Ομοσπονδίας

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


(Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α) – έδρα ΑΘΗΝΑ

Αναγνωρισμένη με την υπ’ αριθμ.4815/98 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

Αγίου.Κωνσταντίνου 57   Τ.Κ. 104 37 τηλ.5248128 τηλ & fax.5246754

e-mail : [email protected]

 κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf

Αρ.Πρωτ: 12

                                                                                  Αθήνα, 10/02/2014

 

                                                                                          ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                                                          

                                                                                          ΚΟΙΝ: Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ:  «Ενημέρωση συναδέλφων μετά την συνάντηση με τον Αρχηγό του Π.Σ.»

       Συνάδελφοι,

       το Προεδρείο της Ένωσής μετά από πρωτοβουλία του, συναντήθηκε  με τον  Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, θέτοντας όλα τα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν διαχρονικά, λαμβάνοντας τις ακόλουθες απαντήσεις (με τη σειρά που τέθηκαν τα ερωτήματα):

 

 1. Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Π.Σ.:

           Το  Σχέδιο Νόμου που συζητείται ήδη στις Επιτροπές της Βουλής, δεν περιέχει καμία πρόβλεψη για τυχόν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις Υπηρεσιών ή Κλιμακίων, αφού όλα αυτά δεν εξετάζονται στην παρούσα φάση. Κατά την εκτίμησή του οφείλουμε να περιορίσουμε και άλλο τις δαπάνες μας,  ενώ απαιτείται μείωση του αριθμού των μισθωμένων κτιρίων μας.  

      

 1.  Τροποποίηση – βελτίωση του Κανονισμού Μεταθέσεων:

    Του επισημάναμε το γεγονός σχετικά με την αναγκαιότητα αλλαγών στο Π.Δ. 170/1996 (κανονισμός μεταθέσεων) απάντησε ότι οι αλλαγές και οι βελτιώσεις σε αυτόν αλλά και στον εσωτερικό μας κανονισμό Π.Δ. 210/1992 όπως και στο Ν.Δ. 935/1971, θα γίνουν στα πλαίσια της Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. ενώ έχουν ήδη δρομολογηθούν συγκεκριμένες διεργασίες και προεργασία επί των θεμάτων αυτών. Το βέβαιο είναι ότι στις διεργασίες των αλλαγών, θα κληθούμε και εμείς  καταθέτοντας τις θέσεις μας για όλα τα ζητήματα.            

 

 1. Κανονικές Άδειες πυροσβεστικού προσωπικού:

Αναμένεται η έκδοση διάταξης για παράταση χορήγησης των κανονικών αδειών του

πυροσβεστικού προσωπικού από τον μήνα Μαϊο (Π.Δ. 3/2014) έως το τέλος του έτους. Κανένας κίνδυνος να χαθούν κανονικές άδειες συναδέλφων.

 

 1. Σχολή Πυρ/στων:

Όπως είναι γνωστό το 2013 εισήχθησαν στις Σχολές μας οι πρώτοι 225 δόκιμοι

Πυροσβέστες, ενώ η προσπάθειά μας συνεχίζεται ώστε το 2014 να εισαχθούν οι επόμενοι 230 νέοι συνάδελφοι και το 2015 να εισαχθούν και οι υπόλοιποι ολοκληρώνοντας τον διαγωνισμό της πρόσληψης των 725 νέων πυροσβεστών, ώστε μετά να αρχίσει η εφαρμογή των διατάξεων του νέου νομοσχεδίου για κατάταξή τους μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Όσον αφορά τον προγραμματισμό της κατανομής τους μετά την έξοδό τους από την Σχολή, δεν έχει γίνει ακόμα ενώ αναμένει τις δηλώσεις τους ώστε να υπάρξει η δυνατότητα κάλυψης κάποιων περιοχών που χρειάζονται άμεσα προσωπικό. 

 1. Σχολή Αρχ/στών:

            Εξετάζεται η δυνατότητα να προκηρυχτεί διαγωνισμός  για 250 θέσεων.

