poeyps

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

Έτος Ιδρύσεως 1998

 

Μέλος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Αριθμός Απόφασης Αναγνώρισης και Εγγραφής στο Ειδικό Βιβλίο Επαγγελματικών Σωματείων Πρωτοδικείου Κέρκυρας 69/98 και 669/98.

 

Αριθμ. Πρωτ.: 501                                                                                 Κέρκυρα 05 Μαρτίου 2014

 

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α  Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

 

         Προς :  1. Υπουργό Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια.

                       2. Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη.

 

Κοινοποίηση : Πολιτικά Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου (Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗ.ΜΑΡ-Κ.Κ.Ε-ΑΝ.ΕΛ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ)

                        Εισηγητές Νομοσχεδίου κ. Βλαχογιάννη Ηλία – κ. Τσουκαλά Δημήτριο.

                        Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο.

                        Περιφερειακό Διοικητή Π.Υ. Ιονίων Νήσων κ. Καρατζιά Ιωάννη.

                        Βουλευτή Ν. Κέρκυρας ΠΑΣΟΚ κα. Γκερέκου Αγγελική.

                        Βουλευτή Ν. Κέρκυρας ΣΥΡΙΖΑ κ. Σαμοΐλη Στέφανο.

                        Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Ε.Α.Π.Σ.

                        Μ.Μ.Ε.

                        Μέλη Ένωσής μας.

                                                                                                       

Θέμα : « Προτάσεις – Τροποποιήσεις της Ε.Υ.Π.Σ. Νομού Κέρκυρας επί των άρθρων του Νομοσχεδίου για την Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος »

 

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Πρόεδρε,

     την Τρίτη 04 Μαρτίου 2014 η Ένωσή μας πραγματοποίησε την τακτική της Γενική Συνέλευση, όπου στην Ημερήσια Διάταξη υπήρχε και το θέμα της Αναδιοργάνωσης του Π.Σ.

Στα μέλη μας παρουσιάστηκε το Σχέδιο Νόμου, όπως αυτό ολοκληρώθηκε μετά από τις συζητήσεις της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την           « Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη » όπου η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των μελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόμου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαμορφώθηκε από τον παριστάμενο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Μετά από το τέλος της παρουσίασης του Σχεδίου Νόμου πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και ομόφωνα αποφασίστηκε όπως τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις επί των άρθρων και διευκρινιστούν – αποσαφηνιστούν συγκεκριμένα εδάφια επί των άρθρων όπως παρακάτω :

 

 

Άρθρο 64

Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος

 1. 1.Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, …….
 • Ø Ζητάμε την αποσαφήνιση του όρου « ιδιαίτερο » και που έγκειται αυτή η ιδιαιτερότητα του. Προτείνουμε πως πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή ως εξής : « Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ένα ιδιαίτερο ως προς το επικίνδυνο και ανθυγιεινό της εργασίας του, Σώμα Ασφαλείας». Εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε το χαρακτηρισμό ιδιαίτερο.

 

Άρθρο 65

Αρμοδιότητες Π.Σ.

Παράγραφος : 1 ι. ……. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, πλην των εθελοντών πυροσβεστών και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας καταβάλλεται ειδικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

 • Ø Ζητάμε όπως, το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων, από το ειδικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, να κατατίθεται στα ταμεία του Π.Σ. στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 

Άρθρο 66

Χαρακτήρας Π.Σ. και πυροσβεστικού προσωπικού

 1. 1.Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, διέπεται από ειδικούς για αυτό οργανικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό.
 • Ø Επειδή και σε αυτό το άρθρο δεν διευκρινίζεται το ιδιαίτερο του Σώματος και εδώ ζητάμε να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή ως εξής : « Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ένα ιδιαίτερο ως προς το επικίνδυνο και ανθυγιεινό της εργασίας του, Σώμα Ασφαλείας».

2. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

α. Πυροσβεστικό Προσωπικό.

β. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και

γ. Πολιτικό Προσωπικό.

 • Ø Ζητάμε την ομογενοποίηση του προσωπικού του Π.Σ. βάζοντας τέλος στην τριχοτόμηση του. Το Π.Σ. έχει ανάγκη από Μόνιμο προσωπικό και μόνο και όχι υπαλλήλους τριών ταχυτήτων ( Μόνιμοι, Πενταετείς, Εποχικοί.) 

5. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:

γ. Ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος εργασίας του προσωπικού του και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις από την εκτέλεση της υπηρεσίας του σύμφωνα με την αντίστοιχη κείμενη νομοθεσία που διέπει την Υπηρεσία.

 • Ø Ζητάμε την απόσυρση τις ανωτέρω 5γ παραγράφου. Είμαστε υπέρ της συλλογικότητας μιας απόφασης και κατηγορηματικά αντίθετοι στις μονομερείς αποφάσεις του εκάστοτε Υπουργού.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται το προσωπικό της παραγράφου 3 που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκπαίδευσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι χώροι προσωρινής κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

 • ØΖητάμε την απόσυρση της φράσης «χώροι προσωρινής κράτησης». Για τους χώρους προσωρινής κράτησης, αρμόδιο είναι το ένοπλο σώμα της ΕΛ.ΑΣ.

