Ομοσπονδίας

Αρ.Πρωτ.112

Αθήνα, 10.05.2018

 

 

                                                                               ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                      μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση Α.Π.Σ. σε έγγραφό μας για έλεγχο στις  αναπνευστικές συσκευές».

 

Με το υπ΄αρίθμ. 56/21.03.2018 έγγραφό μας ζητούσαμε ενημέρωσή από το ΑΠΣ αναφορικά  με το:

  • Εάν έχει γίνει έλεγχος στις αναπνευστικές συσκευές και εξοπλισμού αυτών.
  • Εάν ακολουθούνται οι οδηγίες για την ορθή συντήρηση και αποθήκευση και ποια τα πορίσματα αυτών.
  • Εάν η εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή βρίσκεται υπό παρακολούθηση για την καταχώρηση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο του ιστορικού εργασιών, μεταβολών και της κατάστασής τους και εάν έχει επιφέρει τα θεμιτά αποτελέσματα.
  • Τι ενέργειες έχουν γίνει για την συντήρησή τους και την αγορά ανταλλακτικών.
  • Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες έγκρισης προϋπολογισμών φιαλών και αναπνευστικών συσκευών.

Σας κοινοποιούμε το υπ΄ αρίθμ 18402 Φ. 602.5/04 Μαΐου 2018 έγγραφο ΑΠΣ προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι  και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα ιδιαίτερα στην παρ. 3 στο έγγραφο του ΑΠΣ

Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει με έγκυρη ενημέρωση να εμπέδωση το αίσθημα ασφάλειας των υπαλλήλων, το οποίο για το συγκεκριμένο ζήτημα παλαιότερα είχε κλονιστεί λόγω των γνωστών συμβάντων από τις αναπνευστικές συσκευές.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11/05/2018

Απάντηση Α.Π.Σ. σε έγγραφό μας για έλεγχο στις  αναπνευστικές συσκευές.

Αρ.Πρωτ.112 Αθήνα, 10.05.2018                                                                                    ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                       μέλη της ΠΟΕΥΠΣ     ΘΕΜΑ: «Απάντηση Α.Π.Σ. σε έγγραφό μας για έλεγχο στις  αναπνευστικές συσκευές».   […]
10/05/2018

Συμμετοχή μας στην Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας.

Αρ. Πρωτ. 107 Αθήνα 08.05.2018                                                                             ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                  Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ   ΘΕΜΑ:   «Συμμετοχή μας στην Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας».   Συνάδελφοι, η […]
28/04/2018

Υποβολή προτάσεων περί Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Αρ.Πρωτ. 101 Αθήνα, 28/04/2018     ΠΡΟΣ: Α.Π.Σ. (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού                                      και Επικοινωνίας)                                        ΚΟΙΝ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ     ΘΕΜΑ: «Υποβολή προτάσεων περί Υγείας και […]
26/04/2018

Συμμετοχή μας στην συνεδρίαση της Επιτροπής στο Γ.Λ.Κ. – Κινητοποίηση της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αρ.Πρωτ.99 Αθήνα, 26/04/2018                       ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                          ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή μας στην συνεδρίαση της Επιτροπής στο Γ.Λ.Κ. – Κινητοποίηση της  […]