Ομοσπονδίας

ποευπσ-νεο

Αρ.Πρωτ.197                                                                             Αθήνα, 12/10/2016

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

         ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                            Για ενημέρωση των συναδέλφων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

 

Συνάδελφοι,

συνεδρίασε στις 5/10/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας με θέματα: 1) Ενημέρωση για την Αίτηση Ακύρωσης στο ΣτΕ 2) Ενημέρωση – εξελίξεις περί μισθολογίου 3) Τροποποίηση – επικαιροποίηση 170/1996 και 305/1992 4) Ενημέρωση – εξελίξεις, καθήκοντα οδηγού στα Κέντρα Υγείας 5) περί εγγραφής μας στην EFFUA.

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έγινε αναλυτική ενημέρωση από τους δικηγόρους  Κ. Πενταγιώτη (Νομικό Σύμβουλο Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και Γ. Αντωνακόπουλο, ο οποίος συνυπογράφει το δικόγραφο προς το ΣτΕ. Η υπόθεση της αιτήσεως ακυρώσεως της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που πρόκειται να δικαστεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 7/10/2016 αναβάλλεται για τη δικάσιμο της 10/03/2017.

Επίσης έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με το μισθολόγιο των Ε.Δ. και Σ.Α. Με τις αποφάσεις αυτές ακυρώνεται η ΚΥΑ που εκδόθηκε στο πλαίσιο του Ν. 4307/2014, ο οποίος κατά το σκέλος που καθορίζει το μισθολόγιο των ένστολων κρίθηκε αντισυνταγματικός.

Έτσι μετά την κρίση περί αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν.4093/2012 με τις προηγούμενες σημαντικές αποφάσεις με αριθμό 2192 – 2196/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πλέον το νόμιμο μισθολόγιο, των Ε.Δ. και των Σ.Α. είναι αυτό που ίσχυε στις 31/07/2012, προς το οποίο υποχρεούται να συμμορφωθεί η Πολιτεία. Σε αρνητική περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν νέες προσφυγές, εάν δεν  εναρμονίζονται προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Έγινε ενημέρωση επίσης ότι προκειμένου να διασφαλίσουν οι υπάλληλοι τις αξιώσεις τους (διαφορές αποδοχών) θα πρέπει να προσφύγουν και ατομικά στα διοικητικά δικαστήρια και αποφασίσθηκε ότι θα υπάρχει αναλυτική ειδική ενημέρωση προς τα μέλη μας για το τι ακριβώς πρέπει να πράξουν.

Στο 2ο θέμα ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η Κυβέρνηση επεξεργάζεται εν κρυπτώ ένα νέο ειδικό μισθολόγιο Σ.Α. και Ε.Δ. χωρίς να έχουν αποφθεχθεί οι μειώσεις των μισθών μας και χωρίς όμως να αναφέρεται πουθενά η απόφαση του ΣτΕ που ρητά αναφέρει ότι οι αποδοχές των υπηρετούντων στα Σ.Α. και στις Ε.Δ. δεν μπορούν  να καθοριστούν σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατά εφαρμογή του Ν.4093/2012 εν αντιθέσει με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και την διακηρυγμένη θέση της ότι δεν θα λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και διαβούλευση επί συγκεκριμένων προτάσεων.

Στο 3ο θέμα ο Γενικός Γραμματέας κ. Νικόλαος Λαυράνος ενημέρωσε το Δ.Σ. και ανάγνωσε τις πρώτες παρατηρήσεις του για το σχέδιο Π.Δ. του Α.Π.Σ. για τον Κανονισμό Μεταθέσεων. Διαπιστώθηκε ότι προωθείται ένα νέο σύστημα μεταθέσεων που είναι εις βάρος των πυροσβεστών, προσπαθώντας την έλλειψη σε μόνιμο προσωπικό να την μετακυλήσουν με συνεχείς μεταθέσεις και μετακινήσεις για κάλυψη πάντα υπηρεσιακών αναγκών, που θα επιφέρει νέες μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις και θα διαλύσει τον οικογενειακό μας προγραμματισμό.

Ακολούθως αποφασίσθηκε ομόφωνα η δημιουργία τριμελών επιτροπών με σκοπό να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις να επεξεργαστούν και να αναλύσουν την ήδη έτοιμη πρόταση του Α.Π.Σ. για τον Κανονισμό Μεταθέσεων ως εξής: 1) Για το Βαθμολόγιο α) Σταθόπουλος Δημήτριος β) Φερτάκης Βασίλειος γ) Φωτόπουλος Γεώργιος. 2) για τον 305/1992 α) Δαδούδης Κων/νος β) Λυμπέρης Νικόλαος γ) Ανδρεόπουλος Παναγιώτης. 3) για τον 170/1996 α) Λαυράνος Νικόλαος β) Κοτοπούλης Ιωάννης και γ) Τσιλίκας Ιωάννης.

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα της εφαρμογής του άρθρου 78 του Ν.4368/2016 με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων οδηγού σε ασθενοφόρα των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

Επαναβεβαιώθηκε η αρνητική μας θέση στην παραπάνω διάταξη για το λόγο ότι τα ασθενοφόρα των Κ.Υ. παρέχουν υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Περίθαλψης που βρίσκονται έξω και πέρα από τα καθήκοντα των υπαλλήλων του Π.Σ. καθώς και το νομικό πλαίσιο (ιεραρχία κ.λ.π.) που διέπει το Π.Σ. Λόγω της αντιπυρικής περιόδου το θέμα έχει «παγώσει» πλην όμως αποφασίστηκε η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προετοιμασίας, για την αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας ενεργοποίησης της διάταξης, η οποία είναι δυσμενής και για τους υπαλλήλους του Π.Σ. αλλά και τους πολίτες των οποίων η υγεία τίθεται σε κίνδυνο. Ειδικότερα να γίνει δημοσιοποίηση και ενημέρωση των συναδέλφων για την επιχειρηματολογία μας και συνεργασία με το Σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ.

Για το 5ο θέμα έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Συνδικάτων Πυροσβεστών σχετικά με τις επαφές που είχε σε πρώτη φάση μέσω e-mail ώστε να ξεπεραστούν οποιαδήποτε προβλήματα και να δρομολογηθούν οι εξελίξεις για εγγραφή μας στην EFFUA.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, μας έκανε ενημέρωση συνάδελφος από το Σ.Ε.Ο. Αθηνών (Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι εκεί και συγκεκριμένα: για το ότι κατά καιρούς και σε τακτά χρονικά διαστήματα, αθίγγανοι εισβάλουν στον χώρο του Συνεργείου, δημιουργώντας φθορές και υλικές ζημιές σε πυροσβεστικά οχήματα και παράλληλα έχουμε μικροκλοπές σε διάφορα πυροσβεστικά και ιδιωτικά οχήματα. Η κατάσταση το τελευταίο διάστημα όπως μας ενημέρωσε έχει επιδεινωθεί τρομακτικά και έχουμε κατά συρροή  επιθέσεις με πέτρες κατά των υπαλλήλων του Συνεργείου καθώς και συνεχόμενα  ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ τους με βαρύτατους τραυματισμούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ομόφωνα αποφάσισε όπως μας ζητήθηκε να δοθεί λύση προτείνοντας την μετεγκατάσταση του Συνεργείου σε Εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και αποστολή εγγράφου στην Κτηματική Υπηρεσία, ώστε να βρεθεί και να παραχωρηθεί σε άλλη περιοχή κτίριο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα του Σ.Ε.Ο. Αθηνών και να είναι διασφαλισμένοι οι συνάδελφοι.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13/10/2016

Εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΥΠΣ.

Αρ.Πρωτ.197                                                                             Αθήνα, 12/10/2016 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ          ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                             Για ενημέρωση των συναδέλφων   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»   Συνάδελφοι, συνεδρίασε στις 5/10/2016 […]
10/10/2016

Επιστολή προς τον κ. Πρωθυπουργό: ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

10-10-2016                               ΠΡΟΣ  : τον Πρωθυπουργό της Χώρας  κ. Α. Τσίπρα ΚΟΙΝ :  1) Υπ. Εσ. κ Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2) Αν Υπ. Εσ. κ Διοικητικής […]
07/10/2016

Αναμόρφωση – Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων. Υποβολή προτάσεων.

Αρ.Πρωτ.186                                                                        Αθήνα, 6/10/2016                                                                      Προς: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                              Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση – Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων». Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε την πρόταση του […]
05/10/2016

Ένας οφειλόμενος αποχαιρετισμός.

Αρ.Πρωτ.185                                                            Αθήνα, 05/10/2016                                                                             Προς:   κ. Ιωάννη Καρατζιά Αντιστράτηγο, Αρχηγό Π.Σ ΘΕΜΑ « Ένας οφειλόμενος αποχαιρετισμός »           Αγαπητέ Αρχηγέ, με αφορμή τη σημερινή […]