Θέματα – Προσωπικού

Διαβάστε την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για τον νέο Κανονισμό Μεταθέσεων, μια πρόταση ολοκληρωμένη και δίκαιη,  που έχει κατατεθεί  απο το έτος 2010 και λαμβάνει υπ’όψην όλα τα δεδομένα αλλά και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια στην πλειοψηφία των συναδέλφων απο την εφαρμογή του υφιστάμενου Κανονισμού
12/06/2012

Πρόταση της Ομοσπονδίας μας για τον νέο Κανονισμό Μεταθέσεων

Διαβάστε την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για τον νέο Κανονισμό Μεταθέσεων, μια πρόταση ολοκληρωμένη και δίκαιη,  που έχει κατατεθεί  απο το έτος 2010 και λαμβάνει υπ’όψην […]
30/05/2012

Π.Δ. 281 / 27-7-1993 (ΦΕΚ 122 Α΄) Προϋποθέσεις χορήγησης στο αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό των εξόδων υπεράσπισής του ενώπιον των δικαστηρίων για ενέργειές του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του

Διαβάστε το Π.Δ. 281 / 27-7-1993 (ΦΕΚ 122 Α΄) Σχετικά με προϋποθέσεις χορήγησης στο αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό των εξόδων υπεράσπισής του ενώπιον των δικαστηρίων για ενέργειές […]
29/05/2012

170/1996 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε τον Κανονισμό μεταθέσεων του Π.Σ.
29/05/2012

Ν.3850-2012 περί “Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων”

Νόμος 3850-2012 περί  “Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων” Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων