22/05/2012

Τροποποίηση-Κοινής-Υπουργικής-Απόφασης-του-ΕΟΠΥΥ

ΦΕΚ 3008-2011 Τροποποίηση της αριθ. Φ.903802591632943.11.2011 (ΦΕΚΒ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης
22/05/2012

Ν.4057-2012 Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δ.Υ.

Ν.4057-2012 Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δ.Υ.
22/05/2012

ΚΥΑ για χορήγηση 300 ευρώ για παθόντες εν ώρα Υπηρεσίας

ΚΥΑ για χορήγηση 300 ευρώ για παθόντες εν ώρα Υπηρεσίας
19/03/2012

Ν.1264-1982 ΦΕΚ 79 τεύχος Α’

Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων. Ν.1264-1982 ΦΕΚ 79 τεύχος Α’