Ενημέρωση για την εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσης στο Σ.Τ.Ε.
15/04/2015
Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης
17/04/2015

Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

eaps-poeyps-229x146

Αρ.Πρωτ. 98

Αθήνα, 15/04/2015

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  

                                                                                μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 ΘΕΜΑ : «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας »

                                                                            

Συνάδελφοι ,

          Σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  το ΑΔΑ: 7035465ΦΘΕ-5ΒΞ με  αριθ.  πρωτ. 2195 έγγραφο με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015».

          Στον ανωτέρω σχεδιασμό αποτυπώνονται, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όλες οι δράσεις και οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται από τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο ως προς την πρόληψη όσο και την  αντιμετώπιση των κινδύνων, που θα προκύπτουν κατά περίπτωση, από τις δασικές πυρκαγιές κατά την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους, η οποία βάση των ισχυουσών διατάξεων ξεκινά από την 01 Μαΐου και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου .

        Σας κοινοποιούμε το εν λόγω κείμενο προς ενημέρωσή σας .        

 

 

 

           ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   ΦΕΡΤΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email