Θέματα – Προσωπικού

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Του 20ου Έκτακτου Συνεδρίου της ΠΟΕΥΠΣ

——————————————————————————————–

Το Έκτακτο Συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ που συνήλθε στην Αθήνα σήμερα 11.01.17,

 

αφού διαπίστωσε ότι:

 

α) H φυσική και πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εντελώς αντιδημοκρατικά και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε διάλογος ή δημόσια διαβούλευση, μεθοδεύει, με αφορμή τη στελέχωση των 12 Περιφερειακών Αεροδρομίων από το Πυροσβεστικό Σώμα, αιφνιδιαστικές και χωρίς προκαθορισμένα κριτήρια μετακινήσεις δεκάδων υπαλλήλων του Π.Σ. προς αυτά.

β) Επιδιώκεται αυταρχικά και χωρίς διάλογο η τροποποίηση ή/και παράκαμψη του Κανονισμού Μεταθέσεων προκειμένου, στο όνομα της «συνεπούς» και «ταχείας» εκπλήρωσης των συμβατικών μνημονιακών δεσμεύσεων που απορρέουν από την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας των 12 Περιφερειακών Αεροδρομίων, να εξυπηρετηθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα των «επενδυτών» και συγκεκριμένα της Κοινοπραξίας «FRAPORT-SLENTEL”, με την επιπλέον «παροχή» υπηρεσιών πυρασφάλειας προς αυτούς, στη συνέχεια και άλλων προς αυτούς παροχών (απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη, όρια σε χρήση ρεύματος – νερού από κρατικούς φορείς κλπ).

γ) Τα παραπάνω επιφέρουν ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος δεδομένου ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώματά τους για ασφαλές και σταθερό υπηρεσιακό καθεστώς, χωρίς τον κίνδυνο για αυθαίρετες και χωρίς κριτήρια μετακινήσεις ανά την Ελλάδα και τη μετατροπή τους σε υπαλλήλους ιδιωτών, αφού οι υπάλληλοι αυτοί θα στελεχώνουν αποκλειστικά και μόνο τα μεταβιβασθέντα Περιφερειακά Αεροδρόμια, χωρίς καμιά παροχή υπηρεσίας προστασίας των πολιτών από κινδύνους πυρκαγιάς και φυσικών καταστροφών στην υπόλοιπη περιοχή εγκατάστασης τους. Έτσι από την προσεχή αντιπυρική περίοδο θα λείψουν 338 πυροσβέστες που θα μετακινηθούν για τα  αεροδρόμια και άλλοι 400 περίπου για τις εθνικές οδούς με αποτέλεσμα να υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρός        κίνδυνος  για    την πυρασφάλεια της χώρας και την ασφάλεια του Ελληνικού λαού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Διατυπώνει την κατηγορηματική άρνηση των υπαλλήλων του Π. Σ. στις παραπάνω αντιδημοκρατικές και αυταρχικές μεθοδεύσεις.

  1. Καταγγέλλει ως μνημείο αντιδημοκρατικής και δεσποτικής συμπεριφοράς την άρνηση της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του Π.Σ. για έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση σε μείζονος σημασίας υπηρεσιακά θέματα που έχουν αντίκτυπο στην υπηρεσιακή και οικογενειακή-κοινωνική ζωή των υπαλλήλων του Π.Σ.
  1. Καταγγέλλει την προώθηση για επεξεργασία Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων χωρίς καμιά προηγούμενη συζήτηση και διαβούλευση με τους φορείς των υπαλλήλων, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα συμφέροντα των ιδιωτών τίθενται υπεράνω όλων και ιδιαίτερα των υπαλλήλων και του δημοσίου συμφέροντος.
  1. Καταγγέλλει την απειλούμενη αποψίλωση και περαιτέρω αποδυνάμωση των υπηρεσιών άμεσης προστασίας των πολιτών από το αναγκαίο προσωπικό και τη διακινδύνευση των συμφερόντων και αναγκών του Ελληνικού Λαού στο όνομα της εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων.
  1. Καταγγέλλει το απειλούμενο ξεσπίτωμα δεκάδων υπαλλήλων του Π.Σ. και τη διατάραξη της ομαλής οικογενειακής ζωής και οικογενειακού προγραμματισμού τους, που συνιστούν αναγκαίους όρους και ουσιώδη προϋπόθεση για την εκ μέρους τους απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στον έλληνα πολίτη.
  1. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση κάθε Διαταγής ή άλλης υπηρεσιακής ενέργειας που κατατείνει στα παραπάνω και την άμεση έναρξη διαλόγου και διαβούλευσης με τις συνδικαλιστικές ενώσεις των υπαλλήλων για όλα τα θέματα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τροποποιήσεις στο καθεστώς μεταθέσεων.
  1. Απαιτούμε την άμεση ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος με την υλοποίηση της δέσμευσης για μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και τη διενέργεια έκτακτων προσλήψεων.

Εξουσιοδοτείται το Προεδρείο του Δ.Σ της ΠΟΕΥΠΣ για τη δημοσιοποίηση

του παρόντος και κάθε σχετική ενέργεια.

Αθήνα 11.01.2017

 

ΤΟ 20Ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣ

11/01/2017

ΨΗΦΙΣΜΑ του 20ου Έκτακτου Συνεδρίου της ΠΟΕΥΠΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ   Του 20ου Έκτακτου Συνεδρίου της ΠΟΕΥΠΣ ——————————————————————————————– Το Έκτακτο Συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ που συνήλθε στην Αθήνα σήμερα 11.01.17,   αφού διαπίστωσε ότι:   α) […]
09/01/2017

Όχι στο ξεσπίτωμα των Πυροσβεστών.

Αρ.Πρωτ.259                                                         Αθήνα, 08/01/2017 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Όχι στο ξεσπίτωμα των Πυροσβεστών». Συνάδελφοι, Η φυσική και πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εντελώς αντιδημοκρατικά […]
09/01/2017

Ακόμη μία ερώτηση στο Ελληνικό κοινοβούλιο για την επάνδρωση των Πυροσβεστικών Σταθμών στα αεροδρόμια της FRAPORT.

  Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155 e-mail: [email protected], http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς […]
05/01/2017

ΠΟΕΥΠΣ: Έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο.

Αρ.Πρωτ.255                                                                         Αθήνα, 04/01/2017 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                               ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.       ΘΕΜΑ: «Έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο».   Συνάδελφοι, Ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού […]