poeyps

titlos poeyps neo

Αθήνα  16/02/2017

Αρ. Πρωτ.: 300

 

                                                                    ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

ΘΕΜΑ: «ΤΕΑΠΑΣΑ: Αυτοτέλεια, Εφάπαξ βοηθήματα και Δράσεις νέου έτους»

  

Διαβάστε ένα άρθρο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου (Προέδρου Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και ΠΑΝΤΑΖΗ Βασιλείου (Αντιπροέδρου Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.) που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Σύγχρονη Αστυνομία»

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

  μετά από σκληρούς αγώνες του συνδικαλιστικού μας κινήματος, σήμερα βρισκόμαστε εδώ, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του αυτοτελούς Ταμείου μας (ΤΕΑΠΑΣΑ), παρά τα όποια δυσοίωνα σενάρια περί ενοποίησής του στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), πριν τη ψήφιση του ν.4387/2016.

  Στο σημείο αυτό οφείλουμε να πούμε ότι, ήδη με προηγούμενους νόμους μας δόθηκε η δυνατότητα μετατροπής, είτε των Τομέων Προνοίας είτε των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης, σε αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία (ΝΠΙΔ) και ενώ είχαν γίνει ενέργειες από τις Ομοσπονδίες μας, η Κυβέρνηση ανακάλεσε αναδρομικά και αντισυνταγματικά τις όποιες δυνατότητες υπήρχαν, εντάσσοντας τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης (Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου μας) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης που από 1.1.2017 μετονομάζεται σε ΕΤΕΑΕΠ.

  Στο Ταμείο πλέον λειτουργούν ο Κλάδος Προνοίας με τους αντίστοιχους Τομείς που χορηγούν εφάπαξ παροχές και δάνεια στους Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και Πολιτικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου μας και ο Κλάδος Υγείας της τέως Αστυνομίας Πόλεων που παρέχει υγειονομική περίθαλψη συμπληρωματική του Δημοσίου κατά το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων του.

   Κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση (1-1-2016 έως 31-12-2016) και μετά τη ψήφιση του ν.4387/2016, ο οποίος κατήργησε τις διατάξεις του επαχθούς άρθρου 220 του ν.4281/2014, μετά από πρόταση των Ομοσπονδιών Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, ξεπάγωσαν και δόθηκαν τα εφάπαξ βοηθήματα των δικαιούχων που αιτήθηκαν μετά την 30-7-2014 και ήταν σε εκκρεμότητα, έχοντας μηδενικές απώλειες όσοι αποχώρησαν μέχρι την 31-12-2014 και δύο τρόπους υπολογισμού όσοι αποχώρησαν και αποχωρούν από 01-01-2015 και εντεύθεν.

  Συγκεκριμένα, ο Κλάδος Προνοίας του Ταμείου μας έδωσε: α) ΤΠΑΣ (Ελληνική Χωροφυλακή) 687 εφάπαξ – επιστροφές εισφορών, συνολικού ποσού 33.500.000 € περίπου, β) ΤΠΥΑΠ (Αστυνομία Πόλεων) 320 εφάπαξ επιστροφές εισφορών,συνολικού ποσού 7.200.000 € περίπου και γ) ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστική) 181 εφάπαξ – επιστροφές εισφορών, συνολικού ποσού 4.500.000 € περίπου.

  Επίσης, κατά την προηγούμενη χρήση (2016), εγκρίθηκαν και δόθηκαν δάνεια ως εξής: α) ο Τομέας της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΠΑΣ) 2.000.000 €, β) ο Τομέας της τέως Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) 1.500.000 € και γ) ο Τομέας της Πυροσβεστικής (ΤΠΥΠΣ) 2.100.000 €.

  Οι δράσεις του Ταμείου μας, κατά τη νέα οικονομική χρήση (1-1-2017 έως 31-12-2017) είναι οι εξής:

