poeyps

 

Αρ.πρωτ.521                                                                                Αθήνα,  25/09/2017

 

                                                                             ΠΡΟΣ:   Τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών

                                                                           κ. Νικόλαο Τόσκα

                                                                ΚΟΙΝ:    1) Υπουργό Εργασίας

                                                                                                           κα  Έφη Αχτσιόγλου

                                                                                          2)  Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο

                                                                                       κ. Βασίλειο Καπέλιο

                                                                             3)   Πολιτικά κόμματα

                                                                                     4)  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                             Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: « Προτάσεις για ομαλή μετάβαση στην νέα οικονομική μισθολογική κατάσταση».

 

Κύριε Υπουργέ,

εξ αρχής διατυπώσαμε τις αντιρρήσεις μας, για το νέο μισθολόγιο που ψηφίστηκε με τον ν.4472/2017 ορθά εκτιμήσαμε ότι θα επιφέρει στην πλειονότητα των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων μειώσεις επί του πραγματικού μισθού τους, όπως επιβεβαιωνόμαστε τώρα.

Και ξαφνικά, λίγο πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από τις υπηρεσίες εκκαθάρισης των Σωμάτων, γίνεται αιφνιδιαστική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας, με το άρθρο 3 & 19 του ν.4488/13-9-2017), η οποία επιφέρει, μείωση των συντάξεων των νέων ασφαλισμένων (πριν την 1-1-1993) όπως επισημάναμε στο υπ΄αρίθμ. 508/14-09-2017 έγγραφό μας αφού αφαιρείται η προσωπική διαφορά από τις συντάξιμες αποδοχές και τεράστια μείωση επί των μισθών των παλαιών ασφαλισμένων, που σε μερικές περιπτώσεων μπορεί να φτάσει και μέχρι 250,00 Euro τον μήνα, ίσως και περισσότερα, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, αφού πλέον οι εισφορές και στους παλιούς σφαλισμένους υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών αυτών και μάλιστα για όλα τα ταμεία, επικουρικά, πρόνοιας και Μ.Τ.Π.Υ.. Στο τελευταίο δε επιπρόσθετα της αύξησης της βάσης υπολογισμού των εισφορών αυξάνεται και το ποσοστό κράτησης.

Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, το χειρότερο είναι ότι αυτό ισχύει αναδρομικά από 1-1-2017, με συνέπεια οι υπάλληλοι να πρέπει να πληρώσουν διπλή εισφορά κάθε μήνα (τις μηνιαίες εισφορές και τις εισφορές των αναδρομικών).  Επειδή τα ποσά που προκύπτουν είναι μεγάλα, το σύνολο δε των χρημάτων που πρέπει να παρακρατηθούν από τους υπαλλήλους είναι τεράστια, θα οδηγήσουν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους σε σίγουρη ένδεια!

Και ενώ θα περίμενε κανείς κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση στους ένστολους λόγω του λειτουργήματος που προσφέρουν,  γίνεται ακριβώς το αντίθετο, αφού δεν γίνεται καν ότι εφαρμόστηκε με το ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων υπαλλήλων (4024/2011) με το οποίο κλειδώθηκαν οι κρατήσεις και οι συντάξιμες αποδοχές την 31/10/2011 για 4 έτη (εγκυκλ. Αρ.Πρωτ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 ΑΔΑ: 4574Η-8ΜΘ), και έτσι αποφεύχθηκε η συσσώρευση αναδρομικών και επιτεύχθηκε η ομαλή μετάβαση στο νέο μισθολόγιό τους. Θα περιμέναμε τουλάχιστον να κλείδωναν οι συντάξιμες αποδοχές και κρατήσεις των ειδικών μισθολογίων την 31/12/2016 για 3 έτη, αλλά δεν λήφθηκε καμιά τέτοιου είδους μέριμνα στον σχετικό νόμο.

