Ομοσπονδίας

Αρ.Πρωτ.             89

Αθήνα, 24/04/2018

 

                                                                                         ΠΡΟΣ: Αν. Υπουργό Εσωτερικών

                                                                                                      κ. Νικόλαο Τόσκα

                                                                                          ΚΟΙΝ: 1) Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο

                                                                                                         Σωτήριο Τερζούδη

                                                                                              2) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  

 

ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη Διαγωνισμού για Σχολή Αρχιπυροσβεστών ».

 

Κύριε Υπουργέ,

σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη των Πυροσβεστών και σε μια προσπάθεια υπάλληλοι που διαθέτουν πολυετή και πολύτιμη εμπειρία καθώς και αυξημένα προσόντα και προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα καλύτερης βαθμολογικής εξέλιξης που θα λειτουργήσει ως υποκίνηση στο προσωπικό και θα αυξήσει το ενδιαφέρον του για την Υπηρεσία, ζητάμε όπως ορίσετε άμεσα την διαδικασία, την εξεταστέα ύλη, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια όπως ορίζει το άρθρο 69 παρ 17 του ν. 4249/2014.

Για να αιτιολογήσουμε την λέξη άμεσα και προκειμένου να καταλάβετε την αναγκαιότητα της προκήρυξης Διαγωνισμού Σχολής Αρχιπυροσβεστών σας παραθέτουμε τα εξής:

  • σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 14 Π.Δ. 11/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), στο Π.Σ. υφίσταται ρητή πρόβλεψη για 3.018 οργανικές θέσεις Αρχιπυροσβεστών Παραγωγικής Σχολής.
  • Σήμερα η υπηρετούσα δύναμη σε Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής ανέρχεται σε 625 υπαλλήλους, η οποία σαφώς υπολείπεται της οργανικής.
  • Είναι γνωστό ότι για τελευταία φορά Σχολή Αρχ/στών λειτούργησε το έτος 2008, οπότε επίκειται η υποχρεωτική προαγωγή των υπηρετούντων Αρχ/στών Παραγωγικής Σχολής στο βαθμό του Πυρονόμου τον Οκτώβριο του 2018, σύμφωνα με το νόμο.
  • Από τους 625 οι 623 λόγω συμπλήρωσης εννέα (9) ετών στο βαθμό (οι 2 λόγω ποινών).
  • Αυτήν τη στιγμή έχουμε 2.393 κενές θέσεις Αρχ/στών Παραγωγικής Σχολής και τον Οκτώβριο 3.016 κενές θέσεις.
  • Δηλαδή θα υπάρχουν 2 Αρχ/στες Παραγωγικής Σχολής στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής αποτελούν σημαντικό ενδιάμεσο κρίκο στην όλη δομή και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώματος.  Έτσι λοιπόν είναι απολύτως αναγκαίο η προκήρυξη Διαγωνισμού για την κάλυψη των κενών θέσεων Αρχιπυροσβεστών Παραγωγικής Σχολής και της οργάνωσης της λειτουργίας των τμημάτων αυτής.

Παρακαλούμε για τις άμεσες και επείγουσες επί του θέματος ενέργειες σας και την ενημέρωσή μας επ’ αυτών.

                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24/04/2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Σχολή Αρχιπυροσβεστών.

Αρ.Πρωτ.             89 Αθήνα, 24/04/2018                                                                                            ΠΡΟΣ: Αν. Υπουργό Εσωτερικών                                                                                                       κ. Νικόλαο Τόσκα                                                                                           ΚΟΙΝ: 1) Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο                                                                                                          Σωτήριο Τερζούδη                                                                                               2) […]
20/04/2018

Συνέχιση υποβολής Αιτήσεων Δανείων – Ενημέρωση για τις   Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί

Αρ.Πρωτ.90                                                                  Αθήνα, 20/04/2018       ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.         ΘΕΜΑ: «Συνέχιση υποβολής Αιτήσεων Δανείων – Ενημέρωση για τις   Αιτήσεις […]
13/04/2018

Απάντηση του Α.Π.Σ. για τις Ταυτότητες του Προσωπικού.

Αρ.Πρωτ.80                                                                                              Αθήνα,  13.04.2018                                                                                                                                       ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                  Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.       ΘΕΜΑ: « Απάντηση του Α.Π.Σ. για τις Ταυτότητες […]
12/04/2018

Επανακαθορισμός Δελτίων Ταυτότητας Πυροσβεστικού Προσωπικού.

Αρ.Πρωτ.73                                                                                              Αθήνα,  12.04.2018                                                                                                           ΠΡΟΣ:  Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα                                                    ΚΟΙΝ:    1) Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο                                                                       Σωτήριο Τερζούδη    […]