 

Άρθρο 67

Διάρθρωση Υπηρεσιών Π.Σ.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας, μπορεί να συνιστώνται νέες Υπηρεσίες και να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να υποβιβάζονται, να προάγονται και να καταργούνται υφιστάμενες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται και να συγχωνεύονται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού.

11. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί:

α. Να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Να καταργούνται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού, να αναστέλλεται, για υπηρεσιακούς λόγους, η λειτουργία τους, καθώς και να ορίζεται τυχόν εποχικότητα της λειτουργίας τους.

γ. Να ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού, την άσκηση των καθηκόντων του και τη συντήρηση του υλικού των Υπηρεσιών και δ. να κυρώνεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανομής των Υπηρεσιών του Σώματος.»

 • Ø».

 

 

Άρθρο 70

Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)

 

11.1β. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 15% προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο.

 • ØΖητάμε  την τροποποίηση της παραγράφου ως έξης : «από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 50% να προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο».

18. Οι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και δύνανται να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου, μετά από προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

 • ØΖητάμε την τροποποίηση της παραγράφου ως έξης : «οι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Πυράρχου».

Απαλοιφή του όρου «δύνανται»

 

Άρθρο 89

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στο Τμήμα αυτό ανήκει:

α. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των μέτρων ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και η συμβολή στην εφαρμογή τους.

β. Η παρακολούθηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση ατυχημάτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας και η υγειονομική διαχείριση αυτών.

γ. Η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από πάσης φύσεως ατυχήματα σχετιζόμενα με το πυροσβεστικό έργο και η σύνταξη μελετών, εισηγήσεων και προτάσεων για την αναβάθμιση του παρεχόμενου πλαισίου υγείας και ασφάλειας.

δ. Η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία Εργαζομένων (Α.Υ.Ε.) στο χώρο εργασίας.

ε. Η έκδοση των αναγκαίων διαταγών και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των προβλεπόμενων μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των υπαλλήλων κατά την εργασία.

στ. Η μελέτη των συνθηκών και η εκτίμηση του κινδύνου στο χώρο εργασίας, η υποβολή προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωσή τους για την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

ζ. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

η. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού και η διαρκής ενημέρωσή του σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας.

 • ØΖητάμε την δημιουργία Πυροσβεστικών Ιατρείων σε κάθε  Πυροσβεστική Διοίκηση Νομού και την στελέχωση τους με Ιατρό παθολόγο.

Επιπροσθέτως θεωρούμε πως η σύσταση Αστυνομικού Φαρμακείου, στο οποίο θα εξυπηρετούνται το σύνολο των Υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., αποτελεί θετικότατο γεγονός.

Άρθρο 93

Αρμοδιότητες και λειτουργία

των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων

3. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος, καθοδηγούνται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, δια των Συντονιστών Επιχειρήσεων, και έχουν ως αποστολή να:

ιβ. Ορίζουν, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό του Π.Σ. που διατίθεται, πέραν των προβλεπόμενων καθηκόντων του, για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του παραπάνω διατιθέμενου προσωπικού υπό μορφή ειδικού καθηκοντολογίου. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα.

 • ØΖητάμε  στην παράγραφο 3.ιβ, την αποσαφήνιση – διευκρίνιση της φράσης «μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό του Π.Σ. που διατίθεται, πέραν των προβλεπόμενων καθηκόντων του, για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας». Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στο ενδεχόμενο, πυροσβεστικοί υπάλληλοι να απασχολούνται – διατίθενται, σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας,  πέραν του Πυροσβεστικού τους έργου. Όλοι οι υπάλληλοι του Π.Σ. εκτελούν υπηρεσία για το Πυροσβεστικό Σώμα και μόνο.

 

Για το Δ.Σ.

της Ε.Υ.Π.Σ. Ν. Κέρκυρας

                                  Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

                        Λάτσας Σπ. Αλέξανδρος                                      Λέισος Ν. Ιωάννης

12/03/2014

ΕΥΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ.

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     Έτος Ιδρύσεως 1998   Μέλος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   Αριθμός Απόφασης Αναγνώρισης και Εγγραφής στο Ειδικό Βιβλίο Επαγγελματικών Σωματείων Πρωτοδικείου […]
12/03/2014

ΕΥΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     Έτος Ιδρύσεως 1998   Μέλος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   Αριθμός Απόφασης Αναγνώρισης και Εγγραφής στο Ειδικό Βιβλίο Επαγγελματικών Σωματείων Πρωτοδικείου […]
24/02/2014

ΕΥΠΣ Κεν. Μακεδονίας: Χορήγηση Οικονομικών στοιχείων.

    ΠΡΟΣ:   Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. και όλες τις Π.Υ. και Π.Κ.   της Κεντρικής Μακεδονίας          ΘΕΜΑ:<<Εφαρμογή του Ν.1264/1982 για εισφορές […]
24/02/2014

ΕΥΠΣΚ. Μ.: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ.

ΘΕΜΑ:<< ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ>> Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες, Σχετικά με το θέμα που αφορά την εξέλιξη των αγωγών για την διεκδίκηση των […]