ΠΟΕΥΠΣ: Πρόσληψη 500 νέων Πυροσβεστών.
10/07/2014
Ε.Υ.Π.Σ.Στ.Ελλάδας: Πρόσθετη εργασία και το μέτρο των επιφυλακών.
17/07/2014

ΠΟΕΥΠΣ ΠΡΟΣ Α.Π.Σ.: Αποφάσεις Υ.Σ.Μεταθέσεων.

 

Αρ.Πρωτ.153

                                                                                                              Αθήνα,  14/07/2014

 

                                                            ΠΡΟΣ: Αρχηγό Π.Σ. Αντ/γο κ΄ Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                                            ΚΟΙΝ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

Κύριε  Αρχηγέ ,

       Στις 26 και 27 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν συνεχόμενες συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την τοποθέτηση των εξερχομένων από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας της 78ης σειράς αλλά και για την διενέργεια των Τακτικών Μεταθέσεων τρέχοντος έτους.

 Κύριε  Αρχηγέ ,

       Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν έχουν κοινοποιηθεί ότι οι αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων όσο αναφορά τις Τακτικές Μεταθέσεις όπως αυτό προβλέπεται από το Π.Δ 170/1996 (άρθρο 19, παρ.5), ζήτημα που μας προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό και πυροδοτεί διάφορες συζητήσεις και διαμαρτυρίες μεταξύ των συναδέλφων, ότι δεν έχουν λάβει γνώσει των ανωτέρων αποφάσεων.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email