poeyps

Αρ.Πρωτ.42

 Αθήνα, 17.02.2020

 

                                                            ΠΡΟΣ:1) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                                                          κ. Νίκο Χαρδαλιά

                                                                      2) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                          Αντιστράτηγο, κ. Στέφανο Κολοκούρη

                                                            ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις- μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Άμεση και επιτακτική ανάγκη η λειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών».

 

Με πέντε (5) παρεμβάσεις μας από το έτος 2017 και εντεύθεν, έχουμε επισημάνει τους λόγους που καθιστούν άμεση και απολύτως αναγκαία την προκήρυξη διαγωνισμού Σχολής Αρχιπυροσβεστών, σύμφωνα με την παράγραφο 19, του άρθρου 39 του νέου Ν.4662/2020  αλλά και τις ανάγκες κάλυψης των  οργανικών θέσεων του αντίστοιχου βαθμού, όπως προβλέπει το άρθρο 1 του Π.Δ. 42/2018 (Α’81) που εξακολουθεί να ισχύει.

Όπως πρότερα έχουμε υπογραμμίσει, σήμερα στο Π.Σ. δεν υφίσταται Αρχιπυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής (ο τελευταίος προήχθη στον βαθμό του Πυρονόμου τον περασμένο Οκτώβριο), διαπίστωση τραγελαφική και ενδεικτική της παντελούς απουσίας σωστού προγραμματισμού των προηγούμενων ηγεσιών του Π.Σ. ως προς την βελτίωση των συνθηκών της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών του αλλά και της αδιαφορίας τους στο θέμα της βαθμολογικής εξέλιξης του χαμηλόβαθμου προσωπικού του Π.Σ.

Με λίγα λόγια και με την δημιουργία νέων δεδομένων λόγω της δυνατότητας με το νέο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της προαγωγής σημαντικού αριθμού Πυρονόμων σε Αξιωματικούς Γενικών καθηκόντων, σε λίγο δεν θα υπάρχει στο Π.Σ. η μεσαία βαθμίδα των υπαλλήλων, που καθημερινά σηκώνουν το βάρος της λειτουργίας των βαρδιών και το αντίστοιχο υπηρεσιακό έργο!

Έχουν παρέλθει ήδη δώδεκα (12) ολόκληρα χρόνια από την τελευταία προκήρυξη του έτους 2008 της Σχολής και όλοι οι συνάδελφοι που αποφοίτησαν τότε από αυτή έχουν προαχθεί στον επόμενο βαθμό. Ως εκ τούτου, οι κενές οργανικές θέσεις του βαθμού του Αρχιπυροσβέστη, σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ. το οποίο οι διατάξεις του προσφάτως ψηφισμένου Νόμου δεν καταργούν, ανέρχονται στις 3.016!

Αναμένουμε λοιπόν, καθώς η αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας της Σχολής καθίσταται πασιφανής, ότι μία από τις πρώτες εφαρμοστικές πράξεις του νέου Νόμου θα σχετίζεται με την λειτουργία Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, προς αποκατάσταση των ισορροπιών και βελτίωσης της καθημερινής λειτουργίας των Υπηρεσιών αλλά βεβαίως και της αυτονόητης δυνατότητας των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, της περαιτέρω εξέλιξής τους!

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                 ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17/02/2020

Άμεση και επιτακτική ανάγκη η λειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών.

Αρ.Πρωτ.42  Αθήνα, 17.02.2020                                                               ΠΡΟΣ:1) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας                                                                           κ. Νίκο Χαρδαλιά                                                                       2) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                                           Αντιστράτηγο, κ. Στέφανο Κολοκούρη                                                             […]
14/02/2020

Υλοποίηση αιτήματος της Ομοσπονδίας μας για την επέκταση της “μάχιμης 5ετίας” και σε άλλες μονάδες Πυροσβεστικού Σώματος.

  Αρ. Πρωτ: 41                                                    […]
31/01/2020

Προτάσεις απόψεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2020     ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        «Προτάσεις απόψεις […]
20/01/2020

Τροποποίηση επιτοκίων, κατηγοριών, ποσών & κατώτατων ορίων μηνιαίων καθαρών αποδοχών για χορήγηση δανείων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

  Αθήνα, 20  Ιανουαρίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 506/5/10   Προς:   Τον Πρόεδρο Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο κ. ΠΕΤΣΑ Δημήτριο  Κοιν.:   Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ […]