Ενημέρωση σχετικά με την δήλωση περιουσιακών στοιχείων.

Αποκατάσταση και συνταξ/κή ρύθμιση της 60ης και 61ης σειράς Πυρ/στών.
17/06/2015
Συνάντηση με τον κ. Ρωμανιά για το ασφαλιστικό.
19/06/2015

Ενημέρωση σχετικά με την δήλωση περιουσιακών στοιχείων.

 

titlospoeypsneo-1024x270

 

Αρ.Πρωτ.145                                                                                Αθήνα, 17/06/2015

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δήλωσης         περιουσιακής κατάστασης  για τους υπαλλήλους του Π.Σ. (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)».

 

 Συνάδελφοι

            Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας για το ανωτέρω θέμα,  σας ενημερώνουμε  ότι η διευκρινιστική εγκύκλιος αποστάλθηκε τελικά στο ΑΠΣ, η οποία περιγράφει αναλυτικά τις ενέργειες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση  περιουσιακής κατάστασης  (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ).

      Η κατάθεση των δηλώσεων θα πραγματοποιείται από 15/06/2015 έως 30/09/2015 και οι τρόποι υποβολής της δήλωσης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» είναι οι εξής :

α)  αυτοπροσώπως β)  ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή γ)  δια αντιπροσώπου (απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου εξουσιοδοτήσεως) δ) με υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος επιλέξει κάποιον από τους πρώτους τρεις τρόπους υποχρεούται να υποβάλλει φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης ή αποστολής στην Υπηρεσία του.

 Κατόπιν αυτών οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων υποβάλλονται και  ελέγχονται στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

    Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις.

Εφιστούμε σε όλους τους συναδέλφους την προσοχή τόσο στα ανωτέρω που παραθέσαμε όσο και στην κατάθεση των απαραιτήτων δικαιολογητικών που απαιτούνται δεδομένου ότι η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται για το σύνολο των  πυροσβεστικών υπαλλήλων για πρώτη φορά .

            Για περαιτέρω διευκρινήσεις κοινοποιείται κατωτέρω και το σχετικό έγγραφο του ΑΠΣ καθώς και το έντυπο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 προς ενημέρωσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        Ο   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                              ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

 

 Κάντε κλικ στο έγγραφο για να το κατεβάσετε

 

κατεβάστε το έντυπο της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων

 κατεβάστε την πρώτη Διαταγή σχετικά με την δήλωση περιουσιακών στοιχείων

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email