Ομοσπονδίας

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.Πρωτ. 211

                                                                             Αθήνα,  24/09/2015

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                      ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Προσφυγή της Ομοσπονδίας μας στο Συμβούλιο Επικρατείας

             για το θέμα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

 

Συνάδελφοι,

     σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας στη βάση των κατευθύνσεων του 17ου Έκτακτου Συνεδρίου καθώς και των αποφάσεων του Δ.Σ., κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την με αύξοντα αριθμό 2156/23-09-2015 Αίτηση Ακύρωσής της με αρ. Α.Τ.10/Φ.51020/37527/429/10-09-2015 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία απορρίπτεται η αίτησή μας για την μετατροπή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε υποχρεωτικής ασφάλισης Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. – Ν.Π.Ι.Δ.

     Νομική βάση της αίτησης ακύρωσης είναι ότι η Ομοσπονδία μας και τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αποφασίσαμε ότι εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος για την επικουρική ασφάλιση σε επαγγελματικό ταμείο και όχι στο Ε.Τ.Ε.Α.

      Για αυτό το λόγο και προβήκαμε άμεσα και έγκαιρα από την πρώτη στιγμή (12-12-2014) για την εξαίρεση από το Ε.Τ.Ε.Α. και υποβάλαμε αίτηση και ολοκληρωμένο φάκελο για την μετατροπή του.

     Ο αρμόδιος Υπουργός όφειλε να είχε εκδώσει τη σχετική διαπιστωτική πράξη για την εξαίρεση και μετατροπή.

     Αν΄αυτού με την απόφασή του απορρίπτει την αίτησή μας, με το σκεπτικό ότι με τον πολύ μεταγενέστερο Ν.4336/2015, καταργούνται οι διατάξεις περί εξαίρεσης από το Ε.Τ.Ε.Α.

     Η Ομοσπονδία μας λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες και Αίτηση Αναστολής της Υπουργικής απόφασης προκειμένου να ασκηθεί περαιτέρω πίεση και να ζητήσουμε από τον κ. Υπουργό να ολοκληρωθεί για εμάς η διαδικασία, διότι δεν είμαστε υπαίτιοι εμείς και να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη για την εξαίρεσή μας από το Ε.Τ.Ε.Α.

  Ακολουθεί η αίτηση ακύρωσης σε αρχείο pdf.

 

                            Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 O ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

25/09/2015

Προσφυγή της ΠΟΕΥΠΣ στο Σ.Τ.Ε.για το ΤΕΑΠΑΣΑ.

Αρ.Πρωτ. 211                                                                              Αθήνα,  24/09/2015   ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                       ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Προσφυγή της Ομοσπονδίας μας στο Συμβούλιο Επικρατείας              για το […]
24/09/2015

Συγχαρητήρια επιστολή – αίτημα συνάντησης στον νέο Αν. Υπουργό.

  Αρ.Πρωτ.208                                                                          Αθήνα,  24/09/2015                                                                                                                                    ΠΡΟΣ: Αναπληρωτή Υπουργό   Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη    κ. Νικόλαο Τόσκα     ΘΕΜΑ: « Συγχαρητήρια επιστολή […]
22/09/2015

Αρνητική απάντηση του Υπ. Εργασίας για Ταμείο Επαγ. Ασφάλισης.

Αρ.Πρωτ. 205                                                                           Αθήνα, 22-09-2015       ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                 ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Αρνητική απάντηση του Υπουργείου Εργασίας για μετατροπή             του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. […]
19/09/2015

Συναντήσεις των Ομοσπονδιών με τα Πολιτικά Κόμματα

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 700/1/5α «Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η» Οι Ομοσπονδίες μας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις θέσεις […]