 1. Κλιμάκια Εθνικών Οδών:

Η συνολική οργανική δύναμη των κλιμακίων αυτών μειώνεται από τον αρχικό αριθμό

των εξακοσίων (600) θέσεων σε εκατόν είκοσι (120) ανά την επικράτεια, ενώ για την περιοχή της Αττικής προβλέπεται ίδρυση στο Μεγάλο Πεύκο, όταν ετοιμαστεί το κτίριο. Επιπλέον στον ύψος των διοδίων των Αφιδνών, πρώην ΔΕΣΕ έχει παραχωρήσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία με την σειρά της προτίθεται να το παραχωρήσει στο Π.Σ. με σκοπό την μόνιμη εγκατάσταση του περιπολικού 6.35. Τέλος θα λειτουργήσει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καλάμου, ( το παλαιό Πολυδενδρίου)  με την παραχώρηση νέου κατάλληλου χώρου.

 

 1.  Υγεία και Ασφάλεια:

Η εφαρμογή της προσκρούει στην οικονομική επιβάρυνση, δεν εγκρίνεται από το

Υπουργείο Οικονομικών. Θα καταβληθούν προσπάθειες για να δοθούν λύσεις με πτυχιούχους που θα εκπαιδευτούν σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, ώστε να αναλάβουν θέσεις Τεχνικού Ασφαλείας. Βρισκόμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ζητήματος.

 

 1. Αναπνευστικές Συσκευές

           Ύστερα από το έγγραφο της Ένωσής σας για την χρήση και συντήρηση αναπνευστικών συσκευών, έχει δοθεί εντολή στο αρμόδιο Τμήμα του ΑΠΣ για την έκδοση κατάλληλων εγκυκλίων με οδηγίες τόσο για την συντήρηση των μηχανημάτων πλήρωσης των φιαλών όσο  την σωστή πλήρωση των φιαλών του αέρα που θα κοινοποιηθούν  στο πυροσβεστικό  προσωπικό σύντομα.  

    

 1. Λάστιχα οχημάτων – Στολές – νέα πυροσβεστικά οχήματα:

            Βρίσκεται σε εξέλιξη νέος διαγωνισμός για προμήθεια ελαστικών, έχουν κατατεθεί προσφορές για 4.000 λάστιχα, τα χρήματα υπάρχουν και αναμένεται θετική εξέλιξη γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα.

            Για προμήθεια νέων στολών υπάρχει σε εξέλιξη  διαγωνισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχουν δεσμευτεί οι ανάλογες πιστώσεις.

            Για νέα πυροσβεστικά οχήματα,  τελειώνουν κάποιοι διαγωνισμοί για εκατόν εβδομήντα (170) οχήματα, τα οποία στο τέλος του έτους αναμένεται να έχουν τεθεί σε κυκλοφορία.

           

 1. Έξοδα μεταθέσεως εν ενεργεία προσωπικού – έξοδα αποστρατείας:

            Το θέμα έχει ρυθμιστεί, θα αποδοθούν.

 

 1. Τακτοποίηση συγγενών θανόντων εν ώρα υπηρεσίας:

Εφαρμόζεται ήδη η νομοθετική ρύθμιση ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρξουν

αλλαγές ώστε τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται ως συγγενείς πρώτου βαθμού να μην είναι μόνο άγαμοι αλλά και έγγαμοι.

           

 1. Υπολογισμός της προϋπηρεσίας της ΕΜΑΚ σχετικά με την μάχιμη πενταετία:

Αναμένεται η απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μετά την εισήγηση για

τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας όσων συναδέλφων εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

 

  13.Ανανέωση  των διπλωμάτων οδήγησης:

            Εξετάζεται η δυνατότητα ανανέωσης των πολιτικών διπλωμάτων των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, για την αποφυγή πληρωμής παραβόλων και εξόδων ιατρών.

       14.Υπηρεσιακές ταυτότητες νέου τύπου:

           Για την έκδοση ταυτοτήτων νέου τύπου, προκύπτει δαπάνη και αναζητούνται τα ποσά ώστε να χρησιμοποιούνται και ως διαβατήρια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       15. Σύσταση Επιτροπής για νέες αρμοδιότητες σχετικές με το ΕΚΑΒ:

           Η Επιτροπή δημιουργήθηκε από τον προηγούμενο Αρχηγό για εσωτερική χρήση, δεν υπάρχει κανένα περαιτέρω θέμα.

