Ομοσπονδίας

                                                                                  eaps-poeyps

    26 Φεβρουαρίου 2016

                                          Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                 Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Καρατζιά

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού».

 

Κύριε Αρχηγέ

    Προκειμένου το Πυροσβεστικό Σώμα να αντιμετωπίσει  κρίσιμα  προβλήματα που απασχολούν καίριους τομείς  του πυροσβεστικού οργανισμού, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει  και ολοκληρωμένη υπηρεσιακή  πρόταση για αυτά.

     Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού, ως κορυφαίο επιτελικό συλλογικό όργανο έχοντας κατά το Νόμο  κεντρικό σχεδιαστικό και γνωμοδοτικό  ρόλο προς την πολιτική ηγεσία, θεωρούμε  ότι θα πρέπει να συγκληθεί άμεσα για να δώσει κατευθύνσεις σε τρία καίρια ζητήματα:

 1.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

    Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.4249 δεν έχει  υλοποιηθεί καμία από τις θεσμικές  απαιτήσεις που προβλέπεται για την Πυροσβεστική Ακαδημία, (μετατροπή σε Ν.Π.Δ.Δ. δημοσίευση Π.Δ. που ρυθμίζουν την νέα δομή).

    Το πλέον  όμως σημαντικό για την  μετεκπαίδευση και υπηρεσιακή εξέλιξη του πυροσβεστικού προσωπικού, είναι η μη  λειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης τόσο για τους Πυρονόμους  όσο και για τους Επιπυραγούς.

   Επίσης ενόψει του νέου συστήματος εισαγωγής  δοκίμων εξ ιδιωτών τόσο στη Σχολή Ανθυποπυραγών όσο και τη Σχολή Πυροσβεστών θα πρέπει  να  υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός για την όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσων και προσωπικού βασισμένος σε υπηρεσιακά κριτήρια και  εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

  Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.4249 δεν έχει  υλοποιηθεί η πρόβλεψη για την έκδοση Π.Δ. για την βαθμολογική εξέλιξη των Αρχιπυροσβεστών μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου.

   Αυτή η ολιγωρία ενόψει της περιρρέουσας ατμόσφαιρας περί νέου μισθολογίου μπορεί να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα αρνητικό παράγοντα για την μισθολογική κατάσταση των συναδέλφων, αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι σημειωτέον είναι οι μόνοι από τις Ε.Δ. και τα Σ.Α. που στερούνται ανάλογης εξέλιξης. Σε αυτό το θέμα θα πρέπει άμεσα να διαμορφωθεί υπηρεσιακή πρόταση που να διασφαλίσει τους συναδέλφους.

3.ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΣΤΑ Κ.Υ. ΣΕ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

     Στο άρθρο 78 του Ν.4368/2016 προβλέπεται η δυνατότητα στα Κέντρα Υγείας που διαθέτουν ασθενοφόρα και δεν έχουν επάρκεια προσωπικού ως οδηγούς για αυτά να  τους διατίθεται και πυροσβεστικό προσωπικό.

    Για τη συγκεκριμένη διάταξη που εντελώς πρόχειρα και χωρίς  υπηρεσιακή επεξεργασία εκ μέρους του Π.Σ. τέθηκε σε ισχύ, πρέπει το Συμβούλιο να ζητήσει την κατάργησή της  και να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα της συνεργασίας και συνεργατικότητας με τις υπηρεσίες μεταφοράς ασθενών και πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία.

   Επίσης θα πρέπει να αξιολογηθεί  το πρακτικό εργασίας σχετικής επιτροπής για το θέμα, που από ότι γνωρίζουμε συντάχθηκε αλλά δεν αξιολογήθηκε.

Κύριε Αρχηγέ

    Και τα τρία παραπάνω ζητήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον πυροσβεστικό οργανισμό.

    Παρακαλούμε να τα συμπεριλάβετε στην Ημερήσια Διάταξη Σύγκλησης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού  το οποίο και  παρακαλούμε να ορίσετε σε άμεσο χρόνο λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων.

 

    Για την ΠΟΕΥΠΣ                                           Για την ΕΑΠΣ

 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτρης  Σταθόπουλος                              Γιάννης  Σταμούλης

 

26/02/2016

Σύγκληση Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού.

                                                    […]
23/02/2016

Κοινοποίηση εγκυκλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ για την έξαρση της επικίνδυνης εποχικής γρίπης.

Αρ.πρωτ. 54                                                 […]
19/02/2016

Ενημέρωση – εξελίξεις για το ζήτημα της δωρεάν μετακίνησης του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αρ.Πρωτ.52                                                   […]
18/02/2016

Εισαγωγή υποψηφίων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Αρ.πρωτ. 51                                                 […]