Ομοσπονδίας

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 57.

ΠΡΟΣ

1. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα Υπουργό.

2. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αρχηγό του, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μουρούζη αρ. 4.

——————–

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν καταβληθεί στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος οι εκτός έδρας αποζημιώσεις για τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας κατά το έτος 2012 και ήδη έχει παρέλθει και η αντιπυρική περίοδος του έτους 2013.

Είστε σε θέση να γνωρίζετε επίσης ότι οι εκτός έδρας αποζημιώσεις που νομίμως δικαιούνται να λάβουν οι μετακινηθέντες εντός του έτους 2012 υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος και εσείς έχετε την εκ του νόμου  υποχρέωση να καταβάλλετε εξομοιώνονται πλήρως με νόμιμες δεδουλευμένες αποδοχές.

          Η μέχρι σήμερα παρελκυστική και αναιτιολόγητη τακτική που ακολουθείτε, εμμένοντας στην άρνηση να προβείτε στην καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προφορικές και έγγραφες, πέραν του ότι είναι παράνομη,  δικαιολογημένα εκλαμβάνεται από τους υπαλλήλους του Π.Σ. ως αδιαφορία, υποτίμηση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο και ως εμπαιγμό τους.

          Σας επισημαίνουμε δε ότι η άρνησή σας να μην προβαίνετε στην καταβολή νομίμων δεδουλευμένων αποδοχών στους δικαιούχους υπαλλήλους του Π.Σ., σε συνδυασμό με την συνεχή μείωση των αποδοχών τους στο σύνολό τους, έχει επιφέρει στην καθημερινότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων δυσμενείς οικονομικές συνέπειες τόσο για τους  ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους, γεγονός που εξ αντανακλάσεως μειώνει την αυταπάρνηση, την αυτοθυσία και τον ζήλο τους για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

          Κατόπιν των ανωτέρω, για άλλη μία φορά σας οχλούμε με την παρούσα, διαμαρτυρόμενη η Ομοσπονδία μας για την παράνομη συμπεριφορά σας έναντι των υπαλλήλων του Π.Σ. και σας καλούμε όπως άμεσα και δη μέχρι και τις 15.11.2013 να προβείτε στην άμεση εκκαθάριση και έως και τις 15.12.2013 να προβείτε στην καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων προς τους υπαλλήλους του Π.Σ. που κατά τη διάρκεια του έτους 2012 μετακινήθηκαν για εκτέλεση υπηρεσίας.

          Σε διαφορετική περίπτωση σας δηλώνουμε ότι μετά βεβαιότητας η Ομοσπονδία μας θα συνδράμει τους δικαιούχους υπαλλήλους να αξιώσουν τις νόμιμες δεδουλευμένες αποδοχές τους, απευθυνόμενοι στα αρμόδια διοικητικά αλλά και ποινικά δικαστήρια για την απόδοση ευθυνών σε βάρος κάθε υπαίτιου οργάνου. 

 

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται και συγκεκριμένα προς :

1. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα Υπουργό.

2. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αρχηγό του, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μουρούζη αρ. 4, για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

 

                                                    Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013

                                      Ο πληρεξούσιος δικηγόρος και νομικός σύμβουλος

                                               

 

23/10/2013

ΠΟΕΥΠΣ: Εξώδικο για τα εκτός έδρας του 2012.

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ   Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ […]
22/10/2013

ΕΥΠΣ Αν. Θράκης: Διαμαρτυρία Ενστόλων στην Αλεξανδρούπολη.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚ. ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ   Εμείς οι Αστυνομικοί , Πυροσβέστες , Λιμενικοί και οι […]
21/10/2013

ΠΟΕΥΠΣ: Ενημέρωση σχετικά με την Μάχιμη πενταετία.

           Αρ.Πρωτ.: 353                                            Αθήνα  21/10/2013                                                                                                                                ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη ΠΟΕΥΠΣ            Θέμα: « Ενημέρωση των συναδέλφων για την πορεία […]
17/10/2013

Συνδικαλιστικές άδειες.

Αρ.Πρωτ.344                                                                                                                      Αθήνα,  16/10/2013                                                 ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος Αντιστράτηγο, κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο     ΘΕΜΑ: «Συνδικαλιστικές άδειες».     Κύριε Αρχηγέ,       […]