ΠΟΕΥΠΣ: Ανακοίνωση σχετικά με το Συνέδριο της ΕΑΠΣ στην Κρήτη.

Συνάντηση με τους κ.κ. Υπουργούς για τις Αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
20/06/2014
Νομοθετική ρύθμιση για τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
27/06/2014

ΠΟΕΥΠΣ: Ανακοίνωση σχετικά με το Συνέδριο της ΕΑΠΣ στην Κρήτη.

Αρ.Πρωτ.137                                                                                         Αθήνα, 20/06/2014

  

ΠΡΟΣ: 1) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                   ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        2) Ε.Α.Π.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Μετά από ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας τόσο από την υπ΄αριθμ.46/18-06-2014 ανακοίνωση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Κρήτης όσο και από τον  Αντιπρόεδρο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., που αν και είχαν προσκληθεί να παραστούν στο 18ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος,  αγνοήθηκαν,  δεν ανακοινώθηκε η παρουσία τους, δεν τους εδόθη ο λόγος για ένα σύντομο χαιρετισμό όπως επιβάλει η συνδικαλιστική δεοντολογία και όχι μόνο.

    Συνάδελφοι της Ε.Α.Π.Σ., η πρακτική αυτή είναι καταδικαστέα,  δεν προάγει  το συνδικαλιστικό ήθος και δεν βοηθά το πνεύμα συνεργασίας που πρέπει να διέπει τα συνδικαλιστικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email