Ομοσπονδίας

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.πρωτ. 239                                                          

                                                                              Αθήνα,  31/10/2015

 

                                                         ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                     ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής – Ανασύνταξη νομοθεσίας σχετικά με τις   

             Υπηρεσιακές άδειες οδήγησης του Πυροσβεστικού Σώματος».

 

 

Συνάδελφοι ,

 

Με το υπ΄αρίθμ 228/15-10-2015 έγγραφό μας, είχαμε αιτηθεί από το  Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος την Συγκρότηση  Επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι να επεξεργασθεί και να καταρτίσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο στα πλαίσια βελτίωσης της κατάρτισης των νέων οδηγών του Πυροσβεστικού Σώματος, με τροποποίηση και συμπλήρωση των ισχυόντων  Προεδρικών Διαταγμάτων με σκοπό την αναθεώρηση, κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας καθώς  και των εγκυκλίων διαταγών του Α.Π.Σ.   που αφορούν την χορήγηση των υπηρεσιακών αδειών οδήγησης λόγω της επικείμενης πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων το 2016 .

        Για το ανωτέρω θέμα το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος μας ενημέρωσε, με το υπ’ αριθ. 62410 Φ.602.5 / 22-10-2015 έγγραφό του, ότι συγκροτήθηκε αρμόδια Ομάδα Εργασίας αναφορικά με την ανασύνταξη της νομοθεσίας και αποτελεί μάλιστα ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για το Π.Σ. σχετικά με τις Υπηρεσιακές άδειες οδήγησης του Πυροσβεστικού Σώματος .

 

                     

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              O   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

31/10/2015

Συγκρότηση Επιτροπής σχετικά με Υπηρ/κές άδειες οδήγησης.

Αρ.πρωτ. 239                                                                                                                                         Αθήνα,  31/10/2015                                                            ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                      ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής – Ανασύνταξη νομοθεσίας σχετικά με τις    […]
29/10/2015

ΠΟΕΥΠΣ: Αντιπυρική περίοδος 2015

Αρ.πρωτ. 238                                                                                                                                                                                                                                 Αθήνα,  29/10/2015                                                                                                                                 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                         ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                          Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,       διανύουμε τις τελευταίες ημέρες της αντιπυρικής […]
28/10/2015

Αποτελέσματα συνάντησης με τον κ. Κατρούγκαλο

                                                    […]
23/10/2015

Συγχαρητήρια επιστολή – αίτημα συνάντησης με τον νέο Γ.Γ.Π.Π.

                                                                                     Αθήνα,  23/10/2015 […]