poeyps

 

Aρ. πρωτ:39   

                                                                                                                   Αθήνα 27.05.2022

                    

                                                                            ΠΡΟΣ:     Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκο

 

                                                                       ΚΟΙΝ. :  1. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

                                                                                            κ. Χρήστο Στυλιανίδη

 1. Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

                                                                                                  κ. Ευάγγελο Τουρνά

 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                                                   Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο

 1. Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων  στα

                                                                                                 Σώματα  Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ)

 1. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  

 

 

Θέμα: «Παύση πληρωμής των εφάπαξ βοηθημάτων των Πυροσβεστών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη»

 

Κύριε Υπουργέ

Τις τελευταίες ημέρες δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα παραπόνων από συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν και μας ενημερώνουν ότι ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΑΠΑΣΑ, έχει παύση την χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων λόγω εξάντλησης των πιστώσεων και αναμονής έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο εποπτεύει το ΤΑΠΑΣΑ.

Παρόλο που το Δ.Σ. του Ταμείου από 13-4-2022 (13.2/13.04.2022 απόφαση ΔΣ) αποφάσισε  και έστειλε για αναμόρφωση  τον προϋπολογισμό των εφάπαξ του ΤΠΥΠΣ μαζί με τις αναμορφώσεις του  ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ, οι αναμορφώσεις των δύο Τομέων της ΕΛ.ΑΣ έχουν εγκριθεί, ενώ του Τομέα του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ακόμη σε αναμονή για έγκριση.

Στην 26.5.2022 συνεδρίαση του ΔΣ του Ταμείου, ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου, ζήτησε ενημέρωση από τον πρόεδρο του Δ.Σ., σχετικά με την καθυστέρηση αυτή. Από τις πληροφορίες που δόθηκαν προέκυψαν τα εξής:

 • Ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) έκανε παύση χορήγησης των εφάπαξ βοηθημάτων των πυροσβεστών λόγω αναμονής της έγκρισης από το Υπουργείο προστασίας του Πολίτη, ενώ εκκρεμούν για χορήγηση αιτήσεις εφάπαξ με πλήρεις φακέλους ύψους 3.500.000,00 Euro περίπου. Επίσης υπάρχουν και άλλες αιτήσεις των οποίων οι φάκελοι θα  ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
 • Ενώ οι προϋπολογισμοί των άλλων Τομέων έχουν εγκριθεί, για τον ΤΠΥΠΣ δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα πρέπει να δοθεί έγκριση από το ΓΛΚ, λόγω του μεγάλου ποσού των υποχρεώσεων  που ξεπερνά το πλεόνασμα του προϋπολογισμού του Τομέα.
 • Για το ποσό της αναμόρφωσης που ξεπερνά το πλεόνασμα του Τομέα, παραδόξως δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της έγκρισης που έγινε τα προηγούμενα έτη σε όμοια περίπτωση για τον Κλάδο Υγείας της ΕΛ.ΑΣ του Ταμείου, κατά την οποία, το έλλειμμα που προέκυψε καλύφτηκε από το συνολικό πλεόνασμα του Ταμείου. Αντί αυτού οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επέλεξαν να στείλουν έγγραφο στο ΓΛΚ για περεταίρω διευκρινήσεις, χωρίς να υπάρχει κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την απάντηση του εγγράφου, με αποτέλεσμα οι πληρωμές του ΤΠΥΠΣ που αφορούν τα εφάπαξ των πυροσβεστών να μείνουν στο αέρα!!!
 • Αποτέλεσμα αυτού είναι ο ΤΠΥΠΣ να μένει χωρίς πιστώσεις και μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από 13-04-2022 να είναι σε εκκρεμότητα. Σύμφωνα με το Ταμείο, οι αυξημένες απαιτήσεις των τελευταίων ετών, είχαν αποτυπωθεί αιτιολογημένα στο μεσοπρόθεσμο των ετών 2022-2025 και 2023-2026, όμως επί το πλείστον λόγω του ότι το πλήθος των περιπτώσεων αφορά εκούσιες συνταξιοδοτήσεις, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ακριβής πρόβλεψη και για τον λόγο αυτό προέκυψε η σχετική αναμόρφωση.

