poeyps

 

Αρ.Πρωτ.:119 Αθήνα, 05.06.2020

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας στο Π.Σ.: Η υπεύθυνη και συνεπής προσπάθεια απέναντι στον κενό και επικίνδυνο λόγο»

Μετά την έκδοση της από 01.04.2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/14511/0004/12.3.2018 ομοίας με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» με την οποία καλούνται τα μέλη της στην υποβολή της τελικής γνωμοδότησης έως 30.6.2020, κάποιοι ευτυχώς αριθμητικά αμελητέοι, έσπευσαν, θεωρώντας ότι εκφράζουν τη φωνή του έλληνα πυροσβέστη, μέσω «αγωνιστικών και «ηχηρών» παρεμβάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόμα και μέσω προσωπικών επιστολών στην πολιτική ηγεσία της χώρας – κινήσεις εντόνου θεατρινισμού – να επιδοθούν σε έναν αγώνα ιδιοποίησης της προσπάθειας που συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια!
Η προσπάθεια αποπροσανατολισμού, η οποία ενέχει βεβαίως και στοιχεία πλήρους συνδικαλιστικής ασχετοσύνης – κρίνεται αναλόγως αν είναι σκοπούμενη ή όχι καθότι οι διατάξεις του πρόσφατου Ν.4690/2020 (Α’104) για την χορήγηση επιδόματος σε εργαζομένους της ΕΑΒ δεν αφορούν σε καμία περίπτωση το προσωπικό του Π.Σ. – για μία ακόμα φορά κρίνεται κενή περιεχομένου και εμφανώς δεν απηχεί την πραγματικότητα!
Όλοι αυτοί, οι γνωστοί αγωνιστές του διαδικτύου, ουδόλως έχουν συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, όπως και σε άλλες – υπόθεση βαθμολογίου χαμηλόβαθμων – αλλά κατέχοντας πτυχίο μάλλον και στην παραποίηση της πραγματικότητας, με γκεμπελίστικες τακτικές, προσπαθούν να καρπωθούν, τι αλήθεια;
Δεν έχουν ακόμα καταλάβει, παρά την διχαστική προσπάθεια διάσπασης σε πατρικίους και πληβείους του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ότι παραμένουν και θα παραμείνουν ελάχιστοι; Δεν έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορούν ταυτόχρονα με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, να υπερθεματίζουν προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν τα δίκαια του έλληνα πυροσβέστη;
Η πραγματικότητα, η οποία εκφράζεται μόνο από διαχρονικά επεξεργασμένες και υπεύθυνες θέσεις, λέει ότι κατά την τελευταία προσπάθεια μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2018, η Ομοσπονδία μας ζήτησε με επιτακτικό τρόπο με το υπ΄ αριθμ.47/16.03.2018 έγγραφο μας, προς τους αρμόδιους Υπουργούς που υπογράφουν την Κ.Υ.Α., καθώς και το υπ΄αριθμ. 68/03-04-2018 έγγραφό μας προς την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., να έχουμε άμεση ενημέρωση και συμμετοχή μας σε οποιαδήποτε Επιτροπή ή Ομάδα Εργασίας δημιουργηθεί για την υποβολή προτάσεων για το εν λόγω θέμα.
Πράγματι στις 19.04.2018 κληθήκαμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνάντηση με την 17μελή ομάδα εργασίας όπως αναφέρεται στο υπ΄αρίθμ 99/26.04.2018 έγγραφό μας, και εκθέσαμε αναλυτικά την επιχειρηματολογία μας αλλά και την άμεση ανάγκη διεύρυνσης της λίστας των προς ένταξη επαγγελμάτων στα Β.Α.Ε., καταθέτοντας τη σχετική μελέτη.
Καλέσαμε τα μέλη της Επιτροπής να ενσωματώσουν τις προτάσεις μας, στο πόρισμα που καλούνται να συντάξουν και να λάβουν υπόψιν τους «Την Μελέτη μας για την Αναγνώριση του Πυροσβεστικού Επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνου και Ανθυγιεινού».
Η γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής του 2018 κατέληξε τελικά σε επτά (7) κατηγορίες κριτηρίων υπαγωγής, οι οποίες αποτελούν, το βασικό πυλώνα της αναμόρφωσης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Μετά από την αρνητική για εμάς εξέλιξη φτάνουμε στο σήμερα και στην τροποποίηση Υ.Α. για την εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής του 2018, η οποία και καλείται στην έκδοση γνωμοδότησης μέχρι 30.06.2020.
Η Ομοσπονδία μας πιστή στην προσπάθεια που καταβάλλει θα καταθέσει ολοκληρωμένη – επικαιροποιημένη μελέτη, η οποία σύντομα θα κοινοποιηθεί παντού, για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, με τη δέουσα επιχειρηματολογία, που αποτελεί και την μοναδική από την πλευρά του συνδικαλιστικού κινήματος στον εργασιακό μας χώρο, πιστοποιώντας για μία ακόμα φορά ότι:
Δεν είμαστε αναλώσιμοι και διερχόμενοι στο χώρο, δεν εκφράζουμε λόγια του αέρα, δεν προσπαθούμε να ιδιοποιηθούμε αγώνες και προσπάθειες κανενός, δεν είμαστε αριβίστες και δημοσιοσχεσίτες! Δίνουμε τον αγώνα μας με πρόταση και ρεαλιστικό πλαίσιο, στο πεδίο που απαιτείται και όχι σε αυτό των εντυπώσεων για μικροσυνδικαλιστικούς λόγους, εκφράζοντας σε τελική ανάλυση τη φωνή της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελλήνων πυροσβεστών!
Τέλος καλούμε όλους και αυτό θα κριθεί δεόντως από τους συναδέλφους, να σταθούν υπεύθυνα απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα αποφεύγοντας τοποθετήσεις που αποπροσανατολίζουν, παραποιούν και εν τέλει διασύρουν τον συνδικαλιστικό μας χώρο.
Λίγη σοβαρότητα επιτέλους δεν βλάπτει!!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

05/06/2020

Αναγνώριση Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας στο Π.Σ.: Η υπεύθυνη και συνεπής προσπάθεια απέναντι στον κενό και επικίνδυνο λόγο.

  Αρ.Πρωτ.:119 Αθήνα, 05.06.2020 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας στο Π.Σ.: Η υπεύθυνη και συνεπής προσπάθεια απέναντι στον κενό και […]
02/06/2020

«Μην αποπροσανατολίζετε τους συναδέλφους – Η επικινδυνότητα του  επαγγέλματος είναι ιερή υπόθεση».

    Αρ.Πρωτ.: 118                                                […]
01/06/2020

Εναρμόνιση καταστατικών διατάξεων Τ.Π.Υ.Π.Σ. με τους τομείς Τ.Π.Α.Σ. & Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Δυνατότητα χορήγησης στην ενέργεια του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ.»

  Αρ. Πρωτ: 116                                                      […]
21/05/2020

Συνταξιοδοτικό καθεστώς καταταχθέντων στο Π.Σ. μετά την 1.1.2011, με ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, καθώς και των μονιμοποιηθέντων πρώην 5ετούς υποχρέωσης Διαδικασία αναγνώρισης των ετών εις το διπλάσιο (μάχιμης πενταετίας κ.λπ.)

 Αρ. Πρωτ.:113 ​​​                                                […]