφοριακών υποδομών αξίας 10.000.000,00 εκατ. ευρώ ως εξής: 1. συντήρηση των υφισταμένων κτιριακών υποδομών 2. κατασκευή και τεχνική διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων στη Νέα Μάκρη Αττικής 3. κατασκευή κτιρίων, όπου χρήζει άμεσης προτεραιότητας όπως της 2ης Ε.Μ.Α.Κ., κ.λ.π. 4. κατασκευή εκπαιδευτικού κέντρου πυρόσβεσης και πεδίου εκπαίδευσης ειδικής οδήγησης με εργαστήρια και προσομοιωτές 5. μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος ασύρματης επικοινωνίας. 6. αναβάθμιση και συντήρηση του αναλογικού συστήματος VΗF πανελλαδικά 7.προμήθεια φορητών ασυρμάτων 8.αναβάθμιση – ανανέωση εφαρμογών και συντήρηση των  υφιστάμενων υπολογιστικών συστημάτων, 9.προμήθεια σύγχρονων H/Y για την κάλυψη των υπηρεσιών.

    Τέλος το Συμβούλιο του Επιτελικού Σχεδιασμού πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής:

1.τις διαθέσιμες προγραμματισμένες πιστώσεις και τις χρηματικές υποχρεώσεις της υπηρεσίας 2. τα διαθέσιμα αποθεματικά υλικών και τις ελλείψεις σε είδη 3. τις καταγεγραμμένες ανάγκες σύμφωνα με την αλληλογραφία των Δ/νσεων του Α.Π.Σ. και των αναγκών των Υπηρεσιών 4.την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών για την αξιοποίηση των δωρεών, 5. οποιαδήποτε απαίτηση υφίσταται και αποτελεί προτεραιότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, λαμβάνοντας υπόψη και Μ.Α.Π. και για τους εθελοντές του Π.Σ., 6. οποιαδήποτε με το θέμα ζητήματα (νομοθετικά, θεσμικά κοινωνικά) τα οποία θα πρέπει να συσχετισθούν ως παράμετροι σχεδιασμού για τις ευρύτερες δημοσιονομικές υπάρχουσες δυσχέρειες.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

13/09/2018

Πρόταση Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την αξιοποίηση των δωρεών ιδιωτών προς το Π. Σ.».

  Αρ.Πρωτ.185                                ιό    Αθήνα, 12.09.2018   ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                      ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.ΥΠ.Σ. […]
04/09/2018

Συμμετοχή μας στην κινητοποίηση του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α.

Αρ.Πρωτ. 180 Αθήνα, 04.08.2018                                                                           ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                      μέλη της ΠΟΕΥΠΣ     ΘΕΜΑ: « Συμμετοχή μας στην κινητοποίηση του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α.». […]
11/08/2018

Φόβος – πανικός: Οι κακοί σύμβουλοι μιας ηγεσίας.

Αρ.Πρωτ.161                                                                                                        Αθήνα, 11.08.2018                                                                     ΠΡΟΣ:  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                                                Αντιστράτηγο κ. Ματθαιόπουλο Βασίλη                                                                   ΚΟΙΝ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.       ΘΕΜΑ: […]
01/08/2018

Ψυχοκοινωνική στήριξη συναδέλφων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις  στην Ανατολική Αττική

Αρ.πρωτ: 154                                                                                             Αθήνα, 31.07.2018                                                                                       ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                             Mέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                                       ΚΟΙΝ:    Αναστάσιο Υφαντή                                                                                                                     Επιχειρησιακό Διευθυντή                                                                                                      Γιατροί του Κόσμου   ΘΕΜΑ: «Ψυχοκοινωνική […]