Επίσης προς έκπληξή μας διαπιστώνουμε ότι με τον ν.4488/2017 δεν υπάρχει  ίση αντιμετώπιση μεταξύ Σωμάτων Ασφαλείας και Στρατιωτικών, παρόλο που ακολουθούν το ίδιο νέο ειδικό μισθολόγιο, καθώς εξαιρούνται εμμέσως (δεν αναφέρονται στον νόμο) οι κρατήσεις των Στρατιωτικών επί του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών, για τα Μετοχικά ταμεία του Στρατού, για τα οποία είναι προφανής η διάκριση!

    Σας παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα και προσημειώσεις που έκανε το οικονομικό μας επιτελείο, τους οποίους σας καλούμε να επιβεβαιώσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που προΐσταστε, στα οποία επιβεβαιώνονται όλα όσα σας παραθέτουμε ανωτέρω:

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Προσομοίωση 1 – Αρ/στης με 27 έτη υπηρεσίας (συντάξιμα έτη)

Με το νέο μισθολόγιο, υπολογίζεται ότι το εισόδημά του θα μειωθεί μηνιαία περί τα 77,00 Euro, τα οποία θα τεθούν ως προσωπική διαφορά. Με τις νέες ρυθμίσεις (αύξηση κρατήσεων) υπολογίζουμε ότι θα έχει μια μείωση του μισθού του περί 90,00 Euro το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 1.080,00 Euro (αναδρομικά 12 μηνών). Συνολικά η εκτιμούμενη απώλεια το πρώτο έτος ανέρχεται στα  2.160,00 Euro

Προσομοίωση 2 – Πυρονόμος με 31 έτη υπηρεσίας

Με το νέο μισθολόγιο, υπολογίζεται ότι το εισόδημά του θα μειωθεί μηνιαία περί τα 148,00 Euro, τα οποία θα τεθούν ως προσωπική διαφορά. Με τις νέες ρυθμίσεις (αύξηση κρατήσεων) υπολογίζουμε ότι θα έχει μια μείωση του μισθού του περί 77,00 Euro το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 924,00 Euro (αναδρομικά 12 μηνών). Συνολικά η εκτιμούμενη απώλεια το πρώτο έτος ανέρχεται στα  1.848,00 Euro.

Προσομοίωση 3 – Επιπυραγός με 20 έτη υπηρεσίας

Με το νέο μισθολόγιο, υπολογίζεται ότι το εισόδημά του θα μειωθεί μηνιαία περί τα 80,00 Euro, τα οποία θα τεθούν ως προσωπική διαφορά. Με τις νέες ρυθμίσεις (αύξηση κρατήσεων) υπολογίζουμε ότι θα έχει μια μείωση του μισθού του περί 115,00 Euro το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 1.380,00 Euro (αναδρομικά 12 μηνών). Συνολικά η εκτιμούμενη απώλεια το πρώτο έτος ανέρχεται στα  2.760,00 Euro.

Προσομοίωση 4. Πύραρχος με 31 έτη υπηρεσίας

Με τις νέες ρυθμίσεις (αύξηση κρατήσεων) υπολογίζουμε ότι θα έχει μία μείωση του μισθού του περί 225,00 Euro το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 2.700,00 Euro (αναδρομικά 12 μηνών). Συνολικά η εκτιμούμενη απώλεια το πρώτο έτος ανέρχεται στα  5.400,00 Euro!

Από το σύνολο των  προσομοιώσεων που έχουμε κάνει, παρατηρείται σε γενικές γραμμές ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις όσο ανεβαίνει ο βαθμός και τα έτη υπηρεσίας τόσο πιο μεγάλες επιβαρύνεις επέρχονται. Σημειώνουμε δε ότι, τα παραδείγματα  που σας παραθέτουμε, αφορούν συγκεκριμένα μέλη της ομοσπονδίας μας, που έθεσαν στην διάθεσή μας τα ατομικά τους εκκαθαριστικά μισθοδοσίας την 31/12/2016, επί των οποίων έγιναν και οι προσημειώσεις με το νέο μισθολόγιο και υπολογίσθηκαν οι κρατήσεις σύμφωνα τον τελευταίο νόμο 4488/13-9-2017.

