poeyps

Αρ. Πρωτ. 55                                                                             Αθήνα, 18.04.2019                                                                       

 

  ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

ΘΕΜΑ:  « Αίτηση ακύρωσης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο ΣτΕ κατά του 13/2017 Π.Δ.».                                                                         

     Συζητήθηκε σήμερα στο ακροατήριο του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως που άσκησε η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κατά του 13/2017 Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Μεταθέσεων.

     Με την αίτηση αυτή προσβάλλουμε το 13/2017 Π.Δ. κατά το σκέλος αυτού που αδικαιολόγητα διευρύνει  την έννοια της «πόλης συμφερόντων» οριοθετώντας αυτή σε επίπεδο νομού και κατά το σκέλος που ορίζει ως ελάχιστο χρόνο παραμονής των συναδέλφων που μετατίθενται στα Περιφερειακά αεροδρόμια της FRAPORT σε τρία (3) χρόνια.

     Στο ακροατήριο παραβρέθηκε υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος Δημήτριος Σταθόπουλος και οι νομικοί παραστάτες μας κ.κ. Κώστας Πενταγιώτης (Νομικός Σύμβουλος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ) και Γιώργος Αντωνακόπουλος, οι οποίοι προφορικά ανέπτυξαν όλη την νομική μας επιχειρηματολογία και κατέδειξαν ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις παραβιάζουν τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας, της χρηστής οργάνωσης της διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών.

   Επεσήμαναν τις δυσμενείς συνέπειες που επιφέρουν οι παραπάνω ρυθμίσεις στους υπαλλήλους που έχουν ή πρόκειται να μετακινηθούν στα αεροδρόμια της FRAPORT, γιατί αυτό συνιστά κυριολεκτικά ξεσπίτωμα των υπαλλήλων και γιατί η διεύρυνση της έννοιας της πόλης συμφερόντων στην ουσία καταργεί και καθιστά άνευ αντικειμένου την έννοια αυτή.

     Από τη διαδικασία προέκυψε ότι η ρύθμιση για τα αεροδρόμια ήταν απαίτηση της FRAPORT, την οποία το Α.Π.Σ. που την διαπραγματεύτηκε αποδέχτηκε χωρίς όρους και προϋποθέσεις και ότι δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση το δημόσιο συμφέρον, το οποίο θυσιάστηκε μαζί με τα συμφέροντα των πυροσβεστών στο όνομα των συμφερόντων της FRAPORT. Στο θέμα της περίφημης σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και FRAPORT για την παροχή υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε αυτή και την οποία το Υπουργείο και το Α.Π.Σ. κρύβουν σαν το ένοχο μικρό τους μυστικό αρνούμενοι πεισματικά να δημοσιοποιήσουν σύντομα θα επανέλθουμε με ολοκληρωμένη ανάλυση.

Για την υπόθεση χορηγήθηκε σύντομη προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. θα σας κρατάει ενήμερους για την πορεία της υπόθεσης.

   Ανεξάρτητα από τη δικαστική αυτή μάχη το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. καλεί τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για την προώθηση και επίτευξη των στόχων μας με την ενότητα και τους αγώνες μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19/04/2019

Αίτηση ακύρωσης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο ΣτΕ κατά του 13/2017 Π.Δ.

Αρ. Πρωτ. 55                                                                             Αθήνα, 18.04.2019                                                                            ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ΘΕΜΑ:  « Αίτηση ακύρωσης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο ΣτΕ κατά του 13/2017 Π.Δ.».                                                                               Συζητήθηκε […]
18/04/2019

Δεν θα επιτρέψουμε κερκόπορτες στο συνδικαλιστικό μας κίνημα

Αθήνα, 17 Απριλίου 2019Αρ. Πρωτ.: 600/13/27 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι εκ μέρους του ΚΚΕ […]
08/04/2019

Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών για το έτος 2019 από τους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Έκδοση Εγκυκλίου για τον προσδιορισμό των όρων, προϋποθέσεων χορήγησης, δικαιολογητικών και της διαδικασίας εκταμίευσης αυτών

Με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/117-α από 20-02-2019 (ΦΕΚ 906 τ. Β΄/15-03-2019) Υ.Α. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε από την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων […]
20/03/2019

Συνάντηση με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Αρ. Πρωτ.:  43                                                                                      Αθήνα, 20.03.2019                                                                                           ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                                         Μέλη ΠΟΕΥΠΣ                        […]