Συνάντηση με τον υφυπουργό εργασίας για το ΤΕΑΠΑΣΑ
04/10/2014
9η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ
08/10/2014

ΠΟΕΥΠΣ: Αναλογιστικές μελέτες.

Πρωτ.267 Αθήνα, 06/10/2014

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρου του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α

Κύριε Πρόεδρε,

Με το υπ΄αριθμ 8069/2/182 19/09/2014 έγγραφό σας με θέμα: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 220 του Ν.4281/2014», η Ομοσπονδία μας ως αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση του Πυρ/κού Σώματος προχώρησε στην έναρξη διαδικασιών για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και στους δύο τομείς Τ.Π.Υ.Π.Σ. και Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και ως εκ τούτου μετά τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε η επιτροπή παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών συνέταξε πρακτικό και κατακύρωσε τον διαγωνισμό στην Prudential Actuarial Solutions ltd για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών.

Παρακαλούμε όπως παρέχετε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν από την εν λόγω εταιρεία καθοδηγώντας τους με την τεχνογνωσία σας.

Για το Διοικητικό συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                    ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αρ.Πρωτ.269 Αθήνα, 06/10/2014

ΠΡΟΣ:  1) Τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Αντώνιο Μπέζα

2) Γενική Δ/ντρια Υπουργείου Εργασίας

& Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Άρτεμις Αναγνώστου – Δεδούλη

3) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων-

Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης

4) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων-

Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλισης

5) Ε.Α.Α.- Εθνική Αναλογιστική Αρχή

 

ΚΟΙΝ: 1) κ. Υπουργό ΔημόσιαςΤάξης &,

Προστασίας του Πολίτη

2) κ. Γεν.Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

3) κ. Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

4) κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

5) Ε.Α.Π.Σ.

6) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

Κύριε Υφυπουργέ,

Ύστερα από την συνάντηση που πραγματοποιήσαμε μαζί σας την 1η Οκτωβρίου 2014 καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου προκειμένου να μας δοθούν διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου που εκδόθηκε για την εφαρμογή του άρθρου 220 του Ν.4281/2014 για το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας ανέθεσε στην Prudential Actuarial Solutions ltd την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για την διερεύνηση δυνατότητας μετατροπής των τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ή όχι σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης (επαγγελματικά ταμεία), παρακαλούμε για την συνδρομή σας και την παροχή της τεχνογνωσίας σας στην κατεύθυνση αυτή.

 

Για το Διοικητικό συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email