Προσφυγή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο ΣτΕ

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ. 424

Αθήνα, 29/05/2017

  ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                             ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Προσφυγή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο ΣτΕ».

 

Συνάδελφοι,

όπως είναι γνωστό από τον Μάρτιο του 2017 ισχύει με το Π.Δ. 13/2017 Τροποποιημένος Κανονισμός Μεταθέσεων. Με τον Κανονισμό αυτό διευρύνεται αδικαιολόγητα η έννοια της πόλης συμφερόντων  σε επίπεδο νομού και καθιερώνεται η Τριετία ως ελάχιστος χρόνος παραμονής στις υπηρεσίες αεροδρομίων των μετατιθέμενων σε αυτές υπαλλήλων.

Κατά των ρυθμίσεων αυτών που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους υπαλλήλους η Ομοσπονδία μας κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την με αύξοντα αριθμό 1246/02.05.2017 Αίτηση Ακυρώσεως στρεφόμενη κατά:

  • Του Π.Δ. 13/2017.
  • Tην αρ.πρ. 15136 Φ. 102.2/09.03.2017 Απόφασης του κ. Αρχηγού του Π.Σ.

Βάση της προσφυγής μας στο ΣτΕ είναι ότι οι τροποποιήσεις στον Κανονισμό Μεταθέσεων παραβιάζουν το γενικό κανόνα της ισότητας, που εισάγεται με το άρθρο 4 του Συντάγματος, ο οποίος, κατά πάγια νομολογία, αφορά όχι μόνον την ισότητα κατά την εφαρμογή του νόμου ενώπιον δηλαδή των διοικητικών και δικαστικών αρχών αλλά δεσμεύει και τον ίδιο τον νομοθέτη του οποίου η μη συμμόρφωση ελέγχεται δικαστικά.

Επίσης παραβιάζουν ευθέως την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή του Κράτους δικαίου, από την οποία απορρέει μεταξύ άλλων και η αρχή της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος.

Με την δικαστική αυτή προσφυγή, δηλώνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήνουμε αναπάντητες τις εναντίον των υπαλλήλων μεθοδεύσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές λαμβάνουν χώρα κατά τρόπο ευθέως παράνομο και αντισυνταγματικό.

 

 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ.pdf - Adobe Acrobat Reader DC 2952017 34537 μμ

Η Αίτηση Ακυρώσεως  σε μορφή  pdf

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                          ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email