poeyps

 

Αρ. Πρωτ: 152

Αθήνα, 13.08.2020

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων, σχετικά με έναρξη και διακοπή Ασφάλισης στο πρ. ΤΠΔΥ.»

Λόγω των νέων ασφαλιστικών διατάξεων που ψηφίστηκαν με τον ν.4670/2020 και των πολλών ερωτημάτων όπως και της ανησυχίας που προέκυψε στους συναδέλφους, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, το οικονομικό επιτελείο μας προέβη σε σχετική διερεύνηση την οποία σας παραθέτουμε για ενημέρωση ως εξής:

1. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΠΡ. ΤΠΔΥ (ΕΤΕΑΕΠ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ.
 Με το άρθρο άρθρου 41 τουν.4670/2020 προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (πρώην Τ.Π.Δ.Υ.), στους προσλαμβανόμενους στην Ελληνική Αστυνομία (ασφαλισμένους στο ΤΠΥΑΠ) και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του ν. 4670/2020 και με την προϋπόθεση ότι, αυτοί είναι ασφαλισμένοι για εφάπαξ παροχή στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).
 Η ενιαία αυτή ρύθμιση προσφέρει ίση και δίκαιη μεταχείριση μεταξύ όλων των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού για την ΕΛ.ΑΣ. ίσχυε ήδη για τους προσληφθέντες μετά την 01-01-1993 (ν. 2676/1999), δίνοντας τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής του ίδιου του ασφαλισμένου για προαιρετική πλέον ασφάλιση στο πρ. Τ.Π.Δ.Υ. και δικαίωση της δεύτερης εφάπαξ παροχής κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία.
 Κατόπιν των ανωτέρω από την έναρξη ισχύος του ν. 4670/2020, οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα θα πρέπει πλέον με μέριμνα των εκκαθαριστών, να δηλώσουν εάν επιθυμούν την ασφάλισή τους στο πρ. Τ.Π.Δ.Υ..
2. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ Τ.Π.Δ.Υ., ΤΩΝ ΗΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΜΕΣΩ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ.
 Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθ.27058/09-08-1941 (ΦΕΚ 145/Β΄, 21-08-1941) του Υπουργού Εργασίας, οι υπάλληλοι και όσοι υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα (πλην των συμβασιούχων), υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων από 01/08/1941. Με την εν λόγω διάταξη γίνεται εμφανές ότι για τους Πυροσβεστικούς Υπάλληλους, η ασφάλιση στο πρ. ΤΠΔΥ ήταν υποχρεωτική, σε αντίθεση με τους Υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ. για τους οποίους ήταν προαιρετική και αφορούσε όσους προσλαμβάνονταν μετά την 1-1-1993 (ν. 2676/1999). Τέλος με το άρθρο 41 του ν.4670/2020 κατέστη πλέον προαιρετική για όλους τους προσλαμβανόμενους και των δύο Σωμάτων, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
 Το τελευταίο όμως διάστημα κυκλοφορούν φυλλάδια δικηγόρων που προτρέπουν συναδέλφους να διαγραφούν ή να διεκδικήσουν την διαγραφή τους δικαστικά από το Τ.Π.Δ.Υ., με την λογική ότι δεν αιτήθηκαν κατά την πρόσληψη τους την ένταξή τους σε αυτό.
 Λόγου αυτού, πολλοί συνάδελφοι υπέβαλαν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ζητώντας της διακοπή της παρακράτησης των εισφορών από το Τ.Π.Δ.Υ.. Ύστερα από επικοινωνία που έγινε με υπηρεσιακούς παράγοντες τους Τμήματος Αποδοχών, Ασφάλισης, Πρόσθετων και Παρεπόμενων Παροχών, της Διεύθυνση Υποστήριξη του Α.Π.Σ. σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να επιληφθούν των αιτημάτων αυτών, είναι σε διαδικασία υποβολής αιτήματος προς το αρμόδιο Τμήμα του Ε-ΕΦΚΑ (ΕΤΕΑΕΠ), έτσι ώστε να υπάρξει επίσημη απάντηση του Ταμείου.