 Να σημειώσουμε ότι, πέρα της Λογιστικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Τομέων, στο άρθρο 136 παρ. 6 του  ν.3655/2008  (ιδρυτικός του ΤΑΠΑΣΑ) προβλέπεται γενικός προϋπολογισμός για το Ταμείο, χωρίς να τίθεται θέμα αμφισβήτησης για αυτό ως εξής:  «Τα έσοδα και έξοδα των Φορέων προσδιορίζονται για κάθε οικονομικό έτος στο Γενικό Προϋπολογισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προϋπολογισμοί των κλάδων…». Στην περίπτωση αυτή τα Ταμειακά διαθέσιμα του Τομέα είναι υπέρ αρκετά να καλύψουν το έλλειμμα και δεν θίγεται ταμειακά κανένας άλλος Τομέας, ενώ το θέμα που εξετάζεται αυτή την φορά, αφορά τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού και όχι την χρήση των ταμειακών διαθέσιμων του ενός Τομέα από τον άλλον!

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτουν τα εξής εύλογα ερωτήματα:

Η συγκεκριμένη τροποποίηση προϋπολογισμού που ζητάει το ΔΣ του ΤΑΠΑΣΑ για τον ΤΠΥΠΣ, επηρεάζεται το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα του Γενικού Προϋπολογισμού του ΤΑΠΑΣΑ και κατ’ επέκτασή του προϋπολογισμού του κράτους, έτσι ώστε  να ζητηθεί η έγκριση του ΓΛΚ, όπως προβλέπεται από το Δημόσιο Λογιστικό;

 • Όταν χρειάστηκε αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) το έτος 2020 (Πρ.ΔΣ 40.39/12.11.20/ΑΔΑ: ΩΔΞ4ΟΡΡΞ-426) και του Κλάδου Υγείας της ΕΛ.ΑΣ. τα προηγούμενα έτη, δεν χρησιμοποιήθηκε ποσό από το Συνολικό Πλεόνασμα του Γενικού Προϋπολογισμού; Δεν έχει ο ΤΠΥΑΠ και ο Κλάδος Υγείας Οικονομική και Λογιστική Αυτοτέλεια; Γιατί τώρα να ισχύσει κάτι άλλο;
 • Μπορεί να μας υποδειχτεί κάποιο έγγραφο του ΓΛΚ που κάνει παρατηρήσεις για το θέμα, το οποίο να  άλλαξε τη προσέγγιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και λόγου αυτού να προκύπτει διαφορετική αντιμετώπιση για τον Τομέα του Πυροσβεστικού Σώματος;
 • Εάν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, τότε προκύπτει το εύλογο ερώτημα, με ποιού πρωτοβουλία ή εντολή άλλαξε η προσέγγιση αυτή φέτος; Μήπως τελικά «πυροβολούνται τα πόδια» του Ταμείου από τι ίδιες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, αναίτια και με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στις παροχές του Ταμείου;
 • Οι τυχόν άλλες προσεγγίσεις περί ειδικών προϋπολογισμών για άλλους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο, πως μπορούν να εφαρμοστούν και για την περίπτωση του ΤΑΠΑΣΑ, για το οποίο ισχύει ειδική καταστατική διάταξη για το θέμα του προϋπολογισμού (παρ.6 αρθρο 136 ν.3655/2008).
 • Γιατί δίνεται λανθασμένα η εντύπωση ότι καταστρατηγείται η Νομισματική και η Οικονομική αυτοτέλεια, αφού δεν ζητείται καμία μεταφορά χρημάτων στον ΤΠΥΠΣ από τα ταμειακά διαθέσιμα των Τομέων της Ελληνικής Αστυνομίας και το μόνο που γίνεται είναι η ανάλωση του μικρού ελλείμματος που προκύπτει από το συνολικό πλεόνασμα του Γενικού Προϋπολογισμού,  για αποδειγμένες ανάγκες που προέκυψαν;
 • Ενώ ο ΕΦΚΑ (πρ. ΤΠΔΥ) χορηγεί πλέον τα εφάπαξ σε ένα (1) με δύο (2) μήνες από την διαγραφή των Ένστολων, πως επιτρέπεται το κλαδικό Ταμείο των Υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ. για λόγους γραφειοκρατίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, όπως και για λόγους αναίτιας αλλαγής διαδικασιών, να χορηγεί τα εφάπαξ βοηθήματα σε  διάστημα που μπορεί να φτάσει από 6 μήνες σε 1,5 έτος, τι στιγμή που υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα;
 • Έχει εξεταστεί η εκδοχή ότι, η προσέγγιση της σκληρής αυτή γραμμής πιθανώς να δημιουργήσει πρόβλημα σε όλους τους Τομείς του ΤΑΠΑΣΑ, καθώς η μη έγκριση των αναμορφώσεων των προϋπολογισμών στο μέλλον για ποσά πέρα από πλεονάσματος του κάθε Τομέα, μπορεί να  δημιουργήσει μεταφορές απλήρωτων υποχρεώσεων σε επόμενα έτη, καθυστερήσεις χορήγησης του εφάπαξ πέραν του εξαμήνου, ακόμα και αδυναμία πληρωμών παροχών σε όλο το Ταμείο;

