ΠΟΕΥΠΣ: Ενημέρωση, εξελίξεις, ενέργειες σχετικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ

Κοινή ανακοίνωση: Ενημερωτικές συναντήσεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ
25/09/2014
ΠΟΕΥΠΣ: 26-9-14 Δελτίο Τύπου
26/09/2014

ΠΟΕΥΠΣ: Ενημέρωση, εξελίξεις, ενέργειες σχετικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ

                                                                                        

Αθήνα,25/09/2014

 

           

      ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                       ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ

 

     Είναι γνωστό ότι με το Ν.3655/2008 ιδρύθηκε το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., το οποίο λειτουργεί ως επικουρικό ταμείο ασφάλισης από 01/10/2008 και στο οποίο εντάχθηκαν στον κλάδο πρόνοιας το Ε.Τ.Υ.Π.Σ. και στο κλάδο επικουρικής ασφάλισης το Τ.Α.Υ.Π.Σ. με σκοπό την χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος και μηνιαίας επικουρικής σύνταξης.

     Ήδη το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με το Ν.4142/2013 έχει υπαχθεί στην εποπτεία του Υ.Δ.Τ. και Προστασίας του Πολίτη. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του έτους 2013 στους παραπάνω κλάδους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  ανήκουν ως ασφαλισμένοι 8.523 Πυροσβέστες και λαμβάνουν σύνταξη 6432  μερισματούχοι.

     Παρά τη μείωση των αποθεματικών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από την υποχρεωτική συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων (PSI), το Ταμείο έχει διατηρήσει το πλεονασματικό του χαρακτήρα και είναι βιώσιμο.

     Παρά τις αντιδράσεις και την ουσιαστική άρνηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με τη διάταξη του άρθρου 220 του Ν.4281/2014 οι τομείς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., όπως και του Κλάδου Πρόνοιας εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης).

     Από 01/01/2015, η κινητή και ακίνητη περιουσία των ταμείων μας θα μεταφερθεί στο Ε.Τ.Ε.Α., οι εισφορές μας θα αποτελούν έσοδα του και οι επικουρικές μας συντάξεις θα προσδιορίζονται με βάση τα ισχύοντα σε αυτό.

     Με την ίδια πιο πάνω διάταξη, ορίζεται ότι η ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α. μπορεί να μην γίνει εφόσον μέχρι 31/12/2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων, δηλαδή της Ομοσπονδίας μας όσο αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα, και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, τα επί μέρους ταμεία επικουρικής ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μπορούν να μετατραπούν σε Ν.Π.Ι.Δ. (επαγγελματικά ταμεία) του Ν.3029/2002.

     Ήταν και παραμένει σταθερή θέση μας η ανάκληση της διάταξης του άρθρου 220 του Ν.4281/2014. Σε αυτή την κατεύθυνση κατ’ αρχήν επικεντρώνονται όλες οι προσπάθειες και η συνδικαλιστική μας δράση.

     Ταυτόχρονα και με δεδομένο ότι σήμερα υφίσταται  ένα συγκεκριμένο θεσμικό – νομοθετικό πλαίσιο (αυτό του Ν.4281/2014), θεωρούμε αναγκαίο μέσα στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια του νόμου να εκτιμήσουμε όλα τα δεδομένα ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα όλων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.

     Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας συμμετείχαν η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος. Παραβρέθηκαν επίσης Υπηρεσιακοί Παράγοντες του Πυροσβεστικού Σώματος από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. οι οποίοι μας ενημέρωσαν πλήρως για την κατάσταση του ταμείου και για τις πρόσφατες εξελίξεις.

     Στη συνεδρίαση της 23/09/2014 παρευρέθησαν εκτός των ανωτέρω και έκαναν πλήρη ενημέρωση εκπρόσωποι μεγάλης αναγνωρισμένης και πιστοποιημένης αναλογιστικής εταιρείας, οι οποίοι απάντησαν στα ερωτήματα των μελών του Δ.Σ., όπου και αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη και νόμιμη διαδικασία της εκπόνησης Αναλογιστικών Μελετών για τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ώστε μέσα στα ασφυκτικά χρονικά όρια που θέτει ο νόμος να είμαστε ως Ομοσπονδία σε θέση να εκτιμήσουμε όλα τα δεδομένα πριν λάβουμε τις οριστικές μας αποφάσεις.

     Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η Ομοσπονδία μας πραγματοποιεί καθημερινά ενημερωτικές συναντήσεις με διάφορα Προεδρεία άλλων κλάδων εργαζομένων, που έχουν ήδη προβεί στη σύσταση επαγγελματικών ταμείων, προκειμένου να έχουμε μία άμεση εικόνα και γνώση για τον τρόπο σύστασης, λειτουργίας και διαχείρισης αυτών.

     Εκτός από τις συναντήσεις που είχαμε στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τις αρμόδιες διευθύνσεις, παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις – επαφές με τους υπεύθυνους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών.

     Επίσης στα πλαίσια της σφαιρικής μας ενημέρωσης για το όλο θέμα πραγματοποιήθηκε στις 24/09/2014 συνάντηση με τον πρόεδρο του Ε.Τ.Ε.Α. κ. Παπανικολάου, όπου μας ενημέρωσε, μας ανέλυσε διεξοδικά και μας έδωσε όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε για την ευρωστία και βιωσιμότητα του Ε.Τ.Ε.Α..

     Είναι προφανές ότι όλοι μας βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις και ιδιαίτερα περίπλοκα ζητήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε εντός στενών χρονικών ορίων. Για το λόγο αυτό οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να ενημερώνουν διεξοδικά τα μέλη τους και να διατυπώνουν τη γνώμη τους σ’ έναν επείγοντα μεν αλλά αναγκαίο διάλογο.          .

     Το Προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σε αυτή την κατεύθυνση πράττει στο ακέραιο το καθήκον του, αντιμετωπίζει το κρίσιμο αυτό ζήτημα με υπευθυνότητα, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα, δίνοντας κάθε αναγκαία διευκρίνιση και πληροφόρηση, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή λύση τόσο για τους συνταξιούχους όσο και για τους εν ενεργεία συναδέλφους μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email