poeyps

titlos poeyps

Αρ. Πρωτ.:      155                                         Αθήνα  30/04/2013                                                         

                                                               ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.        

                                 

               Θέμα: « Συνάντηση του προεδρείου της ΠΟΕΥΠΣ με Γ.Γ. Πολιτικής

                           Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη »

                          

                           Μετά από πρόσκληση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκε στις 26-04-2013 συνάντηση εργασίας του ιδίου με το  προεδρείο της Ομοσπονδίας με σκοπό την ενημέρωση του συνδικαλιστικού μας οργάνου από τον καθ’ ύλην αρμόδιο για τα εργασιακά μας θέματα υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπως επίσης και την ανταλλαγή θέσεων και απόψεων για όλα τα τρέχοντα ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν άμεσες λύσεις, αφού η εξέλιξή τους θα  καθορίσει και θα επηρεάσει άμεσα την λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος τα επόμενα δύσκολα χρόνια που ακολουθούν.

                          Το μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί την χρονική αυτή στιγμή το σύνολο των συναδέλφων είναι η εξέλιξη στο θέμα των επερχόμενων νέων μισθολογικών μειώσεων μέσω της κατάργησης των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών μας, αλλά και η πορεία της δικής μας πρότασης στο θέμα αυτό. Η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι το θέμα αυτό έχει συζητηθεί δύο φορές σε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με την ηγεσία του Υπουργείου να τοποθετείται θετικά στην πρόταση που έχει καταθέσει το συνδικαλιστικό μας όργανο. Το μεγάλο αυτό ζήτημα, όπως μας διαβεβαίωσε ο κ. Γεωργιάδης, θα αποτελέσει το μοναδικό θέμα συζήτησης σε επόμενη συνάντησή μας στο άμεσο χρονικό διάστημα εξαιτίας της κρισιμότητάς του αλλά και της μετέπειτα εξέλιξής του σε οικονομοτεχνικό επίπεδο.

                          Όσον αφορά το άλλο μεγάλο ζήτημα της αναδιοργάνωσης του Π.Σ., έχουν επέλθει ήδη σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο νόμου που είχε φέρει προς διαβούλευση το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με τις δικές μας καθοριστικές και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, με την προσπάθεια βελτίωσης του να είναι αδιάκοπη έως το τελικό στάδιο της οριστικής διαμόρφωσης του σχετικού νομοσχεδίου. Σημαντικό στοιχείο βεβαίως αποτελεί και η θετική διάθεση, όπως αυτή εκφράστηκε από τον κ. Γενικό Γραμματέα, για διαμόρφωση κοινών θέσεων που θα νομοθετηθούν με το παραπάνω νομοσχέδιο.

                         Οι βελτιώσεις αυτές αφορούν την αποσαφήνιση του όρου ιδιαίτερο σώμα που αφορά τον χαρακτήρα του Π.Σ., αφού όπως προστίθεται στο σχετικό άρθρο ο όρος αυτός καθορίζεται από την αποστολή του Π.Σ. και δεν  το καθιστά Σώμα καταστολής διατηρώντας ακέραια την αυτονομία του.

                              Επίσης για την Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου του Π.Σ. (ΔΕΕΠΣ) και την επάνδρωσή της, ξεκαθαρίζεται ότι αυτή θα στελεχωθεί από ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, με συγκεκριμένα καθήκοντα και αυξημένες αρμοδιότητες επί των διαπιστώσεων διάπραξης ποινικών αδικημάτων από πυροσβεστικούς υπαλλήλους, αυτών δηλαδή των οποίων οι υποθέσεις έχουν καταλήξει στην ακροαματική διαδικασία και έχουν κριθεί οριστικά.  Επιπλέον, προστίθεται διάταξη για την άμεση αποκατάσταση των τέκνων των θανόντων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, όπως επίσης προωθείται κανονισμός Υγιεινής και Ασφάλειας, στο πυροσβεστικό προσωπικό κατ’ εφαρμογή της σχετικής υφιστάμενης νομοθεσίας. Όσον αφορά το προσωπικό του Π.Σ., ο κ. Γεωργιάδης τάχτηκε για μια ακόμα φορά υπέρ της ομογενοποίησης του, με τα  θέματα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης να παραμένουν σε εκκρεμότητα, λόγω των οικονομικών κυρίως δυσχερειών που υπάρχουν την στιγμή αυτή, ενώ το Υπουργείο καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την πρόσληψη των 725 νέων πυροσβεστών με το θέμα να άπτεται κυρίως στην εξεύρεση των κονδυλίων εισαγωγής τους στις πυροσβεστικές σχολές. Επίσης απαλείφτηκε η πρόβλεψη που υπήρχε για ίδρυση δημοτικών πυροσβεστικών σταθμών σε περιοχές που δεν υφίσταται επαγγελματική υπηρεσία ή κλιμάκιο του Π.Σ.

                              Για το θέμα της βιωσιμότητας των Ταμείων, υπάρχει πρόβλεψη η οποία και προστίθεται σε σχετικό άρθρο στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο, ενίσχυσης τους με θεσμοθέτηση κοινωνικού πόρου μέσω κάποιων διοικητικών διαδικασιών αλλά και συναλλαγών των ιδιωτών με τις Υπηρεσίες μας. Ο κ. Γεωργιάδης μας διαβεβαίωσε ότι όταν το συγκεκριμένο θέμα έλθει για συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, θα κληθεί για κατάθεση προτάσεων και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας μας.

                             Σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα καταγράφονται πλέον καθημερινά και τις συνθήκες να διαμορφώνονται με νέους όρους, η Ομοσπονδία με τις θέσεις και τις προτάσεις που καταθέτει παντού, δίνει καθημερινά τον αγώνα προάσπισης των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Αποτελεί σε όλους πλέον κοινή διαπίστωση, ότι χωρίς σοβαρή τεκμηρίωση και εμπεριστατωμένες θέσεις και προτάσεις, που δεν θα κινούνται στα όρια του ανέφικτου, δεν μπορεί κανείς να καταστεί σοβαρός συνομιλητής απέναντι σε αυτούς που διαμορφώνουν τους νέους αυτούς όρους και τις συνθήκες, στην υπό νέα εποχή που ήδη διανύουμε. Ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο θεωρούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο και γι’αυτό εργαζόμαστε καθημερινά.                             

 

Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

30/04/2013

Συνάντηση του προεδρείου της ΠΟΕΥΠΣ με Γ.Γ. Π. Π. κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη

Αρ. Πρωτ.:      155                                         Αθήνα […]
30/04/2013

Μήνυμα ΠΟΕΥΠΣ για την εργατική πρωτομαγιά.

           Αρ. Πρωτ.:     154                                 […]
26/04/2013

ΕΥΠΣ Δυτ. Ελλάδας: Αποτελέσματα Ενημ. Εσπερίδας για το Ασφαλιστικό.

  ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π Α Τ Ρ Α 2 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 95 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 120 […]
25/04/2013

Συνάντηση ΠΟΕΥΠΣ με Ομοσπονδία από Μεγ. Βρετανία

                                                                                     Αθήνα 25/04/2013                                                                          ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις –                                                                                      Μέλη ΠΟΕΥΠΣ                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Την Τρίτη […]