Ομοσπονδίας

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.πρωτ.262                                                       Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015

 

 

                                        ΠΡΟΣ:         ΔΙΟΙΚΗΤΗ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ                     

                                                   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (Ε.Τ.Ε.Α)  κ. Αθανάσιο Καποτά  

                                     

                                  ΚΟΙΝ:     1.     ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &

                                                                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ   ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ   

                                                 2.   ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                                                 3.   ΑΡΧΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

                                                 4.   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Π.Σ

                                                 5.   ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ

                                                 6.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ   

                                                       ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΙΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΓΔΟΕΣ)

                                                 7.    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ ΠΟΕΥΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Αναστολή εργασιών ένταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης

            (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α., λόγω  μετατροπής  

            του σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ)».

 

ΣΧΕΤ: 1.  Άρθρο 220 ν. 4281/2015

           2. Το υπ’ αριθ. Α.Π: ΑΤ10/Φ.51020/41026/505 από 11.11.2015

               έγγραφο του Υφυπουργού κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου προς το

               Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας.

           3. Το υπ’ αριθ. Α.Π: ΑΤ10/Φ.51020/40623/488 από 11.11.2015   

               Έγγραφο του Υφυπουργού κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου προς την

               Εθνική Αναλογιστική  Αρχή.

 

     Σας κοινοποιούμε συνημμένα φ/φα των ανωτέρω (2) & (3) σχετικών,  αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και  σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

      Με την ανωτέρω (1) σχετική δόθηκε η δυνατότητα στους Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. & Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μέχρι 31/12/2014 να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), υποχρεωτικής ασφάλισης (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 & 8 του ν.3029/2002, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των κλάδων των ασφαλισμένων και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης. 

    Η Ομοσπονδία μας ως αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση αποφάσισε την εξαίρεση του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από το Ε.Τ.Ε.Α. και υπέβαλε αίτηση (12/12/2014) και ολοκληρωμένο φάκελο (αναλογιστική μελέτη, και σχέδιο καταστατικού) για τη μετατροπή του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. σε Ν.Π.Ι.Δ. των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002.

        Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αν και με την υπ’ αριθ. ΑΤ10/Φ.5120/37527/429 από 10.9.2015 απόφασής του, αρχικώς απάντησε αρνητικά, κατόπιν της 2156/23-9-2015 Αίτηση Ακυρώσεώς  μας στο Σ.Τ.Ε.  και των εν συνεχεία επαφών μας με τον Υπουργό Εργασίας και την υπ’ αριθ. 48013/5484/27/10/2015 Αίτηση Ακύρωσης – Αναστολής   που του υποβλήθηκε,  επανεξετάζει το αίτημά μας για την μετατροπή του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε Τ.Ε.Α.

 

    Στο πλαίσιο αυτό, δίνει εντολή με Εξαιρετικά Επείγοντα Έγγραφα, τόσο στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για επανεξέταση των συμπληρωματικών – διορθωτικών στοιχείων της μελέτης που είχαμε υποβάλει για μετατροπή του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε Τ.Ε.Α. (Βλέπε σχετ.3), όσο και στην Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου (Βλέπε σχετ.2) για να διερευνήσει μεταξύ άλλων:

  α)   την νομική βάση για την μετατροπή του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε    

        Τ.Ε.Α., λόγω εμπρόθεσμης υποβολής αιτήματος την 12-12-2014, και

  β)   την ημερομηνία κτήσης της νομικής προσωπικότητας του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. ως

        Τ.Ε.Α. (ΝΠΙΔ), με συνέπεια την μην ένταξη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. στο Ε.Τ.Ε.Α.

 

κύριε Διοικητά,

 

     Κατόπιν των  ανωτέρω εξελίξεων και λόγω αναμονής θετικής εξέλιξης, σε ότι αφορά την  μετατροπή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε Τ.Ε.Α. (Ν.Π.Ι.Δ.), παρακαλούμε όπως αναστείλετε τις εργασίες ένταξής του στο Ε.Τ.Ε.Α. (Διοικητικές, οικονομικές, λογιστικές και διαδικαστικές) μέχρι τακτοποίησης του θέματος οριστικώς.

                                        

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              O   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24/11/2015

Αναστολή εργασιών ένταξης του ΤΕΑΥΠΣ στο ΕΤΕΑ.

Αρ.πρωτ.262                                                       Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015                                             ΠΡΟΣ:         ΔΙΟΙΚΗΤΗ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ                                                                         ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (Ε.Τ.Ε.Α)  κ. Αθανάσιο Καποτά                                                                           ΚΟΙΝ:     1.     ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ […]
20/11/2015

Υποβολή προτάσεων περί Υγιεινής και Ασφάλειας – Σχέδιο Π.Δ.

Αρ.πρωτ 256                                                                                                                                                                       Αθήνα,  13/11/2015                                                                      ΠΡΟΣ: 1  Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων                                                                                                           (Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας)                                                                                 2   Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού                                                                    ΚΟΙΝ:  1 Γενικό […]
19/11/2015

Σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο Π. Κ. Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Αρ.πρωτ.261                                                   […]
18/11/2015

Αίτημα για παρέμβαση του Γ.Γ. σε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής.

Αρ.πρωτ.260                                                             Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015                                                              Προς : Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας                                                                    κ. Ιωάννη Καπάκη                                                           ΚΟΙΝ: 1) Αν. Υπουργό  Εσωτερικών & […]