Επιτάχυνση διαδικασίας ολοκλήρωσης απονομής δικαιοσύνης (Ε.Δ.Ε.).

titlosPoeypsNeo

Αρ.πρωτ. 87                                                              Αθήνα, 21/04/2016

 

                     ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                   ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Επιτάχυνση διαδικασίας ολοκλήρωσης απονομής δικαιοσύνης  (Ε.Δ.Ε.)».

ΣΧΕΤ:   α) Tο υπ΄αριθμ. 56 από 24/02/2016 έγγραφο Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

β) H  υπ΄αριθμ. 16658Φ.216.14/15-03-2016 Διαταγή Α.Π.Σ.

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω α) σχετικής, άμεση ήταν η ανταπόκριση του κ. Αρχηγού του Πυρ/κού Σώματος ο οποίος εξέδωσε την β) σχετική που αφορά το αναγραφόμενο στο θέμα αντικείμενο, σχετικά με την ολοκλήρωση των Ε.Δ.Ε. που καθυστερούν και την ολοκλήρωσή τους, σε εύλογο χρονικό διάστημα που ταλάνιζε το πυροσβεστικό προσωπικό τα τελευταία έτη.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email