Ομοσπονδίας

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ. 361                                      

                                                                                                              Αθήνα, 10/12/2014

 

 

                             ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                  κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, Αντιστράτηγο

 

                                                        ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

     

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βραχείας άδειας στους εξελθόντες από την Σχολή Πυροσβεστών   

               υπαλλήλους (79ης Σειράς)».

 

     Σας καλούμε να μεριμνήσετε για τη χορήγηση βραχείας άδειας (άρθρου 101 Κ.Ε.Υ.Π.Σ. όπως ισχύει μετά την Τροποποίηση και αντικατάστασή του με το Π.Δ. 3/2014) στους εξελθόντες από την Σχολή Πυροσβεστών υπαλλήλους της 79ης Σειράς, εφόσον αιτηθούν σχετικώς.

     Θεωρούμε ότι ενδεχόμενη άρνησή σας στερείται οποιουδήποτε νομίμου ερείσματος δεδομένου ότι η άνω διάταξη ρητά ορίζει ότι η βραχεία άδεια  χορηγείται στο πυροσβεστικό προσωπικό «που δικαιούται κανονική άδεια». Οι υπάλληλοι της 79ης σειράς ως εξελθόντες από τη Σχολή Πυροσβεστών  κατά τη ρητή διάταξη της παραγρ.2 του άρθρου 99 Κ.Ε.Υ.Π.Σ.  (όπως αυτή ισχύει) είναι δικαιούχοι κανονικής άδειας (2 ημέρες/μήνα υπηρεσίας).

     Συνεπώς ως δικαιούχοι κανονικής άδειας δικαιούνται αυτονόητα και σύμφωνα με τον νόμο την βραχεία άδεια.

     Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας επί του θέματος και την ενημέρωση των Υπηρεσιών ώστε να μην υφίστανται αμφισβητήσεις για ευθέως εκ του νόμου χορηγούμενα δικαιώματα των υπαλλήλων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                       ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

11/12/2014

Βραχεία άδεια στους εξελθόντες της Πυρ. Ακαδημίας

Αρ.Πρωτ. 361                                                                                                                                                     Αθήνα, 10/12/2014                                  ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος                                                                   κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, Αντιστράτηγο                                                           ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   […]
04/12/2014

Τα αποτελέσματα του 17ου Πανελλαδικού Συνεδρίου.

Αρ.Πρωτ.359                                                                                        […]
04/12/2014

Η Ομιλία του Προέδρου ΠΟΕΥΠΣ στο 17ο Πανελλαδικό Συνέδριο.

                 17o ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΑΘΗΝΑ 1 & 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   Αγαπητοί συνάδελφοι,   […]
04/12/2014

Κοινοποίηση εντολής προς τον Πρόεδρο ΤΕΑΠΑΣΑ

Αρ.Πρωτ.358                                                                                                                                                                       […]