Ομοσπονδίας

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ.74                                                                                           Αθήνα, 23/03/2015

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος».

Συνάδελφοι,

      Ύστερα από πληθώρα ερωτημάτων πολλών συναδέλφων και ιδιαίτερα των τελευταίων σειρών κατάταξης στο Π.Σ., προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.,  σχετικά με τη «Σύσταση Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος» σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

     Σκοπός της Σύστασης του Λογαριασμού είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας στους  μετόχους του λογαριασμού οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με δυσβάστακτες οικονομικές επιπτώσεις, σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται επαρκώς από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

     Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύσταση του συγκεκριμένου λογαριασμού ήταν ένα πάγιο συνδικαλιστικό μας αίτημα προκειμένου να αποφευχθεί ο εσωτερικός έρανος που γινόταν μέσω του Α.Π.Σ. για σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους. Όμως με  αυτή την διαδικασία ερχόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τόσο ο εκάστοτε συνάδελφος που είχε το πρόβλημα όσο και ο συνάδελφος που έπρεπε  – προαιρετικά πάντα και στα πλαίσια του δυνατού –  να βοηθήσει σε κάθε δύσκολη περίσταση.

     Έχει αποδειχθεί στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια, ότι ο εν λόγω λογαριασμός  από τη σύστασή του,  έχει βοηθήσει ουκ ολίγες φορές συναδέλφους που έχουν ανάγκη και σας ενημερώνουμε  ότι μπορείτε να εγγραφείτε στον εν λόγω  λογαριασμό,  μέσω σχετικού αιτήματος στην Γραμματεία της  Υπηρεσίας σας.       

     Επιπροσθέτως σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ υπ΄αριθμ. 1710  τεύχος Β΄ της 19/08/2009 όπου δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ. 9632 Φ 109.1/ 04-08-2009 απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για τη σύσταση του εν λόγω λογαριασμού προκειμένου να έχετε άμεση και πλήρη ενημέρωση για τη σύσταση, το σκοπό και τα   δικαιολογητικά που χρειάζονται σε κάθε περίπτωση.

 

Διαβάστε το ΦΕΚ υπ΄αριθμ. 1710  τεύχος Β΄ της 19/08/2009

 

                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                         ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24/03/2015

Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας υπαλλήλων Π.Σ.

Αρ.Πρωτ.74                                                                                           Αθήνα, 23/03/2015   ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος». Συνάδελφοι,       Ύστερα από πληθώρα ερωτημάτων πολλών συναδέλφων […]
23/03/2015

Ισχύς Υπηρεσιακών αδειών οδήγησης – ADR

Αρ.Πρωτ.69                                                                                            Αθήνα, 20/03/2015   ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Ισχύς Υπηρεσιακών αδειών οδήγησης – Μεταφορά Επικίνδυνων  Εμπορευμάτων                  που υπόκεινται στην συμφωνία […]
23/03/2015

ΕΥΠΣ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ: Μετακινήσεις στα Πολ. Αεροδρόμια

  ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣ Διεύθυνση: Εθ. Δωδεκανήσων 44  Τηλ./Φαξ: […]
23/03/2015

ΕΥΠΣ ΡΟΔΟΥ – ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ: Π.Υ.Αερ/να Κω.

  ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣ Διεύθυνση: Εθ. Δωδεκανήσων 44  Τηλ./Φαξ: […]