Ομοσπονδίας

 

Αρ.Πρωτ.148

                                                                                                              Αθήνα,  09/07/2014

 

                                    ΠΡΟΣ: Υπουργό Δ. Τ. και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλειο Κικίλια            

                                    ΚΟΙΝ:  1) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο

                                                 2) Αρχηγό Π. Σ.  Αντ/γο κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                                 3) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

Θέμα: « Πρόσληψη 500 νέων Πυροσβεστών».

 

Κύριε Υπουργέ, όπως είναι γνωστό με την υπ’ αριθ. 73488 Φ.300.2/18-12-2012 Απόφαση κ. Αρχηγού Π.Σ. (ΦΕΚ  1379 τ. Γ΄/ 31-12-2012) κυρώθηκαν  οι πίνακες για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 725 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.  Ύστερα από την αρχική εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 225 Δοκίμων Πυροσβεστών τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και την αποφοίτηση τους τον μήνα Ιούνιο υπήρχε σε εκκρεμότητα η πρόσληψη των υπολοίπων 500 από τους ίδιους πίνακες κατάταξης .

Την 04-07-2014 υπεγράφη από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, η σχετική απόφαση  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1848 τεύχος Β΄/ 07-07-2014 για την κατανομή στο Πυροσβεστικό Σώμα  των υπολοίπων 500 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.

Οφείλουμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, και ενώ φοιτούσαν οι 225 Δόκιμοι Πυροσβέστες στη Σχολή της  Πυροσβεστικής Ακαδημίας, η Ομοσπονδία μας, με συνεχείς παρεμβάσεις και συντονισμένες ενέργειες της, είχε τονίσει προς  την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία την αναγκαιότητα για την άμεση πρόσληψη και των υπολοίπων 500 από τους ίδιους πίνακες έτσι ώστε να ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα με μόνιμο προσωπικό. Είχε καταστεί σαφές από την πλευρά μας πως η έλλειψη μονίμου προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι από τα μείζονα προβλήματα του Κλάδου.

           Κύριε Υπουργέ, είναι βέβαιο ότι με την παραπάνω πρόσληψη δε λύνεται το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης μονίμου προσωπικού και σας ζητάμε άμεσα να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της πρόσκλησης των επιτυχόντων και παρουσίασή  τους στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος ώστε να καλυφθεί μέρος των κενών θέσεων που διαρκώς μεγαλώνουν και να ενισχυθεί έτσι η επιχειρησιακή ικανότητα του Π.Σ.

          Τέλος σας διαβεβαιώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος με μόνιμο προσωπικό αξιώνοντας και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4249/2014.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

10/07/2014

ΠΟΕΥΠΣ: Πρόσληψη 500 νέων Πυροσβεστών.

  Αρ.Πρωτ.148                                                                                                               Αθήνα,  09/07/2014                                       ΠΡΟΣ: Υπουργό Δ. Τ. και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλειο Κικίλια                                                 ΚΟΙΝ:  1) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. […]
09/07/2014

ΕΥΠΣ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Επιστολή προς τον Αερολιμενάρχη

  ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣ Διεύθυνση: Εθ. Δωδεκανήσων 44  Τηλ: […]
08/07/2014

ΠΟΕΥΠΣ: Συνάντηση εργασίας για όλα τα τρέχοντα εργασιακά μας ζητήματα

  Αρ.Πρωτ.145 Αθήνα, 08/07/2014                                                                                             ΠΡΟΣ: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη                                                                                                            κ. Βασίλειο Κικίλια                                                                                                    ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                              μέλη […]
04/07/2014

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Μέλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3656/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ     Αρ.Πρωτ.144               […]