Ομοσπονδίας

Αρ.Πρωτ. 23                                                                                       Αθήνα, 12/02/2019

 

                                                                                    ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                                 ΜΕΛΗ  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πυρασφάλεια Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αερολιμένων».

 

Σας διαβιβάζουμε την από 18/01/2019 απάντηση του Α.Π.Σ. ύστερα από σχετικό ερώτημα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νοτίου Αιγαίου για τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία  με την διάθεση επανδρωμένου οχήματος (μη ειδικού τύπου) για την αντιμετώπιση ατυχημάτων  σε αεροσκάφη και την διάθεση πυροσβεστικού προσωπικού που δεν διαθέτει την απαιτούμενη ειδική εκπαίδευση, καθώς και σε περίπτωση συνδρομής, ποιος έχει την ευθύνη και την διαχείριση του συμβάντος.

 

Διαβάστε την απάντηση του Α.Π.Σ.     

                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12/02/2019

Πυρασφάλεια Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αερολιμένων.

Αρ.Πρωτ. 23                                                                                       Αθήνα, 12/02/2019                                                                                       ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                  ΜΕΛΗ  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.           ΘΕΜΑ: «Πυρασφάλεια Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αερολιμένων».   Σας […]
09/02/2019

Κρίσεις Αξιωματικών: Επιλεκτικές εκκαθαρίσεις στη συνέχεια του ίδιου έργου!

    Αρ. Πρωτ.: 21                                                                           Αθήνα, 08.02.2019                                                                                                                                                                         ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Κρίσεις Αξιωματικών: Επιλεκτικές εκκαθαρίσεις στη συνέχεια του ίδιου έργου!»       Πραγματοποιήθηκαν τελικά […]
06/02/2019

Παρουσίαση του ιστορικού – επετειακού βιβλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

Αρ.Πρωτ.18                                                                                         Αθήνα, 05.02.2019                                                                                       ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                  Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                                                                                                                 ΘΕΜΑ:  «Παρουσίαση του ιστορικού – επετειακού βιβλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ». […]
25/01/2019

Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Αρ. Πρωτ :12                                                                        Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019                      ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ       ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΥΜΠΑ      ΧΕΥΔΕΝ 4    ΑΘΗΝΑ 10434 ΤΗΛ:  8252477 – 6977690909 FAX : 8256291  E-mail: [email protected]                                                 […]