Ομοσπονδίας

Αρ.πρωτ.: 532                                                                          

 Αθήνα,  16/10/2017     

 

                                                 ΠΡΟΣ : 1) Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Καπέλιο

                                    ΚΟΙΝ :    1) Α.Π.Σ. – Δ/νση Ανθρ. Πόρων

                                          2) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                              Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ : «Ανάκληση Διαταγής Α.Π.Σ., περί μετακινήσεων στα νησιά ».

ΣΧΕΤ : α) Το υπ΄αριθμ. 58151 Φ.202.1 /11.09.2017 έγγραφο Α.Π.Σ. της Δ/νσης  Ανθρωπίνων Πόρων, προς την Π.Υ. Ερμούπολης.

               β) Η από 9-10-2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κ. Πενταγιώτη.

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

      Σύμφωνα με την α΄ σχετική, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νησιωτική περιοχή δεν έχουν καμία εξαίρεση από την εφαρμογή του Π.Δ. 170/1996, ως προς το σκέλος των μετακινήσεων εντός της ίδιας πόλης, όπως αυτό τροποποιήθηκε προσφάτως και συγκεκριμένα ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 13/2017.

    Η εξαίρεση των νησιών από τις κείμενες διατάξεις, είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στο προσωπικό των υπηρετούντων σε Π.Υ. και Π.Κ. που εδρεύουν σε νησιά, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά για τις προθέσεις της ηγεσίας με την έκδοση της εν λόγω Διαταγής.

    Σας ενημερώνουμε ότι γίναμε δέκτης πολλών παραπόνων από συναδέλφους και ύστερα από την ανάδειξη του θέματος από την Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου,  αφού το απαντητικό έγγραφο του Αρχηγείου απευθύνθηκε σε Υπηρεσία αρμοδιότητάς της, ζητήσαμε τη γνώμη του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας επί του θέματος όπου με την ανωτέρω β΄ σχετική Γνωμοδότησή του την οποία σας υποβάλλουμε συνημμένα, η ερμηνεία του αρμοδίου τμήματος είναι εσφαλμένη και παντελώς ανυπόστατη.

   Ζητάμε την παρέμβασή σας, για άμεση ανάκληση της επίμαχης Διαταγής, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη. 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16/10/2017

Ανάκληση Διαταγής Α.Π.Σ., περί μετακινήσεων στα νησιά.

Αρ.πρωτ.: 532                                                                            Αθήνα,  16/10/2017                                                         ΠΡΟΣ : 1) Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Καπέλιο                                     ΚΟΙΝ :    1) Α.Π.Σ. – Δ/νση […]
13/10/2017

Ενημέρωση για Δικαστική Διεκδίκηση Επιδόματος Κινδύνου.

  Αρ.πρωτ.: 531                                                                            Αθήνα,  12/10/2017                                                                                                                                                           ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                          Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.            ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση για Δικαστική Διεκδίκηση […]
12/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.!

Αρ.πρωτ. 530                                                                             Αθήνα, 11/10/2017                                                                                   ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                            Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.!   Συνάδελφοι, […]
30/09/2017

Συμμετοχή –  Ομιλία στο 27ο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    Αρ.πρωτ.524                                                                       Αθήνα,  29/09/2017                                                                                                                                                                                                                       ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                          Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.    ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή –  Ομιλία στο 27ο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.».   Στο […]