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Προσομοίωση – ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ με 19 έτη υπηρεσίας

Με το νέο μισθολόγιο, υπολογίζεται ότι το εισόδημά του θα μειωθεί μηνιαία περί τα 102,00 Euro, τα οποία θα τεθούν ως προσωπική διαφορά, η οποία δεν υπολογίζεται πλέον με τον ν.4488/2017 στις συντάξιμες αποδοχές του σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και θα επιφέρει ναι μεν μείωση κρατήσεων από τον μισθό του, αλλά και μείωση συντάξεως η οποία δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί αυτή την στιγμή.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κύριε υπουργέ, δεν είναι σκοπός μας αποκλειστικά και μόνο η κριτική απέναντί σας, αλλά από τα ανωτέρω που σας παραθέτουμε, φαίνεται ότι υπάρχουν δυσμενέστατες συνέπιες στον πραγματικό μισθό της πλειονότητας των συναδέλφων μας, που προκύπτουν από τον πρόσφατο άδικο ν.4488/13-9-2017 και ζητάμε την μεσολάβησή σας και σθεναρή στήριξή σας, στα δίκαια αιτήματά μας έτσι έστω και εκ των υστέρων να γίνουν διορθωτικές νομοθετικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

  1. Να υπολογίζεται η προσωπική διαφορά στις συντάξιμες αποδοχές των νέων ασφαλισμένων ως ίσχυε, έτσι ώστε να μην επέλθει μείωση του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών τους και εν συνεχεία η μείωση των συντάξιμων αποδοχών τους.
  2. Στους παλιούς ασφαλισμένους, η κρατήσεις να γίνονται επί του βασικού μισθού τους, όπως αυτός προκύπτει για το νέο μισθολογίου τόσο για την κύρια σύνταξη, όσο και για την Επικουρική, τους φορείς πρόνοιας, το Μ.Τ.Π.Υ. και την Υγειονομική περίθαλψη ως ίσχυε.
  3. Οι συντάξιμες αποδοχές και οι κρατήσεις να κλειδώσουν για τρία (3) έτη, σε αυτές όπως προέκυπταν την 31/12/2016, κατ’ ανάλογη εφαρμογή με το ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, έτσι ώστε να εξαλείφουν τα αναδρομικά που προέκυψαν αδίκως, λόγω αναδρομικής εφαρμογής  του ν.4472/2017  και του ν.4488/2017 και να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στην νέα οικονομική και μισθολογική κατάσταση.

Έτσι θα διευκολυνθούν όλοι οι Φ.Κ.Α. στην χορήγηση των παροχών με τα οικονομικά στοιχεία αυτά της 31/12/2016, χωρίς χρονοτριβές και επανυπολογισμούς και θα τους δοθεί χρόνος να συντάξουν νέες αναλογιστικές μελέτες προκειμένου να αναπροσαρμόσουν τις παροχές στα νέα μισθολογικά δεδομένα.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

25/09/2017

Προτάσεις για ομαλή μετάβαση στην νέα οικονομική μισθολογική κατάσταση.

  Αρ.πρωτ.521                                                                                Αθήνα,  25/09/2017                                                                                ΠΡΟΣ:   Τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών                                                                            κ. Νικόλαο Τόσκα                                                                 ΚΟΙΝ:    1) Υπουργό Εργασίας                                                                                                            κα  Έφη Αχτσιόγλου                                                                                           2)  […]
18/09/2017

Άμεση καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων.

     Αρ.πρωτ.509   Αθήνα,  17/09/2017                                                                             ΠΡΟΣ:   Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο                                                                                                κ. Βασίλειο Καπέλιο                                                                            ΚΟΙΝ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                          Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: « […]
16/09/2017

Τα ψέματα και η υποκρισία σας κ.κ. της Κυβέρνησης τελείωσαν.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 500/1/29 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφορικά […]
15/09/2017

Ανάκληση εγγράφου ύστερα από καταγγελία μας

  Αρ.πρωτ.506                                                                                Αθήνα,  14/09/2017                                                                                 ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: « Ανάκληση εγγράφου ύστερα από καταγγελία μας  »   Ύστερα από […]