poeyps

Αρ.Πρωτ. : 97

Αθήνα, 09.10.2022

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Θέμα: «Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για προβλήματα του κλάδου μας και το επικείμενο «μίνι» Ασφαλιστικό».

Συνάδελφοι,
μετά από αίτημά μας, κλιμάκιο του Προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., αποτελούμενο από τον Μαρίνο Αντώνιο, Φραγκιαδάκη Απόλλωνα, Ανδρεόπουλο Παναγιώτη, μεταξύ των οποίων και ο Υπεύθυνος Οικονομικών και Ασφαλιστικών θεμάτων αυτής Κωνσταντίνος Ζαγγογιάννης, την Παρασκευή 07.10.2022 συναντήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη και την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κα. Παυλίνα Kαρασιώτου, προκειμένου να συζητήσουμε εκκρεμή ζητήματα του Κλάδου μας και να δοθούν λύσεις. Σταχυολογώντας τα σημαντικότερα προβλήματα που αυτή την στιγμή απασχολούν και επηρρεάζουν άμεσα και έμμεσα τους Πυροσβέστες, στην συνάντηση μας αναδειχτήκαν και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Κατ’ αρχήν τον ευχαριστήσαμε για την υλοποίηση των αιτημάτων που περιλαμβάνονται στις επικείμενες ρυθμίσεις του υπό κατάθεση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που έχουν ανακοινωθεί, τα οποία είχαμε αναδείξει το τελευταίο διάστημα και ειδικότερα για τα εξής:
α) Την διεύρυνσης των δικαιούχων του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007 (μάχιμης πενταετία) στους Ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ (μετά την 1-1-2011 & πρώην πενταετείς), Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Σ.Α.Υ..
β) Την κατάργησης της ειδικής εισφοράς 1% Υπέρ Τ.Π.Δ.Υ από 1-1-2023. Ταυτόχρονα, σημειώσαμε ξανά ότι, η μη προσμέτρηση της καταβληθείσας εισφοράς 1% Υπέρ Τ.Π.Δ.Υ από 1-1-2014 μέχρι σήμερα, στερείται νομικής υπόστασης και εξουσιοδότησης εκ του Ν.3986/2011 και είναι αντίθετη με το άρθρο 35 του Ν.4387/2016 και το διανεμητικό σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης που ισχύει στο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας από 1-1-2014, επισημαίνοντας τις δικαστικές διεκδικήσεις τις οποίες έχουμε εγείρει και βρίσκονται σε εξέλιξη.
2. Διόρθωση στρέβλωσης στο συνταξιοδοτικό των Πυροσβεστών με Ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ (μετά την 1-1-2011), Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Σ.Α.Υ., για χορήγηση σύνταξης με την κατάληψη του ορίου ηλικίας ή την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους από την Υπηρεσία κλπ
Αναδείχτηκε λεπτομερώς το ζήτημα και το γεγονός ότι οι πυροσβεστικοί Υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής, πέραν του ότι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σύνταξη όταν αποστρατευτούν με ευθύνη της Υπηρεσίας, έχουν άνιση αντιμέτωπη με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, επειδή το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα που ισχύει γι’ αυτούς, βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία και ασυνέπεια με την υπηρεσιακή τους κατάσταση και τον Ν.4662/2020 (ύπαρξη στρέβλωσης).
Υποβλήθηκε δε αίτημα για διόρθωση στρέβλωσης με ενιαία λύση για όλους (παλιούς και νέους ασφαλισμένους και ανεξάρτητα σε ποιο Ταμείο κύριας ασφάλισης ανήκουν), με την σύνταξη τροπολογίας στο υπό κατάθεση ασφαλιστικό ως εξής:
α) Ζητήθηκε κατ’ αρχή να εξεταστεί η δυνατότητα για υπαγωγή και των περιπτώσεων αυτών στο καθεστώς των Στρατιωτικών Συντάξεων του Δημοσίου (ΠΔ169/2007 και του Ν.3865/2010), όπως πράττει το Υπουργείο και με την μάχιμη πενταετία με την υπαγωγή των υπαλλήλων αυτών στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3865/2010.
β) Εναλλακτικά προτάθηκε η εξέταση της δυνατότητας δικαίωσης σύνταξης αυτών, μόνο σε περιπτώσεις μη εκούσιας αποστρατείας τους (Αυτεπάγγελτης αποστρατείας, κατάληψη ορίου ηλικίας, λόγοι υγείας κλπ), καθώς .