     

       16. Παιδικές κατασκηνώσεις ΕΛ.ΑΣ:

           Θα αποσταλεί άμεσα έγγραφο στο ίδρυμα «Παιδικές εξοχές της ΕΛ.ΑΣ.» για την δυνατότητα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις της ΕΛ.ΑΣ των παιδιών των  Πυροσβεστών από όλη την Ελλάδα  και όχι μόνο σε αυτές του Δήμου Αθηναίων.

 

       17.Προβλήματα κτιριακών εγκαταστάσεων σε Υπηρεσίες της  Αττικής:

            Είναι γνωστό ότι υπάρχουν προβλήματα σε πολλά κτίρια Υπηρεσιών της Αττικής, όπως στον 4ο Πυρ/κό  Σταθμό, όπου εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης, στην Νέα Μάκρη επίσης, στον 9ο Πυρ/κό Σταθμό που έχει να κάνει με την δομή του κτιρίου (προκατασκευασμένο με μονομπλόκ), για το οποίο έχουν εγκριθεί ήδη 2.500 ευρώ ενώ θα κατασκευαστεί η μόνωση όταν καλυτερεύσουν οι καιρικές συνθήκες και πιστεύει να αποκατασταθεί επιτέλους πλήρως το πρόβλημα της θέρμανσης. Γίνεται ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν.

 

       18. Ωράριο στην Π.Δ.Π.Υ. Αττικής:

             Ο νέος Αρχηγός του Π.Σ. διευκρίνισε ότι αντιμετωπίζει θετικά κάθε αίτημα Υπηρεσίας για εφαρμογή 24 ωρης εργασίας και θα το υλοποιήσει αμέσως, όταν παρθεί κατά πλειοψηφία απόφαση από τους Υπαλλήλους κάθε Σταθμού, όπως έπραξε στην περίπτωση του 12ου Π.Σ. Αθηνών.

 

        Συνάδελφοι μετά την συνάντησή μας με τον νέο Αρχηγό του Π.Σ., ο οποίος από την πρότερη θητεία του σε άλλες επιτελικές θέσεις, είναι γνώστης των προβλημάτων τόσο της Περιφέρειάς μας όσο και των γενικότερων προβλημάτων του εργασιακού μας χώρου, μας τόνισε ιδιαίτερα ότι πιστεύει στην αξία του Πυροσβέστη, καθίσταται σαφές ότι τα προβλήματα είναι πολλά όμως μπορούν να δρομολογηθούν και άμεσα λύσεις για πολλά από αυτά.

        Η Ένωσή μας λειτουργεί και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να επαφίεται σε εξαγγελίες και λόγια χωρίς αντίκρισμα! Παρακολουθούμε στενά την δρομολόγηση λύσεων που θα κάνουν πιο εύκολη την εργασιακή μας καθημερινότητα και είμαστε εδώ για την συνεχή ενημέρωσή σας για οτιδήποτε προκύπτει.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ.Π.ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

11/02/2014

ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Ενημέρωση συναδέλφων μετά από συνάντηση με τον Α.Π.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α) – έδρα ΑΘΗΝΑ Αναγνωρισμένη με την υπ’ αριθμ.4815/98 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών Αγίου.Κωνσταντίνου 57   Τ.Κ. 104 37 τηλ.5248128 τηλ & […]
31/01/2014

Το σχέδιο Νόμου σχετικά με την Αναδιοργάνωση.

Διαβάαστε ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου σχετικά με την Ανδιάρθσωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημίσας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και την αιτιολογική έκθεση προς την […]
27/01/2014

Δικ. Γραφείο Κ. Πενταγιώτη: Δικ. Αποφάσεις για τα νυχτερινά.

Διαβάστε τις καταστάσεις με τα ονόματα των συναδέλφων σχετικά με τις Δικαστικές αποφάσεις για τα νυχτερινά.    ΔΕΚΤΕΣ   ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ (Παραπέμπονται στα αντίστοιχα δικαστηρια)    ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΕΣ […]
24/01/2014

ΠΟΕΥΠΣ: Κοινοποίηση του Π.Δ. 3/2014

κατεβαστε το ΠΔ/14 σε μορφή PDF         Αρ. Πρωτ.: 26                                               Αθήνα, 24/01/2014                                                                                                                                                                                              ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη ΠΟΕΥΠΣ        Θέμα: «Κοινοποίηση […]