Ενημέρωση για την καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων 2016 – 2017

Απάντηση των Ομοσπονδιών στην ολιγωρία των Κυβερνώντων
18/10/2017
Να καταργηθεί άμεσα ο νόμος για τις συντάξεις χηρείας
25/10/2017

Ενημέρωση για την καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων 2016 – 2017

Αρ.Πρωτ. 536                                                                          Αθήνα, 19/10/2017                                                                                                  

                                                                            

                                                                              ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                          Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων 2016 – 2017».

 

Συνάδελφοι,

σε συνέχεια του πρόσφατου εγγράφου μας προς την ηγεσία του Π.Σ. σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων εκτός έδρας του πυροσβεστικού προσωπικού ετών 2016 και 2017 και μετά από ενημέρωσή μας για τον τρόπο καταβολής τους αλλά και την εξέλιξη της αποπληρωμής τους, γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Η εξόφληση τους γίνεται μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται με μέριμνα της ΓΔΟΕΣ/ΔΕΕΠΔ του Υπουργείου, εφόσον έχουν αποσταλεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Α.Π.Σ. Οι πληρωμές είναι ομαδικές ανά μήνα και ανά ΠΕ.ΠΥ.Δ.

Από τα στοιχεία που αποστέλλει σε μηνιαία βάση η ΓΔΟΕΣ/ΔΕΕΠ προκύπτει ότι τον μήνα Οκτώβριο 2017 (13-15 Οκτωβρίου ανάλογα με τον προγραμματισμό της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών), εξοφλήθηκαν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό:

  • Εκτός έδρας για πυρκαγιές – περιπολίες, έτους 2016:

69 εντάλματα συνολικού ύψους  484.199,02 ευρώ

  • Εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας έτους 2016:

31 εντάλματα συνολικού ύψους 13.565,19 ευρώ.

  • Εκτός έδρας για πυρκαγιές – περιπολίες μηνός Απριλίου 2017:

26 εντάλματα, συνολικού ύψους 29.636,92 ευρώ

Εκκρεμούν στη ΓΔΟΕΣ/ΔΕΕΠΔ απλήρωτα δικαιολογητικά εκτός έδρας για πυρκαγιές – περιπολίες έτους 2016, συνολικού ποσού 300.000,00 ευρώ. Σε αυτό το σημείο επικεντρώνονται και οι δικές μας προσπάθειες, μέσω των συνεχών επαφών που έχουμε, ώστε να αποπληρωθούν άμεσα οι οφειλές του 2016, αν και οφείλεται καθαρά από τον προγραμματισμό της παραπάνω Υπηρεσίας. Επίσης έχουν αποσταλεί στην παραπάνω Διεύθυνση του Υπουργείου τα δικαιολογητικά εκτός έδρας πυρκαγιών, μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου έτους 2017.

Για το θέμα, της άγνοιας των συναδέλφων για το χρονικό διάστημα που αφορά το ποσό που πιστώθηκε στον λογαριασμό τους και την δημιουργία εύλογων ερωτημάτων και αναταραχής ανάμεσα στους συναδέλφους, για το ύψος των ποσών και προκειμένου να έχετε αναλυτική ενημέρωση, για όσες εξοφλήσεις πραγματοποιούνται, αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο www.gsis.gr πραγματοποιώντας τα εξής βήματα :

1) Στο πινακίδιο Δράσεις – Μισθοδοσία ΥΠΟΙΚ 3) Στο εικονίδιο  Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Μισθωτού 4) Είσοδος στην  Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου 5) Είσοδος στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών 6) Προβολή στο έτος και τον μήνα που θέλουμε να ελέγξουμε, όπου εμφανίζονται εκτός από το αναλυτικό Μηνιαίο Εκκαθαριστικό και οποιαδήποτε χρηματικά εντάλματα έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό σας από εκτός έδρας  ή  άλλες υπηρεσίες.

Οι προσπάθειές μας για την πίστωση του υπόλοιπου ποσού στους λογαριασμούς των συναδέλφων το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι συνεχείς και θέλουμε να πιστεύουμε και αποτελεσματικές, ώστε κανένας πυροσβέστης να μην χάσει τα δεδουλευμένα του.

Προσοχή! στην παραπάνω εφαρμογή, τα ποσά και η αιτιολογία, φαίνονται μετά την πίστωση στους λογαριασμούς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email