Θέματα – Προσωπικού

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ.249                                                                Αθήνα, 27/12/2016

 

 

                                                       ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                      Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Καπέλιο

                                                        ΚΟΙΝ:     Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

 

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Μεταθέσεων: Απαιτείται διαφάνεια, επιβάλλεται ενημέρωση! Αφορά τη ζωή και το μέλλον μας!»

 

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

έντονη και έκδηλη είναι πλέον η ανησυχία μας για τις εξελίξεις αναφορικά με την προώθηση του νέου σχεδίου Π.Δ. της επιτροπής του Α.Π.Σ. για την αναμόρφωση – τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων.

Αποτελούσε και σαφώς αποτελεί πάγιο αίτημά μας η ανάγκη τροποποίησης του υφιστάμενου πλαισίου, που για εμάς χαρακτηρίζεται ως μεγάλη θεσμική κατάκτηση για τον Έλληνα πυροσβέστη, όταν αναλογιστούμε το καθεστώς αυτό έως το 1996, γι’ αυτό και οι επιχειρούμενες αλλαγές  θα πρέπει να διορθώνουν τις στρεβλώσεις που έχουν μετέπειτα δημιουργηθεί, χωρίς σε καμία περίπτωση να ανατρέπουν δεδομένα, που λειτούργησαν ευεργετικά, έως σήμερα.

Το αναφέρουμε αυτό καθώς στο σχέδιο που προκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Α.Π.Σ., όπως και στο παρελθόν, διακρίνεται ξεκάθαρα η προσπάθεια κάλυψης των κενών σε προσωπικό, του βασικότερου ζητήματος λειτουργίας του Π.Σ., με τον τρόπο των μεταθέσεων, των μετακινήσεων και των αποσπάσεων και όχι με ορθολογικό τρόπο, όπως χρόνια τώρα προτείνουμε.

Θεωρούμε μέγιστη ανικανότητα των εκάστοτε φυσικών ηγεσιών του Π.Σ., τα αποτελέσματα της οποίας αποτελούν καθημερινές διαπιστώσεις, το γεγονός ότι ως σήμερα δεν έχει προχωρήσει πρώτιστα η αναδιοργάνωση της οργανικής δύναμης του Π.Σ. στην βάση των πραγματικών αναγκών που γνωρίζουμε καλά πλέον και μετέπειτα η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου κανονισμού μεταθέσεων που θα λαμβάνει υπ’ όψην του σύγχρονα δεδομένα, τις ανάγκες των υπαλλήλων αλλά βεβαίως και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αντί αυτών ρέπουμε εκ νέου στις καθιερωμένες λύσεις των μετακινήσεων, των μεταθέσεων και της διάλυσης κάθε οικογενειακού και οικονομικού προγραμματισμού, σε τέτοιες εποχές μάλιστα, για να καλυφθούν οι χρόνιες αδυναμίες που γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες με την ανάληψη επιπλέον υποχρεώσεων όπως η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό άλλων Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα αλλά και η παροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης των δεκατεσσάρων (14) παραχωρηθέντων αεροδρομίων της χώρας.

Όλα αυτά αναρωτιόμαστε στην βάση ποιού ακριβώς προγραμματισμού; Πώς το Π.Σ. θα μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες σε προσωπικό χωρίς να χρειαστεί να προβείτε σε ξεκάθαρες αυθαιρεσίες και ενέργειες που θα παραπέμπουν σε άλλες εποχές;

Σε μία εποχή που διαλύεται ο κοινωνικός ιστός της πατρίδας και διασαλεύεται το αγαθό της οικογενειακής ηρεμίας θα μας βρείτε κάθετα αντίθετους σε κάθε τέτοιο φαινόμενο διάλυσης.

Πέραν των παραπάνω πληροφορούμαστε ότι το προτεινόμενο κοινοποιηθέν σχέδιο του νέου κανονισμού, στάλθηκε στο ΣτΕ και επεστράφη για διορθώσεις αλλά και παρατηρήσεις που δεν τέθηκαν σε γνώση μας.

Το χειρότερο όμως είναι ότι επεστράφη εν κρυπτώ με νέες προσθήκες από το Α.Π.Σ. χωρίς να γνωρίζουμε ποιες ακριβώς, στην γνωστή κατεύθυνση της προσπάθειας νομιμοποίησης των αυθαιρεσιών που επιβάλλει το νέο σχέδιο με συνεχείς μεταθέσεις και μετακινήσεις, γεγονός απαράδεκτο και πρωτόγνωρο το οποίο καταγγέλλουμε προς πάσα κατεύθυνση.

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

ο κανονισμός μεταθέσεων αφορά όλο το πυροσβεστικό προσωπικό και τις οικογένειες όλων μας και όχι μόνο την εκάστοτε ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Σώματος, που εκ του ρόλου τους κρίνονται ως αναλώσιμοι στον επίλογο της πορείας τους στην ιεραρχία του. Εκ τούτου λοιπόν ζητάμε την άμεση λεπτομερή ενημέρωσή μας για την πορεία του θεμελιώδους για εμάς αυτού ζητήματος, που αφορά το οικογενειακό και εργασιακό μας μέλλον.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27/12/2016

Κανονισμός Μεταθέσεων: Απαιτείται διαφάνεια, επιβάλλεται ενημέρωση! Αφορά τη ζωή και το μέλλον μας.

Αρ.Πρωτ.249                                                                Αθήνα, 27/12/2016                                                            ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                       Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Καπέλιο                                                         ΚΟΙΝ:     Πρωτοβάθμιες Ενώσεις   ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Μεταθέσεων: Απαιτείται διαφάνεια, επιβάλλεται […]
22/12/2016

Βαθμολόγιο Τώρα!

Αρ. Πρωτ: 248                                              Αθήνα, 22/12/2016                                                       ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Καπέλιο                                                   ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις       ΘΕΜΑ: «  […]
20/12/2016

Τροποποίηση Κανονισμού Μεταθέσεων.

Αρ.Πρωτ.247                                                          Αθήνα, 20/12/2016                                                                  ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                          Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Καπέλιο                                                                     ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Κανονισμού Μεταθέσεων»   Κύριε Αρχηγέ,       σύμφωνα με […]
07/10/2016

Αναμόρφωση – Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων. Υποβολή προτάσεων.

Αρ.Πρωτ.186                                                                        Αθήνα, 6/10/2016                                                                      Προς: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                              Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση – Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων». Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε την πρόταση του […]