  1. Δάνεια: Το θέμα της διαδικασίας χορήγησης των δανείων θα δρομολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μας και θα χορηγηθούν δάνεια, που εγκρίθηκαν στον αντίστοιχο προϋπολογισμό (2017), με αύξηση, μετά από αίτημα των Ομοσπονδιών μας, του Τομέα της τέως Ελληνικής χωροφυλακής κατά 1.000.000 €, μη δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω, λόγω των δεσμεύσεων που ορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Ειδικότερα τα ποσά ανά Τομέα είναι: α) της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΠΑΣ) 3.000.000 €, β) της τέως Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) 1.500.000 € και γ) της Πυροσβεστικής (ΤΠΥΠΣ) 2.100.000 €.
  2. Επέκταση Κλάδου Υγείας: Θα εξεταστούν οι δυνατότητες εκσυγχρονισμού του εν λόγω Κλάδου, βελτιστοποίησης της λειτουργίας του και αναβάθμισης των παροχών αυτού στους δικαιούχους, έπειτα από την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: α) την ένταξη νέων ασφαλισμένων, β) τη ρύθμιση της νέας μηνιαίας εισφοράς και γ) το επίπεδο των νέων παροχών.
  3. Server: Το Ταμείο μας είναι ήδη σε διαδικασία ολοκλήρωσης τοποθέτησης και λειτουργίας ενιαίου εξυπηρετητή (server) για την υποστήριξη των δράσεων όλων των Τμημάτων και της εν γένει αναβάθμισής του, στο πλαίσιο λειτουργίας των νέων Φορέων Ασφάλισης.
  4. Εφάπαξ: Τα εφάπαξ που προϋπολογίστηκαν και εκτιμούμε ότι θα δοθούν εντός του τρέχοντος έτους είναι:α) ΤΠΑΣ (Ελληνική Χωροφυλακή) 1.500 εφάπαξ – επιστροφές εισφορών, συνολικού ποσού 50.000.000 € περίπου, β) ΤΠΥΑΠ (Αστυνομία Πόλεων) 923 εφάπαξ – επιστροφές εισφορών, συνολικού ποσού 9.500.000 € περίπου και γ) ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστική) 70 εφάπαξ – επιστροφές εισφορών, συνολικού ποσού 2.300.000 € περίπου.
  5. Οργανόγραμμα: Η τροποποίηση του ν.3655/2008 τυγχάνει βραχυπρόθεσμη στόχευση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου μας και μια από τις προτεραιότητες για την τρέχουσα χρονιά, προκειμένου να εναρμονιστή το εναπομείναν διοικητικό σχήμα του Ταμείο, με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν και να λειτουργεί αρμονικά ως ενιαίος αυτοτελής ασφαλιστικός Φορέας.

   Αναφορικά με τον ειδικό λογαριασμό του ν.826/1978, ο οποίος χορηγούσε μέχρι το 2015 βοηθήματα στους αναξιοπαθούντες συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στον Τομέα Επικουρικής της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μας, με απόφασή του πρότεινε προς την εποπτεύουσα αρχή την παραμονή του εν λόγω λογαριασμού στο Κλάδο Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ και συγκεκριμένα στον ΤΠΑΣ, προκειμένου ανεμπόδιστα το Ταμείο μας να συνεχίσει τη χορήγηση των βοηθημάτων σε αστυνομικούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύει η Χώρα μας.

   Το όλο θέμα της νομοθετικής ρύθμισης, δυστυχώς εκκρεμεί εδώ και ένα έτος στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου που εποπτεύει το Ταμείο μας και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις των Ομοσπονδιών των Αστυνομικών δεν υπάρχει κάτι νεότερο…

   Τέλος, ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, τόσο στο ΤΕΑΠΑΣΑ όσο και στα υπόλοιπα Ταμεία που τυγχάνουμε ασφαλισμένοι, είναι αυτό των κρατήσεων σε μηνιαία βάση, προκειμένου να υπάρξει εναρμονισμός και ενιαία αντιμετώπιση, στο πλαίσιο, τόσο των ενιαίων παροχών όσο και της ασφάλισης όλων των υπαλλήλων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. Ευχόμαστε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μια υγιή και παραγωγική θητεία, χωρίς εμπόδια και εκπλήξεις!!!

Τα Μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ,

    ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

       (Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)            (Αντιπρόεδρος Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

16/02/2017

ΤΕΑΠΑΣΑ: Αυτοτέλεια, Εφάπαξ βοηθήματα και Δράσεις νέου έτους.

Αθήνα  16/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 300                                                                       ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                 Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ   ΘΕΜΑ: «ΤΕΑΠΑΣΑ: Αυτοτέλεια, Εφάπαξ βοηθήματα και Δράσεις νέου έτους»    Διαβάστε ένα […]
14/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 22-02-2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

                                                      Αθήνα, 13/02/2017   Αρ.Πρωτ.  299                                                                      ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                             ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ […]
13/02/2017

Πρόσκληση σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα: Πνευμονολογικές Παθήσεις Πυροσβεστών.

  Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 με 13:00 να παρακολουθήσετε την επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Πνευμονολογικές Παθήσεις Πυροσβεστών» που διοργανώνουμε […]
10/02/2017

Αφίσα Ένστολης Πανελλαδικής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας στην Αθήνα 22/02/2017.