Για παράδειγμα ερωτάτε, στην περίπτωση που προκύψει πρόβλημα στην έγκριση της αναμορφώσεων των  προϋπολογισμών  του ΤΠΥΠΣ για τα έτη  2022 και 2023, οι οποίες αναμένεται να ξεπερνούν το πλεόνασμα των ετών αυτών, την στιγμή που τα επόμενα έτη αναμένεται να αποστρατευτούν πέραν των υπολοίπων και 500 περίπου Πυρονόμοι,  υπάρχει πιθανότητα ο προϋπολογισμός του ΤΠΥΠΣ το έτος 2024 να φτάσει το ½ του προϋπολογισμού του ΤΠΑΣ και να δημιουργήσει έλλειμμα στον Γενικό προϋπολογισμό του Ταμείου, ακόμα και να μείνουν απλήρωτα εφάπαξ  και άλλες παροχές της ΕΛ.ΑΣ; Εάν ισχύσει αυτό φέτος για τον ΤΠΥΠΣ, δεν θα ισχύσει το ίδιο και για τους τομείς της ΕΛ.ΑΣ. στο μέλλον και που θα οδηγηθεί το Ταμείο αυτή η προσέγγιση;

 • Εάν όμως θεωρείται τελικά ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι ισχύουσες μέχρι τώρα διαδικασίες και οι προϋποθέσεις έγκρισης των αναμορφώσεων του προϋπολογισμού των Τομέων του Ταμείου, είναι κάποιος που εγγυάται υπεύθυνα στους μετόχους, ότι τα ανωτέρω προβλήματα που  εικάζουμε ότι θα παρουσιαστούν για όλο το Ταμείο δεν θα συμβούν;
 • Ποίος ο λόγος να ανοίγουμε τέτοια θέματα από μόνοι μας, την στιγμή που δεν επέρχεται επιβάρυνση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Προϋπολογισμού του Κράτους;

Κ. Υπουργέ το θέμα είναι σημαντικό.

Σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι αναμένουν να τους χορηγηθεί το εφάπαξ βοήθημα και η έγκριση έχει κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, αφού ξεκάθαρα σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται καμία διάταξη νόμου, όπως και οι διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού, ούτε  επηρεάζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Προϋπολογισμού του κράτους, πόσο δεν μάλλον αφού δεν προκύπτει σαφής τεκμηριωμένος λόγος αναθεώρησης των μέχρι πρόσφατα διαδικασιών που εξασφάλιζαν την ομαλή ροή των παροχών του ΤΑΠΑΣΑ μέχρι σήμερα!

Ζητάμε λοιπόν συνάντηση με την Ομοσπονδία μας, προκείμενου να συζητήσουμε όλα τα ανωτέρω και γνωρίζοντας τα ταχύτατα αντανακλαστικά που έχετε σε όσες υποθέσεις που σας προέκυψαν από τότε που αναλάβατε το Υπουργείο μέχρι σήμερα, παρακαλούμε για την άμεση αντιμετώπιση του θέματος, έτσι ώστε να επανέλθει η ομαλή ροή  στη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων του Πυροσβεστών, από το ασφαλιστικό Ταμείο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. που εποπτεύετε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

27/05/2022

Παύση πληρωμής των εφάπαξ βοηθημάτων των Πυροσβεστών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

  Aρ. πρωτ:39                                                  […]
13/05/2022

Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α .

Αρ. Πρωτ:34 Αθήνα, 13.05.2022 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: « Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α » Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του […]
01/05/2022

Εργατική Πρωτομαγιά.

  Αρ. Πρωτ: 31                                                                                   Αθήνα, 01.05.2022                                                                            ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                           […]
18/04/2022

Κατάργηση των καύσεων στην ύπαιθρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  Μήπως ήρθε επιτέλους η ώρα;

Αρ. Πρωτ: 25                                                […]