Συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Αρ. Πρωτ: 43                                                                                       Αθήνα, 27.03.2024

                                                                                              

 

                ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                                     ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Θέμα: «Συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.».

 

Πραγματοποιήθηκε στις 27.03.2024 συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. τον Υποστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. κ. Ευάγγελο Μανώλη και τον Διευθυντή Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου τον Πύραρχο κ. Κωνσταντίνο Ζαγγογιάννη, προκειμένου να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς και για την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α ως εξής:

Ενημερωθήκαμε ότι ο Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Ταμείου χορήγησε το έτος 2023:

  • Δάνεια σε 572 μετόχους του Τομέα, ύψους 1.925.321,23 €.
  • Εφάπαξ βοηθήματα σε 262 μετόχους και κληρονόμους, ύψους 10.166.455,57 €.
  • Επιστροφή εισφορών σε 2 μετόχους και κληρονόμους ύψους 13.280,97 €.

Για το έτος 2024, έχουν εγγραφεί πιστώσεις για χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων ύψους 10.264.00,00€. Για όσους μετόχους διαγράφηκαν με όριο ηλικίας τέλος του έτους 2023 ενημερωθήκαμε ότι δεν έχουν περιέλθει στο Ταμείο όλες οι πράξεις κύριας σύνταξης, έγγραφα απαραίτητα για την χορήγηση των εφάπαξ και ως εκ τούτου τα εφάπαξ βοηθήματα θα χορηγηθούν τμηματικά, ανάλογα με την ροή των πράξεων σύνταξης, ενώ εκτιμάται ότι θα χορηγηθούν στο σύνολό τους μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Επίσης στο Προϋπολογισμό έτους 2024 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για χορήγηση Δανείων ύψους 3.100.000,00 € και έχει εκδοθεί ήδη η εγκύκλιος για την χορήγηση των δανείων έτους 2024. Η επεξεργασία των αιτήσεων που έχουν ξεκινήσει να κατατίθενται, θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με το πλήθος αυτών στα πλαίσια του προγραμματισμού του Τομέα. Στην πρώτη φάση θα εξετασθούν οι αιτήσεις δανείων με πλήρη δικαιολογητικά που θα υποβληθούν έως την Τρίτη 30 Απριλίου 2024, ενώ όποιος επιθυμεί θα μπορεί να υποβάλει αίτηση και μετά την ανωτέρω ημερομηνία, μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2024 ή την εξάντληση των πιστώσεων, όπου και θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση από το Ταμείο.

Σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική μελέτη που έχει διενεργηθεί το έτος 2020, ο Τομέας Πρόνοιας Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.ΑΠ.Α.Σ.Α. θεωρείται βιώσιμος, με αναλογιστικό πλεόνασμα σε βάθος 50ετίας, ενώ την τρέχουσα περίοδο εκπονείται νέα αναλογιστική μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας δεν έχουν ακόμη εξαχθεί.

Την 31-12-2023 η περιουσία του Τ.Π.Υ.Π.Σ., οποίος έχει οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια,  αποτελείται από:

  • Καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα ύψους 2.218.598,35€
  • Καταθέσεις στον λογαριασμό διαχείρισης της Τ.τ.Ε. ύψους 29.996.831,04€.
  • Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων τρέχουσας αξίας 29.674.514,01€
  • Η συνολική περιουσία του Τομέα ανέρχεται την 31-12-2023 σε 61.889.943,34 €

Ενημερωθήκαμε επίσης ότι προωθείται από το Ταμείο σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, για την ομογενοποίηση της νομοθεσίας χορήγησης δανείων όλων των Τομέων του Ταμείου, για την διεύρυνση του δικαιώματος χορήγησης δανείων εκτάκτων αναγκών και για άλλες περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, για την απαλοιφή της υποχρέωσης υποβολής της φορολογική ενημερότητας κατά την εκταμίευση των δανείων και τον χαρακτηρισμό αυτών ως ακατάσχετα.

Τέλος, με την Ολοκλήρωση του Ενιαίου Μηχανογραφικού συστήματος του Ταμείου, άμεσος στόχος είναι η αύξηση του ποσού των δανείων που χορηγεί το Ταμείο και η δημιουργία πλατφόρμας για υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των δανείων ηλεκτρονικά απευθείας από τον χρήστη, με χρήση των προσωπικών του κωδικών Taxis.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email