Τέλος, συζητήθηκε η προοπτική για υπαγωγή και αυτής της κατηγορίας υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα και στο Τμήμα στρατιωτικών συντάξεων (Πρώην Γ.Λ.Κ. με πανελλαδική αρμοδιότητα) και όχι στα επιμέρους Ασφαλιστικά Υποκαταστήματα (ΙΚΑ κλπ), όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Μία τέτοια εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα την ομογενοποιημένη των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διαδικασιών (αναγνωρίσεων, συντάξεων κλπ) για όλες τις κατηγορίες ενστόλων.
3. Αναδείχτηκε το ζήτημα της κατάργησης και της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας του άρθρου 38 του Ν.3986/2011.
Συζητήθηκαν οι προοπτικές κατάργησης της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας, καθώς α) είναι η μεγαλύτερη όλων των εισφορών που καταβάλλουμε β) παρέλκει πλέον ο προσωρινός της χαρακτήρας και γ) επιτελέσθηκε ο σκοπός για τον για τον οποίο θεσπίστηκε, καθώς η Ελλάδα εξήλθε της επιτήρησης και το έτος 2022 κινείται σε τροχιά ανάπτυξης με αύξηση του ΑΕΠ κατά 6% (Οίκος Wood), το οποίο διανέμεται μόνο στον Ιδιωτικό Τομέα (Αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων, μείωση ανεργίας κλπ), ενώ η εισφορά συνεχίζει να επιβαρύνει τους Υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα στον οποίο δεν έχει επέλθει ουδεμία αύξηση μισθών και ουδεμία ανταπόδοση εξ αυτής.
Ο Υπουργός κατέγραψε τους προβληματισμούς μας, λέγοντάς μας ότι το ζήτημα αυτό απαιτεί μια ευρύτερη προσέγγιση πέραν του Υπουργείου Εργασίας, καθώς εμπλέκεται και το Υπουργείο Οικονομικών και γενικά αποτελεί θέμα της Κυβερνητικής Πολιτικής.
4. Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα των ανενεργών Συμβουλευτικών Επιτροπών του Ε-ΕΦΚΑ (άρθρο 58 του Ν.4387/2016) και ειδικότερα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, με αξιολόγηση εκ νέου του ρόλου τους στο νέο ασφαλιστικό τοπίο που επιδιώκει το Υπουργείο.
Για όλα τα ανωτέρω, καταθέσαμε αναλυτικό τεκμηριωμένο υπόμνημα πέντε (5) σελίδων και ο κ. Υπουργός, δεσμεύτηκε να εξετάσει όλα τα θέματα που του θέσαμε. Με την σειρά μας, τον ευχαριστούμε για την διάθεση που επέδειξε να αφουγκραστεί τα ζητήματα που απασχολούν τους Πυροσβέστες, αφού ήδη έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται και προσπαθεί να βρει λύση στα προβλήματα που υπάρχουν και αφορούν τις αρμοδιότητές του.
Η Ομοσπονδία μας προασπίζοντας τα συμφέροντα των συναδέλφων, κινείται ταχύτατα, αναδεικνύει τα προβλήματα που υπάρχουν προκειμένου να βρεθούν λύσεις και καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12/10/2022

Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για προβλήματα του κλάδου μας και το επικείμενο «μίνι» Ασφαλιστικό»..

Αρ.Πρωτ. : 97 Αθήνα, 09.10.2022 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Θέμα: «Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για προβλήματα του κλάδου μας και το […]
17/09/2022

Εισαγωγή και φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών με επιβράβευση της εμπειρίας των συναδέλφων.

  Αρ.Πρωτ.87 Αθήνα, 16.09.2022        ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                            Αντιστράτηγο κ. […]
13/09/2022

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην 86η Δ.Ε.Θ. – Συνεχίζουμε τον Αγώνα μας…

    Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022 Αρ. Πρωτ.:  201-1-50ζ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία από το Λευκό Πύργο έως το Υφυπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, πραγματοποίησαν […]
02/09/2022

Υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1977/91, όσων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων χάνουν την ζωή τους σε ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ.

Αρ. Πρωτ.: 78 Αθήνα, 02.09.2022 ΠΡΟΣ Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο ΚΟΙΝ 1) Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη 2) Υφυπουργό […]