poeyps

 

Αρ. Πρωτ. : 134                                                                                Αθήνα, 22.12.2021

 

                                                                    ΠΡΟΣ:     Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                                  Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη                                                                                          

                                                            ΚΟΙΝ:  1. Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης

& Πολιτικής Προστασίας

κ. Ευάγγελο Τουρνά

  1. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

ΘΕΜΑ : «Θέματα Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και

                Επιμόρφωσης».

 

Μετά την πρόσφατη αποφοίτηση από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Ανθυποπυραγών σειράς έτους 2021 διαπιστώθηκαν σειρά προβλημάτων τα οποία απαιτούν άμεσης επίλυσης. Ειδικότερα :

  1. Κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 97 § 1 του Ν. 4662/2020 οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων προέρχονται από αποφοίτους των παραγωγικών σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από απόφοιτους της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση ουδεμία διάκριση κάνει μεταξύ των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος και των αποφοίτων της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, πολύ δε περισσότερο ουδεμία αμφιβολία ή επιφύλαξη αφήνει περί της ισοτιμίας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος όποια και αν είναι η προέλευση τους.

Παρά ταύτα το τελευταίο διάστημα, σε διάφορα έγγραφα και διαταγές του Σώματος (όπως ενδεικτικά η με Αρ. Πρωτ. 77276 οικ. Φ.109.5/20.12.2021 Διαταγή με θέμα «Συντμήσεις για κατηγορίες και ειδικότητες προσωπικού Π.Σ.») με την αναγραφή του τρόπου προέλευσης τους (ως να είναι κάτι που να προκαλεί  διαφοροποίηση), για χρήση αυτών σε όλες τις εφαρμογές αλλά και στην αλληλογραφία του Π.Σ., επιχειρείται η έναντι των λοιπών Αξιωματικών διάκριση και ως εκ του λόγου αυτού επί της ουσίας υποβάθμιση των Αξιωματικών που προέρχονται από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης. Εκτιμούμε ότι δεν υφίσταται πρόθεση επ’ αυτού, πλην όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

Οι Αξιωματικοί του Σώματος ανεξαρτήτως του τρόπου προέλευσης τους είναι ισότιμοι μεταξύ τους και κάθε διατάραξη, άμεση ή έμμεση, της ισοτιμίας τους παραβιάζει το νόμο και την συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης με αποτέλεσμα τη διατάραξη του ομαλού υπηρεσιακού κλίματος και της πειθαρχίας που απαιτεί η επιχειρησιακή μας δράση. Για εμάς δεν υπάρχουν Αξιωματικοί και πυροσβέστες  πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και ουδείς είναι υποδεέστερος του άλλου.

Για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση έγγραφη ανάκληση της πιο πάνω διαταγής που συνεπάγεται την εισαγωγή διάκρισης Αξιωματικών με βάση την προέλευση τους, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο νόμο.

  1. Περαιτέρω έχει διαπιστωθεί η παρακάτω αντιφατικότητα στο Ν. 4662/2020 αναφορικά με το θέμα της αρχαιότητας και του προβαδίσματος των Αξιωματικών του Σώματος.

Ειδικότερα στο άρθρο 93 § 3 ορίζεται ότι οι ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί, Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες έχουν μεταξύ τους, ανάλογα με την αρχαιότητά τους και την κατηγορία στην οποία ανήκουν, την ιδιότητα του αρχαιότερου ή του νεότερου και εάν αυτοί συνδέονται με σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξάρτησης, η αρχαιότητα έχει την ίδια ισχύ που έχει και η διαφορά του βαθμού.

Στο άρθρο 94 § 1 ορίζεται ότι η αρχαιότητα κάθε βαθμού των Αξιωματικών, Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων σε κάθε βαθμό, προσδιορίζεται από τον χρόνο κτήσης του βαθμού. Ως ημερομηνία κτήσης αυτού λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της πράξης ονομασίας ή προαγωγής στον βαθμό ή επί αναδρομικής προαγωγής, η καθοριζόμενη στην πράξη αυτή ημερομηνία. Στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιόβαθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθμού. Όμως στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου (περιπτ. γ) ορίζεται ότι ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσης του βαθμού οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων, που προέρχονται από παραγωγική σχολή, είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

Η παραπάνω εξαίρεση από την κανόνα και το κριτήριο αρχαιότητας που σχετίζεται με τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στερείται οποιασδήποτε λογικής, δεδομένου ότι η Υπηρεσία με την πάροδο του χρόνου θα βρεθεί μπροστά στο άτοπο της διαρκούς μεταβολής της αρχαιότητας μεταξύ των Αξιωματικών του Σώματος πράγμα που θα δημιουργήσει τριβές μεταξύ στελεχών του Σώματος.

Επισημαίνεται ότι στις σχετικές διατάξεις περί αρχαιότητας των Ε.Δ και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ακολουθείται απαρέγκλιτα ο συνάδων με τη λογική κανόνας ότι η αρχαιότητα των αξιωματικών, γενικών και ειδικών καθηκόντων, σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού και ως τέτοια λογίζεται η χρονολογία υπογραφής του σχετικού προεδρικού διατάγματος, εκτός των αποφοιτησάντων από τις οικείες Σχολές για τους οποίους ως χρονολογία κτήσεως του βαθμού λογίζεται η ημερομηνία ορκωμοσίας τους και ότι η εξαίρεση από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού περιορίζεται αποκλειστικά στο ότι οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους ειδικών καθηκόντων και ότι οι εν ενεργεία αξιωματικοί είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους που ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενεργό υπηρεσία.

Συνεπώς για την αποφυγή διατάραξης της αρχαιότητας μεταξύ των υπαλλήλων και την εναρμόνιση της νομοθεσίας επί του θέματος με αυτή που ισχύει για τις Ε.Δ και τα λοιπά Σώματα  Ασφαλείας θεωρούμε επιβεβλημένη την σύμφωνα με τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 94 του Ν. 4662/2020 και την καθιέρωση του κανόνα της χρονολογίας κτήσεως του βαθμού ως κριτήριο για το σύνολο των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων του Σώματος.

Παρακαλούμε για τις άμεσες επί του θέματος ενέργειες σας και την ενημέρωση μας επ’ αυτών.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22/12/2021

Θέματα Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

  Αρ. Πρωτ. : 134                                                                                Αθήνα, 22.12.2021                                                                       ΠΡΟΣ:     Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                                                   Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη                                                                                                                                                       ΚΟΙΝ:  1. Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & […]
23/11/2021

Απαιτούμενες διευκρινίσεις σε έγγραφο σας.

     Αρ.Πρωτ.:121                                                                                                        Αθήνα, 22.11.2021                                                                                       ΠΡΟΣ:   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος             Αντιστράτηγο κ. Κολοκούρη Στέφανο                                                                                     ΚΟΙΝ: 1. Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και […]
13/11/2021

Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών – Κατάθεση Στεφάνου.

  Αρ.Πρωτ. 116                                                                        Αθήνα, 12.11.2021                                                                                                                                                                                                                                  ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                     ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων […]
07/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 05.11.2021 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ. .

Αρ.Πρωτ.115                                                    […]