 Θέλοντας να επιστήσουμε την προσοχή, στους συναδέλφους που επιθυμούν να προβούν σε δικαστικές διεκδικήσεις και ομαδικές αγωγές μαζί με αστυνομικούς για διαγραφή τους από το πρ. Τ.Π.Δ.Υ., τους επισημαίνουμε αρχικώς ότι δεν ισχύει η ίδια νομοθεσία με τους ασφαλισμένους του Τ.Π.Δ.Υ. αστυνομικούς, καθώς επίσης ότι θα πρέπει να διαβάσουν με επιμέλεια τα συμφωνητικά τα οποία θα υπογράψουν, καθώς πολλά εξ αυτών μιλούν για διεκδίκηση των εισφορών σε βάθος 5ετιας, αφού οι προηγούμενες παραγράφονται και στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε περίπτωση θετικής έκβασης, θα χάσουν τις εισφορές των υπολοίπων ετών και το δικαίωμα για δεύτερο εφάπαξ βοήθημα από το Τ.Π.Δ.Υ..
Σε κάθε περίπτωση οι συνάδελφοι προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους για την ασφαλιστική τους σχέση με το πρ. Τ.Π.Δ.Υ., θα πρέπει να συνεκτιμήσουν την στάθμιση κόστους – οφέλους επί πολυετούς ασφάλισης στο Τ.Π.Δ.Υ., καθώς οι μόνοι που μπορούν να ωφεληθούν παροδικά αυξάνοντας κατά το ύψος των παρακρατουμένων εισφορών τον μισθό τους, είναι οι νεοπροσλαμβανόμενοι και όσοι έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας (ασφάλισης). Όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι με την κίνησή τους αυτή θα χάσουν το δικαίωμα για δεύτερο εφάπαξ από το πρ. ΤΠΔΥ, το οποίο μετά την 01.01.2014 είναι ίσο με τις συσσωρευμένες εισφορές στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου.
Η Ομοσπονδία μας, θέλοντας να αποφύγει την καθοδήγηση των συναδέλφων σε διαδικασίες που επιφέρουν στιγμιαία προβολή αλλά αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, έχει υπεύθυνη πάγια θέση υπέρ της ενίσχυσης και συμμετοχής στον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, ως μηχανισμού που εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης και ασφάλειας κατά την συνταξιοδότηση των υπαλλήλων, έναντι της νοοτροπίας που προέρχεται από τον περασμένο αιώνα, σύμφωνα με την οποία απαξιώνεται ο θεσμός αυτός, στον βωμό του άμεσου κέρδους χωρίς καμία πρόνοια για το μέλλον.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13/08/2020

Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων, σχετικά με έναρξη και διακοπή Ασφάλισης στο πρ. ΤΠΔΥ.

  Αρ. Πρωτ: 152 Αθήνα, 13.08.2020 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων, σχετικά με έναρξη και διακοπή Ασφάλισης στο πρ. ΤΠΔΥ.» Λόγω των νέων ασφαλιστικών […]
05/08/2020

«Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. παρουσία της ηγεσίας του Π.Σ.»

Αρ.Πρωτ. 150 Αθήνα, 05.08.2020 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ ΘΕΜΑ: «Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. παρουσία της ηγεσίας του Π.Σ.» Πραγματοποιήθηκε χθές 04.08.2020 σε αίθουσα συνεδριάσεων του […]
24/07/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ.Πρωτ.:150 Αθήνα, 24.07.2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την ανιστόρητη απόφαση του Ερντογάν να μετατρέψει το αιώνιο σύμβολο την Αγία Σοφία σε τζαμί Απέραντη θλίψη και οργή στην […]
20/07/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συγκάλυψη.

‎ Αρ.Πρωτ.147 Αθήνα, 20.07.2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παρακολουθούμε με οργή και αγανάκτηση τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την πρωτίστως ανήθικη και δευτερευόντως ποινικά κολάσιμη […]