Ε.Υ.Π.Σ.Στ.Ελλάδας: Πρόσθετη εργασία και το μέτρο των επιφυλακών.

ΠΟΕΥΠΣ ΠΡΟΣ Α.Π.Σ.: Αποφάσεις Υ.Σ.Μεταθέσεων.
14/07/2014
Ενημέρωση σχετικά με την Απόφαση του Σ.Τ.Ε.
18/07/2014

Ε.Υ.Π.Σ.Στ.Ελλάδας: Πρόσθετη εργασία και το μέτρο των επιφυλακών.

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ε.Υ.Π.Σ.Π.ΣΤ. Ελλάδας –Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76/1998 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΔΡΑ: Λαμία – Κων/νου Καραμανλή 3 – Π.Υ. Λαμίας

Τ.Κ. 35100 , Τηλ – Φαξ:2231033636

Τηλ. Προέδρου: 6973771276                 

Τηλ. Γενικού Γραμματέα:6973771290

Τηλ. Νομικής Συμβούλου:6974498277

Αρ. Πρωτ.

 

ΠΡΟΣ:  Όλα τα μέλη της Ένωσης Στερεάς Ελλάδας

 

  1. A.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΩΝ

Έχει παρατηρηθεί μετά από πολλαπλές τηλεφωνικές καταγγελίες  αρκετών υπαλλήλων Υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας τόσο την περσινή όσο και κατά την περίοδο που διανύουμε καταστρατήγηση και εξόφθαλμη διαστρέβλωση των διατάξεων εφαρμογής του μέτρου της επιφυλακής από ορισμένους ιδίως Διοικητές Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε σημείο προκλητικό αφού μέσω της λανθασμένης αυτής εφαρμογής της , παραβιάζονται βασικά εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα εξαιτίας της μεγάλης κόπωσης που φυσιολογικά επέρχεται μετά από πολλές ώρες συνεχούς εργασίας. Συγκεκριμένα μέχρι τώρα έχουν παρατηρηθεί τα εξής:

  1. 1.Διοικητές Υπηρεσιών να θέτουν σε επιφυλακή – αναγραφόμενη μάλιστα παράνομα στα φύλλα υπηρεσίας του 24ωρου – συναδέλφους με το επιχείρημα του υψηλού σταδίου επικινδυνότητας (δείκτη 3 και άνω).
  2. 2.Να καλούνται συνάδελφοι σε πρόσθετη εργασία χωρίς να εφαρμόζεται  το μέτρο της επιφυλακής μετά από εξέλιξη μεγάλου πραγματικού και όχι ενδεχόμενου συμβάντος.
  3. 3.Λανθασμένη διαχείριση του προσωπικού των Υπηρεσιών σε αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα των διαταγών που έχουν εκδοθεί για τον σκοπό αυτό.

              Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το θέμα του ωραρίου εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού , την εφαρμογή της πρόσθετης εργασίας και της επιφυλακής ως έκτακτου μέτρου αντιμετώπισης μεγάλων συμβάντων , είναι συγκεκριμένο αν και δεν λαμβάνει υπόψιν δικαιολογημένα βεβαίως την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει σε πολλές υπηρεσίες η οποία και προκαλεί την πρόσθετη εργασία αλλά και την επιφυλακή του προσωπικού.          

             Γι αυτό λοιπόν προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας το ΘΕΣΜΙΚΟ νομοθετικό ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΗΤΑ ΟΡΙΖΕΙ:

  1. 1.ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

  Η πενθήμερη εργασία στο πυροσβεστικό προσωπικό , όπως όριζε ο Ν. 1157/1981 επεκτάθηκε και στο πυροσβεστικό προσωπικό με την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων με αριθμό 14867/Φ.012.5/57/27-11-1981 ,  οι οποίες τελικά κωδικοποιήθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 9459Φ. 105.6/16-3-1987 Διαταγή ΑΠΣ.

  Μέχρι και το έτος 2011 οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας του υπαλλήλου ήταν 37,5 ώρες , ήτοι 163 ώρες εργασίας ενώ με την θέσπιση του Ν. 3979/2011 οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν σε 40.

 Η πρόσθετη εργασία που προκύπτει είτε από την επιθυμία του υπαλλήλου είτε από τις ώρες εφαρμογής του κυλιόμενου ωραρίου , αναφέρεται στις υπ’ αρίθμ. 9459Φ. 105.6/16-3-1987 , 19304 Φ105.6/11-6-1989 , 18748 Φ105.6/4-9-1990 Διαταγές Α.Π.Σ. Επίσης πρόσθετη εργασία μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή του μέτρου της επιφυλακής για πραγματικό συμβάν , σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 210/1992(ΚΕΥΠΣ). Για κανέναν άλλο λόγο δεν μπορεί να ζητηθεί από την Διοίκηση , πρόσθετη εργασία υπαλλήλου και ιδίως για εφαρμογή του μέτρου της επιφυλακής μετά από στάδιο ετοιμότητας , αφού αυτό δεν προβλέπεται από καμία διαταγή και συνεπώς είναι καταφανώς παράνομο.

2. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ:

 Η επιφυλακή προβλέπεται ως μέτρο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από το άρθρο 24 του Π.Δ. 210/1992 , ενώ ο τρόπος εφαρμογής του κωδικοποιείται με την διαταγή 20185Φ.105.9/4-6-1999 με θέμα «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Η επιφυλακή είναι έκτακτο μέτρο που εφαρμόζεται όταν το προσωπικό της Υπηρεσίας δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου συμβάντος και όχι διατεταγμένη υπηρεσία , που μπορεί να προβλεφθεί και να αναγραφεί στο φύλλο υπηρεσίας. Γι’ αυτό απαγορεύεται και πρέπει να ελέγχεται συνεχώς η αναγραφή ομάδων επιφυλακής στα φύλλα υπηρεσιών.

  Επιφυλακή καλείται για αντιμετώπιση συμβάντος που υφίσταται και όχι για ενδεχόμενο συμβάν.

Καλείται για να επανδρωθούν οχήματα που θα ενισχύσουν το συμβάν με πρόσθετες δυνάμεις όταν αυτό απαιτηθεί. Δεν ενισχύεται και ειδικά στο πρώτο στάδιο , η δύναμη που παραμένει στην Υπηρεσία αλλά η δύναμη που επεμβαίνει στο συμβάν.

   Όταν υπάρχει στάδιο ετοιμότητας , σύμφωνα με την πρόβλεψη κινδύνου και τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας καθημερινά ,  το προσωπικό ενημερώνεται ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα αλλά δεν καλείται ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ , σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 18041 Φ. 702.15/23-4-1999 Διαταγή ΑΠΣ. Άρα λοιπόν τα μέτρα ετοιμότητας που επιβάλλουν τα στάδια ετοιμότητας , δεν έχουν σχέση με την επιφυλακή προσωπικού καθώς αυτή εφαρμόζεται μόνο αν υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλο συμβάν και όχι όπως προείπαμε ενδεχόμενο συμβάν.

Την ευθύνη –αρμοδιότητα κήρυξης της επιφυλακής (που περιλαμβάνει 3 στάδια) έχουν:

1o στάδιο: Διοικητής της Υπηρεσίας

2ο στάδιο: Διοικητής Νομού ή Περιφερειακός Διοικητής

3ο στάδιο: Αρχηγός ή Υπαρχηγός ή περιφερειακός Δ/ντης

Δεν έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Ή Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή Ο ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ.

Όταν κληθείτε σε επιφυλακή δύνασθε να ερωτάτε ποιος την διατάσσει και ποιο στάδιο επιφυλακής έχει διαταχθεί. Εάν έχετε οιαδήποτε αμφιβολία για την νομιμότητα της επιφυλακής να καταθέτετε Δ.Υ. αναφορά για τους λόγους που κληθήκατε σε επιφυλακή. Η αμοιβή του υπαλλήλου που θα κληθεί σε επιφυλακή καθορίζεται στην υπ’ αρίθμ. 51240Φ.105.6/15-12-1999 Διαταγή ΑΠΣ.

 3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ

  Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος προσέλευσης του υπαλλήλου στην Υπηρεσία , αυτή γίνεται όσο το δυνατόν σε ανθρώπινα πλαίσια  συντομότερο. Μπορεί όμως να οριστεί από την Ημερήσια Διαταγή της Υπηρεσίας.

  Από όλα λοιπόν τα παραπάνω συνάγεται ότι η επιφυλακή του προσωπικού ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΑΡΚΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ.

Η εσφαλμένη ερμηνεία του Νόμου και η αλλοίωση του δικαιολογητικού σκοπού των συναφών διατάξεων που ρυθμίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της επιφυλακής πρέπει να ελέγχεται διότι υφίστανται πολλές ώρες απλήρωτης υπερεργασίας τους καλοκαιρινούς μήνες και αναστατώνεται αναμφανδόν η κοινωνική και οικογενειακή ζωή των εργαζομένων στην Υπηρεσία.

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ να γνωστοποιούν εγγράφως τις συγκεκριμένες παραβάσεις που διαπιστώνουν στον Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Υφαντή  , στο Γενικό Γραμματέα της Ένωσής  κ. Ιωάννη Μίχο και στη Νομική Σύμβουλο της Ένωσης , κ. Νάντια Γώγουλου (Λεωνίδου 4 , Λαμία -2231222094 , 6974498277) ώστε να προβούμε άμεσα στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την αποκατάσταση των παρατυπιών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ   

 

  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΝΤΙΑ Β. ΓΩΓΟΥΛΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Μ.Δ.

Λεωνίδου 4 – Λαμία

2231222094 -6974498277

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Print Friendly, PDF & Email