Ομοσπονδίας

Αρ.Πρωτ.72                                                                                  

Αθήνα,  11.04.2018

                                                   

                                                                      ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη»

 

Εκδόθηκε το Π.Δ. υπ΄αριθμ. 27/26.3.2018 «Προκαταβολή Εξόδων Υπεράσπισης στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής», όπου καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος.

Με την ως άνω θεσμοθέτηση ενεργοποίησης του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη (άρθρο 100 Α, του ν.4249/2014), άλλο ένα βασικό και πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας ικανοποιείται και ως βασικό του στόχο έχει τον έλεγχο περιπτώσεων αυθαιρεσιών  προς το προσωπικό του Π.Σ.

Δίνεται στο προσωπικό του Π.Σ. στο οποίο ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, χορήγησης εξόδων για την αμοιβή συνηγόρου της επιλογής του, για τα στάδια προδικασίας και παράστασης στα δικαστήρια.

Η θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Πυροσβέστη αποτελεί ένα ακόμα βήμα δημοκρατικής θωράκισης των δικαιωμάτων ενός εργασιακού κλάδου που καθημερινά μάχεται στα πλαίσια της κοινωνικής του αποστολής, απέναντι σε κάθε είδους αυθαίρετη και αλαζονική συμπεριφορά των οργάνων της Διοίκησης. Ο θεσμός αυτός πρέπει να υποστηριχθεί και να λειτουργήσει άμεσα! Θα κάνουμε ότι απαιτείται προς αυτή την κατεύθυνση!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11/04/2018

Ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη

Αρ.Πρωτ.72                                                                                   Αθήνα,  11.04.2018                                                                                                                           ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                            Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη»   […]
05/04/2018

Yποβολή προτάσεων περί θεμάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού Π.Σ.

Αριθ. Πρωτ: 70 Αθήνα, 05/04/2018      ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                 Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.    ΘΕΜΑ: Yποβολή προτάσεων περί θεμάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού […]
03/04/2018

Ένταξη τριετών πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Αρ.Πρωτ.66                                                                                                  Αθήνα,  03.04.2018                                                                              ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                   Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Ένταξη τριετών πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό».   Με […]
28/03/2018

Ενημέρωση σχετικά με την έκτακτη συνάντηση μας με τον κ. Αρχηγό, για τις αναδρομικές κρατήσεις υπέρ των Ταμείων Ασφάλισης που προέκυψαν

Αρ. Πρωτ:62                                                                                                  Αθήνα, 27/03/2018                                                                                                                                                          ΠΡΟΣ :  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                              Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την έκτακτη συνάντηση μας […]