Διευκρινήσεις σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2012.

Αντιπυρική περίοδος 2013:Μεγάλες ελλείψεις ακόμη μία χρονιά..
13/05/2013
Γίναμε ζητιάνοι για να φτιάξουμε τα πυροσβεστικά.
13/05/2013

Διευκρινήσεις σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2012.

         titlos poeyps

 Αρ. Πρωτ.: 164                                         Αθήνα  13/04/2013                                                         

                                                               ΠΡΟΣ:  Διευθυντή Διαχείρισης Χρηματικού του Π.Σ.      

                                                                            Αντιπύραρχο κ. Αγγελόπουλο Επαμεινώνδα

                                                              

                                                               ΚΟΙΝ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                           Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήρη

                                                                           Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη ΠΟΕΥΠΣ

 

               Θέμα: « Έκδοση διευκρινιστικού σημειώματος σχετικά με τον υπολογισμό

                          καθαρού και φορολογητέου ποσού των βεβαιώσεων αποδοχών του

                          πυροσβεστικού προσωπικού για το έτος 2012»

                           

                           Μετά τα πολλά ερωτήματα των συναδέλφων και την αναστάτωση που έχει προκληθεί, σχετικά με την αναντιστοιχία που αποτυπώνεται στις βεβαιώσεις αποδοχών του έτους 2012 μεταξύ του αναγραφόμενου καθαρού ποσού με τις μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές σε κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο, παρακαλούμε για την παροχή διευκρινήσεων, με έκδοση σχετικού σημειώματος από το αρμόδιο τμήμα, ώστε να υπάρξει ακριβής ενημέρωση για το θέμα και την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας σχετικά.

 

Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                        ΑΘΑΝΑΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

Print Friendly, PDF & Email