Ομοσπονδίας

poeyps-title

Αρ.πρωτ. 78                                                                              Αθήνα, 31/03/2016

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Ισολογισμός – Απολογισμός του Τ.Π.Υ.Π.Σ.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

 

Συνάδελφοι,

σας κοινοποιούμε  Έκθεση  Πεπραγμένων και Αποτελεσμάτων  (Ισολογισμός – Απολογισμός) του Τ.Π.Υ.Π.Σ. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. οικονομικής χρήσεως 2014, προκειμένου να έχετε πλήρη ενημέρωση για τα Ταμεία μας.

 

Διαβάστε κάνοντας κλικ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΑΥΠΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΑΥΠΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΠΥΠΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΠΥΠΣ

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

31/03/2016

Ισολογισμός – Απολογισμός του Τ.Π.Υ.Π.Σ.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Αρ.πρωτ. 78                                                                              Αθήνα, 31/03/2016     ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Ισολογισμός – Απολογισμός του Τ.Π.Υ.Π.Σ.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».   Συνάδελφοι, σας κοινοποιούμε  Έκθεση  Πεπραγμένων και […]
30/03/2016

Χορήγηση Δανείων σε Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους.

Αρ.πρωτ. 74                                                                                   Αθήνα   30/03/2016                                                                                                     ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                         ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων σε Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους».   Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε ο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του […]
08/03/2016

Συνάντηση με τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.

Αρ.πρωτ. 64                                                              Αθήνα   07/03/2016                                                                 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                           ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: «Συνάντηση με τον  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος».     Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή  […]
29/02/2016

Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας

Αρ.πρωτ. 58                                                                Αθήνα   29/02/2016                                                                        ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                               ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας».       Η Ομοσπονδία μας, το αντιπροσωπευτικότερο συνδικαλιστικό όργανο […]