12/09/2019

Γενική – Μερική Επιφυλακή, Αυξημένη Ετοιμότητα προσωπικού: Η κακή εφαρμογή του μέτρου και οι αναγκαίες διορθώσεις του.

 Αρ. Πρωτ.: 116   ​​​                                        Αθήνα, 12.09.2019 […]
20/03/2019

Συνάντηση με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Αρ. Πρωτ.:  43                                                                                      Αθήνα, 20.03.2019                                                                                           ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                                         Μέλη ΠΟΕΥΠΣ                        […]
15/03/2019

Ενημέρωση για συνάντηση με τον κ. Αρχηγό του  Π.Σ.

Αρ. Πρωτ. 41                                                […]
06/03/2019

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για τον 13ο-14ο μισθό και για την Επικίνδυνη και  Ανθυγιεινή Εργασία στο Υπουργείο  Οικονομικών.

Αρ.Πρωτ. 36                                                                                              Αθήνα, 06.03.2019         ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                       ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για τον 13ο-14ο μισθό και για την […]
03/03/2019

Ένα ακόμα παλικάρι έφυγε από κοντά μας … Φίλε δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!

Αρ. Πρωτ.:     35    Αθήνα, Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                  Ένα ακόμα παλικάρι […]
27/02/2019

Άδειες ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. – Υγειονομικές εξετάσεις.

Αρ. Πρωτ.: 34                                                                                             Αθήνα, 27.02.2019                                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                   Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Άδειες ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. […]