Ομοσπονδίας

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015

 

Προς : Ενάγοντες υπαλληλους του

Π.Σ. για το επίδομα των 176 ευρώ.

(Μέσω των Ενώσεων και Υπηρεσιών τους).

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


Σας ενημερώνω ότι οι ασκηθείσες αγωγές για το ειδικό επίδομα των 176 Ευρώ, επίκειται να συζητηθούν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε διάφορες δικασίμους από 16.2.2015 και εφεξής εως τα τα τέλη Μαρτίου.

Επειδή έχει παρέλθει πενταετία από την άσκηση των αγωγών, είναι αναγκαίο να μου αποσταλλούν έως τις 15.2.2015, το αργότερο, νέες εξουσιοδοτήσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην νέα ταχυδρομική μου διεύθυνση:  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27 106 82 ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος γρ 11).

 

Εφόσον δεν αποσταλλεί νέα εξουσιοδότηση η αγωγή κατά το σκέλος που αφορά τους ενάγοντες χωρίς νέα εξουσιοδότηση θα απορριφθεί ως ανομιμοποίητη από το Δικαστήριο.

Σχέδιο εξουσιοδότησης σε αρχειο Word και κατάσταση των εναγόντων υπαλλήλων κατ’ αύξοντα αριθμό μητρώου επισυνάπτεται στην παρούσα.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση .

 

 

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ 

Σημείωση Διαχειριστή: Κατεβάστε το αρχείο word της κατάστασης με τα στοιχεία των εναγόντων και στην συνέχεια ανοίξτε το αρχείο και  

πατήστε ctrl + f  για την αναζήτηση ονόματος.  Προσοχή επάνω από την υπογραφή, να αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία. 

Σημειώνεται πως η νέα Ταχυδρομική διεύθυνση του κ. Πενταγιώτη είναι όπως αναγράφεται και στο παραπάνω σημείωμα, 

Κωνσταντίνος Πενταγιώτης

Δικηγόρος

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27 106 82 ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος γρ 11).

 
16/01/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 176 €

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015   Προς : Ενάγοντες υπαλληλους του Π.Σ. για το επίδομα των 176 ευρώ. (Μέσω των Ενώσεων και Υπηρεσιών τους).    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. […]
19/12/2014

Καταβολή αναδρομικών.

  Αρ.Πρωτ.370 Αθήνα, 19/12/2014     ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Καταβολή Αναδρομικών».        Σε απάντηση πολλών ερωτημάτων που τέθηκαν από  συναδέλφους, […]
19/12/2014

Χορήγηση βραχείας άδειας στους εξελθόντες της Σχολής.

  Αρ.Πρωτ.369                                                                                                        Αθήνα, 19/12/2014                   ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος                                                   κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, Αντιστράτηγο                                            ΚΟΙΝ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   […]
19/12/2014

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και στελέχη του ΠΑΣΟΚ για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 605/2/22α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών, συνεχίζοντας τις επαφές με τα Πολιτικά Κόμματα για να τύχει ικανοποίησης το αυτονόητο […]